Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Hrebenne | Budowa drogi S17
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi ekspresowej S17 Warszawa – Hrebenne, obwodnica Tomaszowa Lubelskiego.
obwodnica, tomaszowa, lubelskiego, gddkia, budowa, drogi, odcinek,
14536
home,page-template-default,page,page-id-14536,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

299 015 246,27 zł

NUMER PROJEKTU

POIS.04.01.00-00-0016/20

NAZWA KONTRAKTU

Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17

Opis kontraktu

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi ekspresowej S17 Warszawa – Hrebenne, obwodnica Tomaszowa Lubelskiego.

Przebieg drogi

Projektowany odcinek drogi ekspresowej w swojej formie i funkcji odpowiada wszystkim wymaganiom przyjętym przez obowiązujące decyzje administracyjne.

Projektowany przebieg drogi ekspresowej S17 prowadzony jest w kierunku północ-południe, po wschodniej stronie miasta Tomaszów Lubelski.

Trasa od początku opracowania do km 1+250, od km 2+425 do km 7+825 oraz od 9+000 do końca opracowania km 9+579.50 projektowana jest jako jednojezdniowa S1x2 (tylko jezdnia lewa). Na odcinkach węzłowych od km 1+250 do km 2+425 oraz od km 7+825 do km 9+200 projektowana jest w docelowym przekroju S2x2.

 • na odcinku początkowym, w miejscowości Dąbrowa łączy się z istniejącą drogą krajową DK17 projektowaną lewą jezdnią,
 • w km około 0+264 trasa tymczasowo (do czasu budowy drugiej jezdni) łączy się z projektowanymi drogami obsługującymi, nr DD 1.1 i DD 2.2 tymczasowym skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Po budowie docelowego przekroju drogi ekspresowej oraz przedłużeniu S17 w kierunku Lublina skrzyżowanie zostanie zlikwidowane a drogi nr DD 1.1 i DD 2.2 będą przedłużone w kierunku północnym. Skrzyżowanie to do czasu wybudowania docelowego przekroju drogi ekspresowej oraz wcześniejszego odcinka S17 umożliwia wyeliminowanie z kierunku północnego ruchu pojazdów dla których jest to zabronione wjazd na drogę ekspresową,
 • w km 1+803.98 na przecięciu z przebudowywaną drogą wojewódzką DW850 zlokalizowany jest węzeł Tomaszów Lub Północ. Typ węzła (WB – karo) umożliwia wykonywanie na mm wszystkich manewrów, łącznie z zawracaniem poprzez skrzyżowania typu rondo na przecięciu łącznic węzła z DW850. Droga wojewódzka przebiega nad projektowaną S17 na wiadukcie WD-2,
 • w km 4+000 trasa przecina istniejącą drogę powiatową DP3521L (ul 29 Listopada) Projektowana S17 przechodzi nad drogą powiatową oraz zlokalizowaną w bliskiej odległości od drogi powiatowej rzeką Sołokija estakadą ED-3. Przejezdność drogi powiatowej jest zachowana wg stanu istniejącego, projekt me przewiduje żadnych prac na drodze powiatowej,
 • w km 4+500 koniec odcinka 1 zmian istotnych, początek odcinka 2,
 • w km 5+740.17 trasa przecina istniejącą drogę powiatową DP3543L (ul Tomaszowska) Droga powiatowa zachowuje przejezdność dzięki przełożeniu jej nad projektowaną S17 – wiadukt WD-5 – ww element projektowanego zagospodarowania nie stanowi elementu Zamiennego Projektu Budowlanego,
 • w km 7+400 koniec odcinka 2, początek odcinka 3 zmian istotnych,
 • w km 7+991 trasa przecina istniejącą gruntową drogę gminną wewnętrzna (przejazd Sołokije I) prowadzącą w stronę miejscowości Sołokije, Projektowana S17 przechodzi wiaduktem nad ww drogą oraz nad Rowem melioracyjnym „J”- wiadukt WD-7,
 • w km 8+442,51 zlokalizowany jest węzeł Tomaszów Lub Południe. Typ węzła (WA – trąbka), łączy on drogę ekspresową z istniejącą DK17, stanowiąc jednocześnie południowy wjazd/wyjazd z miasta Tomaszów Lubelski Obiekt WD-8 w ciągu łącznic, zlokalizowany jest nad projektowaną drogą ekspresową,
 • w km 8+760 98 trasa przecina istniejącą gruntową drogę gminną wewnętrzna (przejazd Sołokije II) prowadzącą w stronę miejscowości Sołokije Projektowana S17 przechodzi wiaduktem nad ww droga – wiadukt WD-9,
 • w km 9+562 51 trasa tymczasowo (do-czasu budowy drugiej jezdni) łączy się z projektowanymi drogami obsługującymi nr DD 21 i DD 22 1 tymczasowym skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Po budowie docelowego przekroju drogi ekspresowej oraz przedłużeniu S17 w kierunku Hrebennego skrzyżowania zostaną zlikwidowanw a drogi obsługujące nr DD 21 , DD 22 będą przedłużone w kierunku południowym. Skrzyżowanie to do czasu wybudowania docelowego przekroju drogi ekspresowej oraz przedłużeniu S17 w kierunku Hrebennego umożliwia wyeliminowanie z kierunku południowego ruchu pojazdów dla których jest zabroniony wjazd na drogę ekspresową,
 • na odcinku końcowym w miejscowości Jeziernia, nowy przebieg drogi łączy się z istniejącą drogą krajową DK17 projektowana lewą jezdnią.

Zakres inwestycji

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej (klasy S). Połączenia proj. drogi S17 z istniejącym układem drogowym umożliwią węzły: Tomaszów – Północ (wraz z przełożeniem DW 850 – wiadukt ponad proj. S17), Tomaszów -Południe (w tym wiadukt ponad proj. S17), oraz skrzyżowania na początku i na końcu proj. S17. Powstanie estakada w dolinie rzeki Sołokiji, mosty, wiadukty, przepusty i przejazdy drogowe. Komunikację lokalną zapewnią drogi dojazdowe (o łącznej długości 13,8 km) z włączeniami do istniejącego lub projektowanego układu drogowego.

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi – S
 • prędkość projektowa – 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasów ruchu – 2 x 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego –  2,5 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami –  5 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa
 • szerokość korony drogi dla odcinka międzywęzłowego – 25,5 m lub większa
 • obciążenie -115 kN/oś
 • kategoria ruchu – min. KR 5

.