ZAAWANSOWANIE MOSTOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć jakie prace zostały wykonane.

SIERPIEŃ 2023

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

 

ED-3a

 1. Prace porządkowe
 2. Usuwanie robót zaległych
LIPIEC 2023

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

 

ED-3a

 1. Prace porządkowe
 2. Wykonanie uszczelnienia dylatacji na kapach chodnikowych
CZERWIEC 2023

l.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

ED-3a

1

Prace porządkowe

MAJ 2023

l.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

ED-3a

1

Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego

2

Wykonanie drenu na obiekcie

3

Ułożenie warstwy SMA

4

Prace wykończeniowe

5

Realizacja programu badań nieniszczących w zakresie wierzchniej płyty ustroju nośnego

KWIECIEŃ 2023

l.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

ED-3a

1

Wykonanie nawierzchni z żywic chemoutwardzalnych na kapach chodnikowych

2

Wykonanie kolektora odwodnienia DN250

3

Wykonanie izolacji płyty z papy termozgrzewalnej

4

Montaż barieroporęczy mostowych H2/W3/B

5

Realizacja programu badań nieniszczących w zakresie wierzchniej płyty ustroju nośnego

6

Montaż reperów na ustroju nośnym obiektu

MARZEC 2023

l.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

ED-3a

1

Prace porządkowe pod obiektem

2

Demontaż deskowania kap

3

Przygotowanie powierzchni pod izolację z papy termozgrzewalnej

4

Wykonanie nawierzchni z żywic chemoutwardzalnych na kapach chodnikowych

LUTY 2023

l.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

ED-3a

1

Betonowanie kap chodnikowych

2

Montaż deski gzymsowej wraz ze zbrojeniem kap chodnikowych

4

Prace porządkowe pod obiektem

STYCZEŃ 2023

l.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

ED-3a

1

Betonowanie kap chodnikowych

2

Montaż krawężników kamiennych 20/20

3

Montaż deski gzymsowej wraz ze zbrojeniem kap chodnikowych

4

Prace porządkowe pod obiektem

GRUDZIEŃ 2022
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 ED-3A
w km 4+070
ED-3A Demontaż podparcia – Etap II

Dodatkowo Wykonawca prowadził roboty wykończeniowe przy ekranach przeciwolśnieniowych na obiekcie WD-6 oraz roboty wykończeniowe przy przepuście WD-6C (przepust PEHD fi 1000).

