Realizacja obiektu ED-3A; Na trasie głównej wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm ...

Nastąpiła zmiana Tymczasowa Organizacja Ruchu na drodze DP3521L ( pod obiektem ED-3A) Trwa kontynuacja robót zbrojarsko, ciesielskie na obiekcie ED-3A ...

15 marca zakończył się okres zimowy na budowie 16 marca Wykonawca rozpoczął roboty drogowe, mostowe oraz branżowe ...

od 15.12.2021r. rozpoczął się okres zimowy na budowie 23.12.2021r. zostało wystawione Świadectwo Przejęcia części robót dla zadania podstawowego W grudniu Wykonawca osiągnął Kamień Milowy nr 5 zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 ...

29.11.2021r. została oddana do użytkowania trasa zasadnicza S17 na przejściowej organizacji ruchu; W  listopadzie Wykonawca osiągnął KM 6 polegający na uzyskaniu przejezdności na ciągu głównym tarasy zasadniczej S17 dla zadania podstawowego; ...

Wykonawca uzyskał zamienne pozwolenie na dobudowę II jezdni S17 i przystąpił do realizacji robót w km 2+425 - 7+825 ...