ZAAWANSOWANIE MOSTOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć jakie prace zostały wykonane.

KWIECIEŃ 2020

1

WD-2 w km 1+803,98

Montaż urządzeń dylatacyjnych

27,14

mb

Beton nisz dylatacyjnych

4,80

m3

Izolacja gruba pod kapami

1,00

kpl

2

ED-3 w km 4+070

Montaż łożysk – oś 1, 2, 3

6,00

szt

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

156,30

m3

Deskowanie ustroju nośnego etap I do 70 %

1,00

kpl

Zbrojenie ustroju nośnego etap I – 45%

90047,70

kg

3

WD-4A w km
5+486

Izolacja cienka płyt przejściowych

48,24

m2

Izolacja gruba

1,00

kpl

4

WD-5 w km 5+740,17

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

719,44

m3

Deskowanie ustroju nośnego do 100%

1,00

kpl

5

WD-7 w km 7+991

Montaż urządzeń dylatacyjnych

56,60

mb

Beton nisz dylatacyjnych

10,64

m3

Zbrojenie płyt przejściowych

12532,00

kg

Beton płyt przejściowych

87,62

m3

Izolacja gruba pod kapami, na ściankach zaplecznych i płytach przejściowych

1,00

kpl

Izolacja cienka płyt przejściowych

297,61

m2

6

WD-8 w km 8+442,51

Sprężenie ustroju nośnego – kierunek Tomaszów

12852,00

kg

Iniekcja kanałów kablowych – oba kierunki

1,00

kpl

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

1228,28

m3

7

PZM-9 w km 5+145

Izolacja cienka płyt przejściowych

46,20

m2

Izolacja gruba

1,00

kpl

MARZEC 2020

1

WD-2 w km 1+803,98

Montaż urządzeń dylatacyjnych

27,14

mb

Beton nisz dylatacyjnych

4,80

m3

Izolacja gruba pod kapami

1,00

kpl

2

ED-3 w km 4+070

Montaż łożysk – oś 1, 2, 3

6,00

szt

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

156,30

m3

Deskowanie ustroju nośnego etap I do 70 %

1,00

kpl

Zbrojenie ustroju nośnego etap I – 45%

90047,70

kg

3

WD-4A w km
5+486

Izolacja cienka płyt przejściowych

48,24

m2

Izolacja gruba

1,00

kpl

4

WD-5 w km 5+740,17

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

719,44

m3

Deskowanie ustroju nośnego do 100%

1,00

kpl

5

WD-7 w km 7+991

Montaż urządzeń dylatacyjnych

56,60

mb

Beton nisz dylatacyjnych

10,64

m3

Zbrojenie płyt przejściowych

12532,00

kg

Beton płyt przejściowych

87,62

m3

Izolacja gruba pod kapami, na ściankach zaplecznych i płytach przejściowych

1,00

kpl

Izolacja cienka płyt przejściowych

297,61

m2

6

WD-8 w km 8+442,51

Sprężenie ustroju nośnego – kierunek Tomaszów

12852,00

kg

Iniekcja kanałów kablowych – oba kierunki

1,00

kpl

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

1228,28

m3

7

PZM-9 w km 5+145

Izolacja cienka płyt przejściowych

46,20

m2

Izolacja gruba

1,00

kpl

LUTY 2020

1

WD-2 w km 1+803,98 Zasypka przyczółków i stożków do 100 %

Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych

2659,08 m3

11,86 m3

2

ED – 3 w km 4+070 Drenaż za przyczółkiem

Zasypka przyczółków i stożków do 70 %

Beton ciosów podłożyskowych w osiach 1,2 3

Deskowanie i rusztowanie UN – przęsło 1

33,20 mb

1094,10 m3

1,49 m3

1 kpl

3

WD-5 w km 5+740,17

Zasypka przyczółków i stożków do 50%

1199,06 m3

4

WD-7 w km 7+991 Zasypka przyczółków i stożków – do 100%

Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych

407,39 m3

29,20 m3

5

WD-8 w km 8+442,51 Beton ustroju nośnego – kierunek Tomaszów

326,68 m3

STYCZEŃ 2020

1

WD-2 w km 1+803,98 Beton ustroju nośnego wraz z poprzecznicami – etap II

Drenaż za przyczółkiem

Zasypka przyczółków i stożków – 30%

179,24

51,78

797,72

2

WD-5 w km 5+740,17

Beton skrzydeł SK3, SK4

Montaż łożysk garnkowych

Drenaż za przyczółkiem

77,95

6,00