LISTOPAD 2022
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 ED-3A
w km 4+070
demontaż podparcia deskowania ustroju nośnego II etap
montaż kotew kapy chodnikowej II etap
montaż krawężników kamiennych II etap
montaż desek gzymsowych II etap
montaż podparcia wsporników pod kapy chodnikowe
betonowanie dylatacji w osi podpór P1 i P2
zasypka za podporami P1 i P6 pod płyty najazdowe
betonowanie płyt najazdowych
PAŹDZIERNIK 2022
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 ED-3A
w km 4+070
demontaż podparcia deskowania I etapu betonowania ustroju.
betonowanie ścianki zaplecznej przy P-1
izolacja grubowarstwowa pod kapami chodnikowymi I etapu betonowania
sprężenie konstrukcji II etapu betonowania
montaż kotew w kapie I etapu
demontaż podparcia deskowania II etapu betonowania ustroju
  montaż krawężników kamiennych na I etapie betonowania
  montaż desek gzymsowych na I etapie betonowania
  beton wyrównawczy pod płytę najazdową w osi P-1
  zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty najazdowej w osi P-1
  zbrojenie kapy chodnikowej na I etapie betonowania ustroju
  betonowanie ścianki zaplecznej w osi P-6
  iniekcja kanałów kablowych II etapu betonowania
WRZESIEŃ 2022
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 ED-3A
w km 4+070
Montaż podparcia ustroju nośnego obiektu – II Etap – do 100%
Zbrojenie ustroju nośnego – Etap II – do 100%
Montaż kabli sprężających – Etap II
Montaż wpustów – Etap II
Montaż sączków – Etap II
Beton ustroju nośnego – Etap II
  Demontaż podparcia Etap – I
Betonowanie ścianki zaplecznej na podporze w osi 1
SIERPIEŃ 2022
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 ED-3A
w km 4+070
Montaż podparcia dla ustroju nośnego obiektu – II Etap
Zbrojenie ustroju nośnego – etap II
Wykonanie podłużnego sprężenia konstrukcji belkowego ustroju nośnego – Etap I
Rozbiórka deskowania – Etap I
Iniekcja rur kabli sprężających  – Etap I
3 WD-6D
w km 6+196
Beton gzymsu – etap I
Warstwa ochronna izolacji z betonu
Beton słupków bariery ochronnej
Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej
Wykonanie izolacji cienkiej na płytach przejściowych
LIPIEC 2022
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 ED-3A
w km 4+070
Montaż podparcia dla ustroju nośnego obiektu – II Etap
Beton ustroju nośnego – I Etap
Zbrojenie ustroju nośnego – II Etap
3 WD-6D
w km 6+196
Izolacja gruba płyty pomostu pod gzymsami
Zbrojenie gzymsu
Montaż kotew wklejanych
4 PZM-9
w km 5+145
Montaż balustrad na przepuście i skrzydełkach
Montaż korytek ściekowych strona prawa
5 PZM-8
w km 4+475
Umocnienie wlotu przepustu
CZERWIEC 2022
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 ED-3A
w km 4+070
Montaż podparcia dla ustroju nośnego obiektu etap II
Zbrojenie ustroju nośnego etap I – do 100%
Montaż podstaw wpustów i sączków – etap I
2 WD-4D
w km 5+486
Wykonanie izolacji cienkiej płyt przejściowych
Wykonanie izolacji grubej płyt przejściowych i płyty zespalającej
Zbrojenie płyt przejściowych
Beton płyt przejściowych
Beton płyty zespalającej
3 WD-6D
w km 6+196
Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe
Zbrojenie płyt przejściowych
Beton płyt przejściowych
MAJ 2022
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 ED-3A
w km 4+070
Montaż podparcia dla ustroju nośnego obiektu (etap I i etap II)
Wykonanie drenów do odwodnienia zasypki za podporami w osiach 1 i 6
Izolacja cienka przyczółków i skrzydeł – 100%
Zasypka przyczółków – do 80%
Zasypka stożków – do 70%
Wykonanie szalunków ustroju nośnego obiektu – do 100%
Zbrojenie ustroju nośnego etap I – do 60%
2 WD-4D
w km 5+486
Zasypka przepustu do 100%
Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych
3 WD-6D
w km 6+196
Izolacja cienka płyty dennej i skrzydeł
Zasypka wykopów fundamentowych
Wykonanie drenów do odwodnienia zasypki
Zasypka ścian do 100%
KWIECIEŃ 2022
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 ED-3A
w km 4+070
Montaż podparcia dla ustroju nośnego obiektu (etap I)
Montaż łożysk garnkowych
Izolacja cienka przyczółków – 50%
Zasypka przyczółka w osi 6 – warstwa do drenażu
2 WD-4D
w km 5+486
Zbrojenie płyty zespalającej
Izolacja cienka ławy fundamentowej, prefabrykatów i skrzydeł
Zasypka przepustu
3 WD-6D
w km 6+196
Beton skrzydeł
Izolacja cienka ścian
MARZEC 2022
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 ED-3A
w km 4+070
Izolacja cienka ław fundamentowych w osiach 4, 5, 6
Zasypka ław fundamentowych w osiach 4, 5
Beton korpusu P1
Zbrojenie skrzydła SK1
Beton skrzydeł SK1 i SK2
Beton ciosów podłożyskowych
Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych między ścianami przyczółków, a skrzydłami
Montaż podparcia dla ustroju nośnego obiektu (etap I)
2 WD-4D
w km 5+486
Zbrojenie skrzydeł
Beton skrzydeł
Izolacja cienka prefabrykatów
3 WD-6D
w km 6+196
Beton ścian i rygla
LUTY 2022
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 ED-3A
w km 4+070
Izolacja cienka ław fundamentowych w osiach 2 i 3
Zasypka ław fundamentowych w osiach 2 i 3
Montaż podparcia dla ustroju nośnego obiektu (etap I, montaż na boku)
STYCZEŃ 2022
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 ED-3A
w km 4+070
Rozszalunek podpór P6, P4, P5
Szalunek korpusu P1
Szalunek skrzydła P6
 Prace porządkowe przy obiekcie ED-3A
GRUDZIEŃ 2021
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 ED-3A
w km 4+070
Beton filarów w osiach 2, 3, 4, 5
Zbrojenie korpusów w osiach 1 i 6 do 100%
Beton korpusu w osi 6
2 WD-4D
w km 5+486
Beton niekonstrukcyjny pod skrzydła
Beton ławy żelbetowej
Montaż prefabrykatów
Zbrojenie fundamentów skrzydeł
3 WD-6D
w km 6+196
Wykonanie szalunków i rusztowań ramy
LISTOPAD 2021

OBIEKT

WYKONANE ROBOTY

ED3-a

dokończono wykopy pod fundamenty do 100% wbudowano beton niekonstrukcyjny na podporach nr 4 i nr 5; zazbrojono ławy fundamentowe  podpór w zakresie od P1 do P6; zabetonowano fundamenty podpór w zakresie od P1 do P6

