Roboty dla zadania podstawowego zostały zakończone; Trwają roboty przygotowawcze i zabezpieczające związane z dobudową II jezdni; Wykonawca jest w trakcie uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę dla zadania uzupełniającego; ...

W lipcu realizowano roboty związane z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj; oznakowania pionowe, poziome oraz bariery energochłonne; Trwają procedury odbiorowe dróg oraz oznakowania w oparciu o projekt przejściowej organizacji ruchu – PPOR; ...

30.06. PSP (Państwowa Straż Pożarna) przeprowadziła ćwiczenia ratownicze; Trwają odbiory przez Nadzór Budowlany poszczególnych odc. TZ wraz z obiektami inżynierskimi; ...

Odbywają się odbiory obiektów inżynierskich w celu oddania ich do użytkowania; Trwają roboty wykończeniowe na obiekcie WD-9 ...

15 marca zakończył się okres zimowy na budowie 16 marca Wykonawca rozpoczął roboty drogowe, mostowe oraz branżowe ...

Trwa okres zimowy na budowie. Wykonawca w lutym nie wykonywał żadnych robót stałych w branży drogowej. Jedynie porządkował plac budowy we własnym zakresie. ...

Wprowadzenie kolejnego etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) na DK 17 od str. Zamościa; Ułożenie warstw bitumicznych na ED-3, w tym warstwa ścieralna ...

Rozbiórka istniejącej nawierzchni DK17 od strony Bełżca; Podbudowa AC22P – km 0+000 do 0+200; Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie od Strony Zamościa; Obiekt WD-9 szalunek i zbrojenie ramy segment "A"; ...