14 Rada Budowy

Dnia 18 02 2019 odbyła się 14 Rada Budowy z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy czasowe zajęcie terenu- materiały do wniosku do Wojewody o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.