WD6-d

zabetonowano fundamenty skrzydeł

rozpoczęto zbrojenie ścian bocznych i zwieńczenia ramy

WD4-d

wykop fundamentu w gruncie niespoistym; beton niekonstrukcyjny pod fundament; zazbrojono płytę denną fundamentu
PAŹDZIERNIK 2021
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu j.m
1 ED-3A
w km 4+070
Wbicie pali fundamentowych wraz z wykonaniem próbnych obciążeń m
Wykopy fundamentowe – podpory w osiach 1, 2, 3, 6 m3
Beton niekonstrukcyjny – podpory w osiach 1, 2, 3, 6 m3
2 WD-6D
w km 6+196
Wykopy fundamentowe m3
Beton niekonstrukcyjny pod ramą i skrzydłami m3
Zbrojenie płyty dennej + wytyki kg
Beton płyty dennej m3
3 PZM-9
w km 5+145
Zbrojenie płyty zespalającej i płyt przejściowych kg
Beton płyty zespalającej i płyt przejściowych m3
Izolacja cienka płyt przejściowych m2
Izolacja gruba płyty zespalającej i płyt przejściowych (1m) m2
WRZESIEŃ 2021
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 PZM-9
w km 5+145
Roboty zabezpieczające związane z wydłużeniem przepustu
SIERPIEŃ 2021
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 PZM-9
w km 5+145
Roboty zabezpieczające związane z wydłużeniem przepustu
LIPIEC 2021
 • W lipcu zasadnicze roboty mostowe nie były prowadzone.
 • Prace związane z realizacją pierwszej jezdni zostały wykonane.
 • W lipcu trwały prace porządkowe.
 • Wykonano oznakowanie zgodnie z PPOR.
CZERWIEC 2021
l.p. Roboty wykonane w okresie sprawozdawczym j.m Planowane Wykonane
1 MD-1                      w km 0+122 Wykonanie zasypki stożków do 100% m2 10,09 10,09
Montaż półek dla małych zwierząt do 100% m 15,00 15,00
Wykonanie umocnienia skarp stożków matami polimerowymi z humusowaniem i obsianiem trawą m2 36,50 36,50
Wykonanie ścieków skarpowych z elementów prefabrykowanych m 22,50 22,50
Montaż punktów pomiarowych szt. 9,00 9,00
Nawierzchnia góry gzymsu i skrzydełek m2 7,42 7,42
Wykonanie nawierzchni betonowymi elementami drobnowymiarowymi m2 17,65 17,65
Ustawienie obrzeży betonowych m 2,18 2,18
2 ED-3
w km 4+070
Wykonanie żywic na kapach chodnikowych do 100% m2 185,63 185,63
Wykonanie dylatacji pozornych m 57,34 57,34
Montaż punktów pomiarowych szt. 22,00 22,00
3 WD-9
w km 8+762,24
Montaż balustrady stalowej w pasie rozdziału m 4,24 4,24
Montaż barier mostowych m 62,00 62,00
Wykonanie schodów na skarpie m 34,50 34,50
Wykonanie umocnienia skarp nasypu przy skrzydełkach drobnowymiarowymi elementami betonowymi m2 64,44 64,44
Ustawienie obrzeży betonowych m 49,26 49,26
Wykonanie ścieków skarpowych z elementów prefabrykowanych m 36,97 36,97
Montaż punktów pomiarowych szt. 17,00 17,00
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 8S m2 258,75 258,75
Nawierzchnia chodnika z żywic m2 70,20 70,20
4 PZM-5                              w km 3+000 Wydłużenie przepustu w ramach zabezpieczenia I jezdni kpl 1,00 1,00
MAJ 2021
l.p. Roboty wykonane w okresie sprawozdawczym j.m Planowane Wykonane
1 MD-1                      w km 0+122 Wykonanie hydrofobizacji m2 6,59 6,59
2 ED-3
w km 4+070
Wykonanie żywic na kapach chodnikowych m2 371,25 185,63
Montaż barier mostowych m 608,80 608,80
Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego m2 0,00 95,90
Wykonanie hydrofobizacji m2 2 193,54 2 193,54
Montaż stałego znaku wysokościowego szt. 0,00 2,00
3 WD-4A
w km 5+486
Montaż stałego znaku wysokościowego szt. 1,00 1,00
4 WD-6A
w km 6+196
Wykonanie hydrofobizacji m2 13,16 13,16
Montaż stałego znaku wysokościowego szt. 0,00 1,00
5 WD-7
w km 7+991
Montaż stałego znaku wysokościowego szt. 0,00 1,00
Wykonanie hydrofobizacji m2 141,00 141,00
6 WD-8
w km 8+442,51
Wykonanie hydrofobizacji m2 1 507,14 1 507,14
Wykonanie powłoki odpornej na chlorki na filarach m2 30,16 30,16