46,80

3

WD-6A w km 6+196 Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych

Zbrojenie płyt przejściowych

Beton płyt przejściowych

9,83

4046,00

26,00

4

WD-7 w km 7+991 Zasypka przyczółków i stożków – do 90%

3666,55

5

WD-8 w km 8+442,51 Sprężenie ustroju nośnego – Ł4 kierunek Zamość

Przygotowanie i montaż zbrojenia ustroju nośnego – Ł1 kierunek Tomaszów

Drenaż za przyczółkiem

25704,00

47395,00

62,18

6

P-PZM-8 w km 4+475 Zasypka przepustu do 100%

289,22

GRUDZIEŃ 2019

1

WD-2 w km 1+803,98 Beton poprzecznic skrajnych – I etap

Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Zbrojenie skrzydeł

Beton skrzydeł

Montaż belek prefabrykowanych T21

Zbrojenie ustroju nośnego wraz z poprzecznicami – II etap

2

ED-3 w km 4+070 Beton skrzydeł SK3, SK4

3

WD-4A w km 5+486 Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych

Zbrojenie płyt przejściowych

Beton płyt przejściowych

4

WD-5 w km 5+740,17 Zbrojenie skrzydeł

Beton skrzydeł SK1, SK2

Beton ciosów podłożyskowych

5

WD-6A w km 6+196 Zasypka ścian obiektu do 100%

6

WD-7 w km 7+991 Drenaż za przyczółkiem

Zasypka przyczółków – 40%

7

WD-8 w km 8+442,51 Przygotowanie i montaż zbrojenia ustroju nośnego – kierunek Zamość

Montaż kabli sprężających i zakotwień

Beton ustroju nośnego

LISTOPAD 2019

l.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

1

WD-2 w km 1+803,98montaż łożysk elastomerowych

beton korpusów P1, P3
zbrojenie poprzecznic – etap I
beton poprzecznicy środkowej – etap I
montaż łożysk elastomerowych

2

ED-3 w km 4+070

zbrojenie i beton podpór P1, P2, P3, P4, P5, P6
zbrojenie skrzydeł SK1, SK2, SK3, SK4
beton skrzydeł SK1, SK2

3

WD-4A w km 5+486

beton płyty zespalającej
wykonanie izolacji cienkiej (bez płyt przejściowych)
zasypka przepustu do 100%

4

WD-5 w km 5+740,17

zbrojenie i beton korpusów (beton bez ścianek zaplecznych)

5

WD-6A w km 6+196

beton skrzydełek A, B
wykonanie drenażu zasypki
izolacja cienka (bez płyt przejściowych)

6

WD-7 w km 7+991

zbrojenie i beton monolitycznej części ustroju nośnego
izolacja cienka (bez płyt przejściowych)

7

WD-8 w km 8+442,51

zbrojenie i beton skrzydeł SK3, SK4
montaż łożysk garnkowych

8

PZM-9 w km 5+145

zbrojenie i beton płyty zespalającej oraz płyt przejściowych
izolacja cienka (bez płyt przejściowych)
zasypka przepustu do 100%
PAŹDZIERNIK 2019

l.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

1

WD-2 w km 1+803,98

beton niekonstrukcyjny fundamentu P3
zbrojenie ław fundamentowych P2,P3
beton ław fundamentowych P1, P2, P3
zbrojenie korpusuj P1
zbrojenie i beton filarów

2

ED-3 w km 4+070

wykopy fundamentowe P3, P4, P5, P6
beton niekonstrukcyjny fundamentów P2, P3, P4, P5, P6
zbrojenie i beton ław funadmentowych P1, P2, P3, P4, P5, P6

3

WD-4A w km 5+486

beton skrzydełek

4

WD-5 w km 5+740,17

zbrojenie i beton ław funadmentowych P1, P2, P3
zbrojenie i beton filarów

5

WD-6A w km 6+196

zbrojenie ścian i rygla do 100%
beton ścian i rygla
wykonanie zbrojenia skrzydełek
beton skrzydełek C,D

6

WD-7 w km 7+991

wykonanie zbrojenia oraz betonu ścianki zaplecznej P1 JL i ciosów
wykonanie zbrojenia oraz betonu skrzydeł SK1, SK2, SK3
montaż łożysk elastomerowych
zbrojenie i beton 1 etapu poprzecznic
montaż belek prefabrykwanych typu T

7

WD-8 w km 8+442,51

zbrojenie i beton korpusu P3
* bez ścianki zaplecznej i ciosów
zbrojenie i beton skrzydeł SK1, SK2

8

PZM-9 w km 5+145

zbrojenie i beton wlotu i wylotu
WRZESIEŃ 2019

1

PZM-2 w km 1+452 podłoże pod przepust (ława + wykop)

