Wykonywanie profilowania terenów płaskich Wykonywanie konstrukcji pod znaki VMSC System Zarządzania Ruchem (SZR) –  zakres robót obejmuje całość zadania; Wykonywanie utwardzonych dojść do Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) Wykonywanie schodów skarpowych Na obiekcie ED3a wykonywano montaż deski gzymsowej oraz betonowano kapy chodnikowe Zgodnie z warunkami...

Wykonanie fundamentu pod znak VMSA System Zarządzania Ruchem (SZR) Humusowanie i profilowanie terenów płaskich Wykonywanie barier drogowych Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie ED-3a Montaż krawężników kamiennych na obiekcie ED-3a Montaż deski gzymsowej wraz ze zbrojeniem kap chodnikowych na obiekcie ED-3a Wykonywanie prac porządkowych pod...

Wykonywanie humusowania i profilowania terenów płaskich Wykonywanie barier drogowych Na obiekcie ED3a wykonywano montaż krawężników i deski gzymsowej oraz betonowano kapy chodnikowe Zgodnie z warunkami Kontraktu od 15.12.2022r. do 15.03.2023r. trwa okres zimowy na budowie ...

Wykonywanie humusowania i profilowania terenów płaskich Wykonywanie barier drogowych Na obiekcie ED3a wykonywano montaż krawężników i deski gzymsowej oraz betonowano kapy chodnikowe Zgodnie z warunkami Kontraktu od 15.12.2022r. do 15.03.2023r. trwa okres zimowy na budowie ...

Wykonywanie fundamentów pod znaki VMSA System Zarządzania Ruchem (SZR) -  zakres robót obejmuje całość zadania; Zakończono demontaż podparcia ED-3A - Etap II; Rozpoczęto wykonywanie oznakowania pionowego; Zgodnie z warunkami Kontraktu 15.12.2022r. rozpoczął się okres zimowy na budowie ...

Kontynuacja robót na obiekcie ED-3A; Wykonano oznakowanie poziome w obrębie skrzyżowanie SK-6 i SK-7; Rozpoczęcie wykonywania oznakowania poziomego na TZ S17; ...

Wykonano odcinki próbne warstwy ścieralnej SMA8, SMA 11; Wykonano sprężenie ustroju nośnego na ED-3A dla Etapu I ...

Zabetonowanie płyty ustroju nośnego dla Estakady ED-3A W branży drogowej realizowano warstwy konstrukcyjne na TZ S17 tj. układanie warstwy podbudowy zasadniczej AC22P oraz warstwy wiążącej AC16W ...