Montaż stałego znaku wysokościowego szt. 0,00 1,00
7 WD-9
w km 8+762,24
Zasypka obiektu do 100% m3 576,35 576,35
Montaż kotew kap chodnikowych szt. 148,00 148,00
Montaż desek gzymsowych m 43,40 43,40
Montaż krawężnika granitowego na obiekcie m 63,00 63,00
Beton podkładowy płyt przejściowych m3 25,20 25,20
Beton płyt przejściowych m3 63,00 63,00
Zbrojenie płyt przejściowych kg 9 770,00 9 770,00
Zbrojenie kap chodnikowych A,B,C kg 2 304,00 2 304,00
Beton kap chodnikowych A,B,C m3 16,64 16,64
Wykonanie powłoki odpornej na chlorki m2 120,24 120,24
Izolacja cienka płyt przejściowych m2 196,00 196,00
Izolacja gruba płyty pomostu m2 263,25 263,25
Ułożenie geosiatek wzmacniających na krawędziach płyty rygla dolnego w ciągu DD20 m2 321,28 321,28
Ułożenie krawężnika poza obiektem m 23,35 23,35
Ułożenie krawężnika betonowego zanikającego m 0,00 24,00
Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego m2 0,00 265,50
8 PZM-6 Wydłużenie przepustu w ramach zabezpieczenia I jezdni kpl 0,00 1,00
9 P-7 Wydłużenie przepustu w ramach zabezpieczenia I jezdni kpl 0,00 1,00
10 PZM-8 Wydłużenie przepustu w ramach zabezpieczenia I jezdni kpl 0,00 1,00
KWIECIEŃ 2021
l.p. Opis wykonywanych prac w miesiącu sprawozdawczym j.m Planowane Wykonane
1 MD-1
w km 0+122
Zasypka stożków do 100% kpl 1,00 0,00
Montaż półek dla zwierząt do 100% kpl 1,00 0,00
Umocnienie stożków i wykonanie nawierzchni z elementów drobnowymiarowych kpl 1,00 0,00
Wykonanie ścieków skarpowych z elementów prefabrykowanych kpl 1,00 0,00
Wykonanie hydrofobizacji gzymsów kpl 1,00 0,00
Montaż punktów pomiarowych kpl 1,00 0,00
2 ED-3
w km 4+070
Montaż schodów skarpowych do 100% m3 10,22 10,22
Montaż balustrad stalowych przy schodach kpl 0,00 1,00
Umocnienie stożków matami i humusowaniem – strona lewa m2 177,90 177,90
Wykonanie nawierzchni z kostki – strona lewa m2 48,00 24,00
Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA m2 2956,10 2956,10
Wykonanie żywic na kapach chodnikowych m2 371,25 0,00
Wykonanie hydrofobizacji obiektu m2 2193,54 0,00
3 WD-8
w km 8+442,51
Montaż balustrad stalowych przy schodach kpl 0,00 1,00
Umocnienie stożków elementami drobnowymiarowymi m2 36,37 36,37
Wykonanie hydrofobizacji obiektu m2 1507,14 0,00
Wykonanie powłoki odpornej na chlorki m2 30,16 0,00
4 WD-9
w km 8+762,24
Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka m 95,20 95,20
Ułożenie geokompozytu na ścianach i skrzydłach m2 522,55 522,55
Zasypka ścian i skrzydeł – 60% m3 0,00 0,00
Izolacja cienka – do 90% (bez płyt przejściowych) m2 631,13 437,16
Izolacja gruba płyty dennej i strefy kap chodnikowych m2 341,50 442,40
5 Przepust P-3
w km 1+600
Montaż schodów skarpowych S3.1, S-3.2 kpl 0,00 1,00
6 Przepust P-8.1
DD10.1 w km 0+423.52
Montaż balustrad stalowych na gabionach kpl 0,00 1,00
MARZEC 2021
l.p. Roboty wykonane w okresie sprawozdawczym j.m Planowane Wykonane
1 WD-2
w km 1+803,98
Montaż stałego znaku wysokościowego przy obiekcie szt. 0,00 1,00
2 ED-3
w km 4+070
Montaż schodów skarpowych – 50% m3 0,00 10,22
Próbne obciążenia kpl 1,00 1,00
3 WD-5
w km 5+740,17
Montaż stałego znaku wysokościowego przy obiekcie szt. 0,00 1,00
4 WD-7
w km 7+991
Próbne obciążenia kpl 1,00 1,00
5 WD-8
w km 8+442,51
Próbne obciążenia kpl 1,00 1,00
6 WD-9
w km 8+762,24
Zasypka fundamentów do 100% m3 394,47 394,47
Izolacja cienka – do 40% m2 284,01 284,01
7 Przepust P-14
w km 8+975
Umocnienie wlotu i wylotu kpl 0,00 1,00
Montaż schodów skarpowych S-14.1, S-14.2 kpl 0,00 1,00
LUTY 2021
l.p. Opis wykonywanych prac w miesiącu sprawozdawczym j.m Planowane Wykonane
4 WD-9
w km 8+762,24
Beton skrzydeł A, B, C, D m3 90,60
Zasypka wykopów – 20% m3 0,00
STYCZEŃ 2021