2

PZM-5 w km 3+000 zasypka przepustu do 100%

3

PZM-6 w km 3+730 zasypka przepustu do 100%

4

P+PZM-8 w km 4+475 montaż przepustu
zasypka przepustu

5

P-8.2 w km 4+489,37 podłoże pod przepust (ława + rura)
montaż przepustu
zasypka przepustu
kosze gabionowe

6

P-11 w km 8+067 zasypka przepustu do 100%

7

WD-5 w km 5+740,17 wykonanie kolumn DSM
wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów

8

WD-6A w km 6+196 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów pod płytę denną i skrzydełka

9

WD-7 w km 7+991 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów

10

WD-8 w km 8+442,51 wykopy fundamentowe w gruncie skalistym
beton niekonstrukcyjny fundamentów
SIERPIEŃ 2019
1 PZM-2w km 1+452 podłoże pod przepust (ława + wykop)
2 PZM-5w km 3+000 zasypka przepustu do 100%
3 PZM-6w km 3+730 zasypka przepustu do 100%
4 P+PZM-8 w km 4+475 montaż przepustu
zasypka przepustu
5 P-8.2 w km 4+489,37 podłoże pod przepust (ława + rura)
montaż przepustu
zasypka przepustu
kosze gabionowe
6 P-11 w km 8+067 zasypka przepustu do 100%
7 WD-5 w km 5+740,17 wykonanie kolumn DSM
wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
8 WD-6Aw km 6+196 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów pod płytę denną i skrzydełka
9 WD-7 w km 7+991 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
10 WD-8 w km 8+442,51 wykopy fundamentowe w gruncie skalistym
beton niekonstrukcyjny fundamentów
LIPIEC 2019
1 PZM-2 w km 1+452 podłoże pod przepust (ława + wykop)
2 PZM-5 w km 3+000 zasypka przepustu do 100%
3 PZM-6 w km 3+730 zasypka przepustu do 100%
4 P+PZM-8 w km 4+475 montaż przepustu
zasypka przepustu
5 P-8.2 w km 4+489,37 podłoże pod przepust (ława + rura)
montaż przepustu
zasypka przepustu
kosze gabionowe
6 P-11 w km 8+067 zasypka przepustu do 100%
7 WD-5 w km 5+740,17 wykonanie kolumn DSM
wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
8 WD-6A w km 6+196 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów pod płytę denną i skrzydełka
9 WD-7 w km 7+991 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
10 WD-8 w km 8+442,51 wykopy fundamentowe w gruncie skalistym
beton niekonstrukcyjny fundamentów
CZERWIEC 2019
1. P+PZM-4 w km 2+209 zasypka przepustu do 100%
2. PZM-5 w km 3+000 ława fundamentowa przepustu
montaż przepustu
zasypka przepustu
3. PZM-6 w km 3+730 zasypka przepustu
4. P-7 w km 4+245 odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów
ława fundamentowa przepustu
montaż przepustu
zasypka przepustu
5. P+PZM-8 w km 4+475 odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów
wykop pod przepust
ława fundamentowa przepustu
6. P-12 w km 8+683 wykop pod przepust
ława fundamentowa przepustu
montaż przepustu
zasypka przepustu
7. WD-5 w km 5+740,17 wykonanie platformy roboczej pod kolumny DSM
MAJ 2019
 • P+PZM-4 w km 2+209
  – wykop pod przepust 1 kpl
  – ława fundamentowa przepustu 1 kpl
  – montaż przepustu 1 kpl
  – zasypka przepustu 0,6 kpl
  – odwodnienie wykopu za pom. igłofiltrów
 •  PZM-5 w km 3+000
  – wykop pod przepust 0,3 kpl
 •  PZM-6 w km 3+730
  – wykop pod przepust 1 kpl
  – ława fundamentowa przepustu 1 kpl
  – montaż przepustu 1 kpl
 •  P-7 w km 4+245
  – wykop pod przepust 1 kpl
  – ława fundamentowa przepustu 0,5 kpl
  – odwodnienie wykopu za pom. igłofiltrów
 •  PZM-10 w km 7+500
  – zasypka przepustu 0,7 kpl
 •  P-11 w km 8+067
  – zasypka przepustu 0,4 kp
MARZEC 2019
 • Wykonanie przepustu P-11.1
 • Wykonanie przepustu P-11.2
 • Wykonanie przepustu DD12.11
 • Wykonanie ławy fundamentowej przepustu P-11
 • Montaż przepustu P-11
 • Wykonanie jednej warstwy zasypki P-11
LUTY 2019

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

STYCZEŃ 2019

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

GRUDZIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

LISTOPAD 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

PAŹDZIERNIK 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

WRZESIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.