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu j.m Planowane Wykonane
1 WD-7
w km 7+991
Wypełnienie ekranów przeciwolśnieniowych m 0,00 90,00
2 WD-9
w km 8+762,24
Zbrojenie skrzydeł do 100% kg 3112,28 6224,56
Beton skrzydeł A,D m3 46,10 0,00
GRUDZIEŃ 2020
l.p. Opis wykonywanych prac w miesiącu sprawozdawczym j.m Planowane Wykonane
1 ED-3
w km 4+070
Wykonanie instalacji z rur HDPE – kolektor odwodnieniowy do 100% m 287,00
Wykonanie podwieszenia rur HDPE 4×160 dla kabli teletechnicznych m 328,00
Izolacja gruba płyty do 100% m2 2040,50
Montaż krawężnika kamiennego na obiekcie etap II – do 100% m 158,00
Montaż desek gzymoswych na obiekcie etap II – 55% m 192,60
Zbrojenie kap chodnikowych przęsła 5 kg 2584,61
Beton kap chodnikowych przęsła 4,5 m3 31,35
Beton  płyty przejściowej P6 m3 14,91
Montaż krawężnika kamiennego na długości skrzydeł m 17,95
Montaż krawężnika betonowego zanikającego m 12,00
Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego m2 3042,00
Montaż drenów odwodnienia na płycie pomostu m 312,00
Osadzenie wpustów mostowych szt. 19,00
Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA m2 0,00
2 WD-7
w km 7+991
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 14,52
3 WD-8
w km 8+442,51
Montaż schodów skarpowych przy P1 m 19,48
Umocnienie skarpy pod obiektem płytami ażurowymi przy P1 m2 190,95
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 23,88
4 WD-9
w km 8+762,24
Beton ramy segment “A” m3 224,90
Zbrojenie ramy segment “B” kg 32725,30
Beton ramy segment “B” m3 225,46
LISTOPAD 2020
l.p. Wykonywane prace w okresie sprawozdawczym na obiektach mostowych j.m Planowane Wykonane
1 MD-1
w km 0+122
Zasypka ścian i skrzydeł wlotu m3 22,53 12,45
Izolacja cienka ścian i skrzydeł wlotu m2 22,62 22,62
Izolacja gruba płyty – wlot m2 20,42 20,42
Beton ochronny izolacji – wlot m2 19,95 19,95
Montaż półek dla małych zwierząt m 35,00 20,00
Ułożenie geosiatki dwukierunkowej, polipropylenowej o węzłach sztywnych m2 243,10 243,10
Umocnienie skarp stożków matami polimerowymi z humusowaniem i obsianiem trawą m2 36,50 0,00
Wykonanie ścieków skarpowych z elementów prefabrykowanych m 22,05 0,00
Wykonanie nawierzchni betonowymi elementami drobnowymiarowymi m2 17,65 0,00
2 ED-3
w km 4+070
Wykonanie zasypki przyczółka P6 do 100% m3 90,97 90,97
Wykonanie nasypu stożków przyczółków gruntem niespoistym m3 195,99 195,99
Beton ścianki zaplecznej P6 m3 17,49 17,49
Iniekcja kanałów kablowych ETAP II kpl 1,00 1,00
Montaż kotew talerzowych do 100% szt. 1270,00 1270,00
Montaż urządzenia dylatacyjnego m 12,22 12,22
Wykonanie instalacji  z rur HDPE – kolektor odwodnieniowy m 337,00 50,00
Izolacja gruba płyty m2 2990,50 950,00
Montaż krawężnika kamiennego na obiekcie – etap II m 354,00 196,00
Montaż desek gzymsowych – etap II m 388,60 196,00
Zbrojenie kap chodnikowych przęsła 3,4,5 kg 8706,88 6122,27
Beton kap chodnikowych przęsła 1,2,3,4,5 m3 81,06 49,71
Beton niekonstrukcyjny płyty przejściowej P6 m3 4,71 4,71
Zbrojenie płyty przejściowej P6 kg 2095,40 2095,40
Beton  płyty przejściowej P6 m3 14,91 0,00
Wykonanie podwieszenia rur HDPE 4×160 dla kabli teletechnicznych m 328,00 0,00
3 WD-8 w km 8+442,51 Zasypka fundamentów do 100% m3 980,35 980,35
Montaż schodów skarpowych przy P3 m 0,00 19,48
Umocnienie skarpy pod obiektem płytami ażurowymi przy P3 m2 0,00 190,95
4 WD-9 w km 8+762,24 Zayspka wykopów do wysokości ław m3 262,98 262,98
Zbrojenie ław fundamentowych skrzydeł A, D kg 5121,00 5121,00
Beton ław fundamentowych skrzydeł A, B, C, D m3 84,80 84,80
Zbrojenie skrzydeł A, B, C, D – wytyki kg 0,00 6111,44
Beton płyty dennej segmentu “B” m3 113,86 113,86
Zbrojenie ramy segment “A” kg 32725,30 32725,30
Beton ramy segment “A” m3 227,54 0,00
 
PAŹDZIERNIK 2020
l.p. Roboty w miesiącu sprawozdawczym wykonane na obiektach j.m Planowane Wykonane
1 MD-1
w km 0+122
Wykop pod przepust m3 169,95 172,20
Beton niekonstrukcyjny fundamentów m3 1,05 8,50
Zbrojenie fundamentów kg 632,00 632,00
Beton fundamentów m3 11,04 11,04
Zasypka fundamentów m3 0,00 142,00
Zbrojenie ramy (wlot i wylot) wraz ze skrzydłami kg 3638,00 3638,00
Beton ramy (wlot i wylot) wraz ze skrzydłami m3 17,80 17,80
Zasypka ścian i skrzydeł wylotu m3 0,00 22,53
Izolacja cienka fundamentów i ścian wylotu m2 0,00 77,97
Izolacja gruba płyty – wylot m2 0,00 27,04
Beton ochronny izolacji – wylot m2 0,00 26,41
2 ED-3
w km 4+070
Beton ustroju nośnego ETAP II m3 1629,92 1629,92
Sprężenie ustroju nośnego ETAP II kg 95344,00 95344,00
Izolacja gruba pod kapami m2 473,25 1156,00
Montaż kotew talerzowych szt. 680,00 1024,00
Montaż krawężnika kamiennego na obiekcie m 100,00 220,00
Montaż desek gzymsowych m 0,00 220,00
Zbrojenie kap chodnikowych przęsła 1 i 2 kg 0,00 4762,12
Montaż krawężnika kamiennego na długości skrzydeł od P1 m 0,00 16,65
Montaż krawężnika znikającego od P1 m 0,00 11,16
3 WD-7
w km 7+991
Warstwa ścieralna z SMA na jezdni lewej m2 0,00 249,60
Montaż balustrady w pasie rozdziału m 0,00 4,74
4 WD-8 w km 8+442,51 Montaż balustrady w pasie rozdziału m 0,00 2,76
5 WD-9 w km 8+762,24 Wykop fundamentowy m3 2403,79 2403,79
Beton niekonstrukcyjny fundamentów – rama + skrzydła m3 50,30 50,30
Zbrojenie płyty dennej segmentów “A” i “B” kg 28907,40 28907,40
Zbrojenie ław fundamentowych skrzydeł B i C kg 9891,00 4770,00
Beton płyty dennej segmentu “A” m3 102,10 102,10
6 Przep. PZM-9  km 5+145 Montaż balustrad na przepuście i skrzydłach – strona lewa kpl 1,00 1,00
WRZESIEŃ 2020
l.p. obiekt Rodzaj  prac wykonanych w okresie sprawozdawczym j.m Planowane
1 MD-1
w km 0+122
Wykonanie pali fundamentowych m 144,00
2 ED-3
w km 4+070
Zbrojenie ustroju nośnego ETAP II do 100% kg 80042,40
Montaż lin sprężających w osłonkach kpl 1,00
Beton UN etap II m3 1629,92
Montaż urządzenia dylatacyjnego przy P1 m 12,22
Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego płyty przejściowej P1 m3 14,91
Zbrojenie płyty przejściowej P1 kg 2095,40
Beton płyty przejścioweij P1 m3 4,71
3 WD-7
w km 7+991
Warstwa ścieralna z SMA na jezdni prawej m2 0,00
4 WD-8 w km 8+442,51 Ustawienie krawężnika betonowego zanikającego do 100% m 6,00
Wykonanie zbrojenia podwalin pod umocnienie skarp pod obiektem kg 933,50
Beton podwalin pod umocnienie skarp pod obiektem m3 19,67
Warstwa ścieralna z AC m2 0,00
5 WD-9 w km 8+760,98 Wykonanie pali fundamentowych do 100% m 1026,00
6 Przep. PD-1.1 chodnik S-17 0+134 Wykonanie wykopu i ławy pod przepust kpl 1,00
Montaż rury kpl 1,00
Zasypka przepustu kpl 1,00
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kpl 1,00
7 Przep. P-1
w km 1+260
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kpl 0,00
8 Przep. PZM-2
w km 1+452
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kpl 0,00
9 Przep. P-3
w km 1+600
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kpl 0,00
10 Przep. PZM-6
w km 3+730
Umocnienie wlotu przepustu kpl 0,00
SIERPIEŃ 2020
l.p. Ilości wykonanych robót w okresie sprawozdawczym miesiącu sierpniu ilość j.m
1 WD-2 w km 1+803,98 Wykonanie hydrofobizacji 1569,61 m2
Wykonanie powłoki odpornej na chlorki 18,84 m2
2 ED-3 w km 4+070 Rusztowanie i deskowane ustroju nośnego ETAP II do 100% 1,00 kpl
Zbrojenie ustroju nośnego ETAP II – 60% 120063,60 kg
3 WD-5 w km 5+740,17 Wykonanie hydrofobizacji 585,39 m2
Wykonanie powłoki odpornej na chlorki 15,07 m2
4 WD-6A w km 6+196 Montaż barier mostowych 38,00 m
5 WD-7 w km 7+991 Umocnienie stożków za pomocą mat polimerowych z humusowaniem 438,85 m2
Wykonanie nawierzchni z kostki – 50% 18,15 m2
6 WD-8 w km 8+442,51 Żywice na kapach do 100% 324,97 m2
Ułożenie krawęznika granitowego na długości skrzydełek 31,70 m
Wykonanie nawierzchni z kostki 24,16 m2
Montaż barier mostowych 285,70 m
7 Przep. P-8.1 DD10.1w km 0+423.52 Wykonanie wykopu i ławy pod przepust 1,00 kpl
Montaż rury 1,00 kpl
Zasypka przepustu 1,00 kpl
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu za pomocą koszy gabionowych 1,00 kpl
LIPIEC 2020
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu lipcu ilość j.m
1 WD-2 w km 1+803,98 Montaż drenów z elementów prefabrykowanych 112,00 m
Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego 380,03 m2
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 328,79 m2
Wykonanie instalacji  z rur HDPE 140,00 m
Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi 24,99 m
Wykonanie umocnienia skarp stożków do 100% 220,99 m2
Montaż barier mostowych 129,68 m
Montaż punktów pomiarowych 23,00 szt.
Wykonanie próbnego obciążenia obiektu mostowego 1,00 szt.

 

2 ED-3 w km 4+070 Beton ścianki zaplecznej P1 17,49 m3
Rusztowanie i deskowane ustroju nośnego ETAP II – 70%  0,70 Kpl.

 

 

 

3 WD-5 w km 5+740,17 Montaż drenów z elementów prefabrykowanych 141,00 m
Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego 340,05 m2
Wykonanie przykrawężnikowych ścieków granitowych 22,00 m
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 294,00 m2
Wykonanie instalacji  z rur HDPE 123,00 m
Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi 24,66 m
Wykonanie umocnienia skarp stożków przyczółków matami polimerowymi z humusowaniem i obsianiem trawą 451,48 m2
Montaż barier mostowych 129,90 m
Ustawienie krawężników z betonu 24,00 m
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 36,54 m2
Montaż punktów pomiarowych 27,00 szt.
Wykonanie próbnego obciążenia obiektu mostowego

 

 

1,00 szt.

 

4 WD-6A w km 6+196 Żywice na gzymsach, strona lewa- 50% 6,95 m2
Montaż słupków osłon przeciwolśnieniowych 6,00 szt.
Montaż schodów skarpowych 11,03 m

 

 

5 WD-7 w km 7+991 Montaż drenów z elementów prefabrykowanych 104,56 m
Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego 527,56 m2
Montaż barier mostowych 166,00 m
Montaż słupków osłon przeciwolśnieniowych 48,00 szt.
Wykonanie instalacji  z rur HDPE 101,00 m
Montaż drenów z elementów prefabrykowanych 104,56 m
Montaż schodów skarpowych

 

 

43,81 m

 

6 WD-8 w km 8+442,51 Żywice na kapach – 50% 324,97 m2
Montaż drenów z elementów prefabrykowanych         208,80 m
Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego (bez przeciwspadków)         682,80 m2
Wykonanie przykrawężnikowych ścieków granitowych 36,00 m
Wykonanie instalacji  z rur HDPE         238,60 m
Beton kap typu C           11,26 m3
CZERWIEC 2020

[pdf-embedder url=”http://test.server183327.nazwa.pl/wp-content/uploads/2020/07/postęp-robót-mostowe.pdf” title=”postęp robót mostowe”]

MAJ 2020

l.p.

Roboty wykonane prac w miesiącu maju

ilość

j.m

1

WD-2 w km 1+803,98

Ustawienie krawężników kamiennych na długości skrzydełek

43,80

m

Beton kapy chodnikowej “B”

7,64

m3

Zbrojenie podwalin pod stożki

1013,60

kg

Beton podwaliny pod stożki S3, S4

11,00

m3

Izolacja gruba płyt przejściowych i ścianek zaplecznych

46,68

m2

Izolacja cienka płyt przejściowych

131,97

m2

2

ED-3 w km 4+070

Beton ustroju nośnego ETAP I

1316,88

m3

 

 

3

WD-5 w km 5+740,17

Zasypka korpusów do 100%

295,92

m3

Beton ścianek zaplecznych P1, P3

20,60

m3

Montaż urządzeń dylatacyjnych

22,58

m

Izolacja gruba pod kapami, na płyta przejściowych i ściankach zaplecznych

437,64

m2

Beton niekonstrukcyjny pły przejściowych

9,20

m3

Zbrojenie płyt przejściowych

3965,00

kg

Beton płyt przejściowych

27,90

m3

4

WD-6A w km 6+196

Montaż desek gzymsowych strona lewa

11,20

m

Beton belek gzymsowych i fundamentów pod bariery

27,28

m3

Izolacja gruba płyty pomostu

186,56

m2

Zbrojenie warstwy ochronnej izolacji

1393,69

kg

Beton warstwy ochronnej izolacji

10,58

m3

5

WD-7 w km 7+991

Ustawienie krawężników betonowych zanikających

54,60

m

 

 

6

WD-8 w km 8+442,51

Montaż kotew kap – 20%    
Izolacja gruba pod kapami, na płyta przejściowych i ściankach zaplecznych    
Montaż desek gzymsowych – 20%    
KWIECIEŃ 2020

1

WD-2 w km 1+803,98

Montaż urządzeń dylatacyjnych

27,14

mb

Beton nisz dylatacyjnych

4,80

m3

Izolacja gruba pod kapami

1,00

kpl

2

ED-3 w km 4+070

Montaż łożysk – oś 1, 2, 3

6,00

szt

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

156,30

m3

Deskowanie ustroju nośnego etap I do 70 %

1,00

kpl

Zbrojenie ustroju nośnego etap I – 45%

90047,70

kg

3

WD-4A w km
5+486

Izolacja cienka płyt przejściowych

48,24

m2

Izolacja gruba

1,00

kpl

4

WD-5 w km 5+740,17

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

719,44

m3

Deskowanie ustroju nośnego do 100%

1,00

kpl

5

WD-7 w km 7+991

Montaż urządzeń dylatacyjnych

56,60

mb

Beton nisz dylatacyjnych

10,64

m3

Zbrojenie płyt przejściowych

12532,00

kg

Beton płyt przejściowych

87,62

m3

Izolacja gruba pod kapami, na ściankach zaplecznych i płytach przejściowych

1,00

kpl

Izolacja cienka płyt przejściowych

297,61

m2

6

WD-8 w km 8+442,51

Sprężenie ustroju nośnego – kierunek Tomaszów

12852,00

kg

Iniekcja kanałów kablowych – oba kierunki

1,00

kpl

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

1228,28

m3

7

PZM-9 w km 5+145

Izolacja cienka płyt przejściowych

46,20

m2

Izolacja gruba

1,00

kpl

MARZEC 2020

1

WD-2 w km 1+803,98

Montaż urządzeń dylatacyjnych

27,14

mb

Beton nisz dylatacyjnych

4,80

m3

Izolacja gruba pod kapami

1,00

kpl

2

ED-3 w km 4+070

Montaż łożysk – oś 1, 2, 3

6,00

szt

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

156,30

m3

Deskowanie ustroju nośnego etap I do 70 %

1,00

kpl

Zbrojenie ustroju nośnego etap I – 45%

90047,70

kg

3

WD-4A w km
5+486

Izolacja cienka płyt przejściowych

48,24

m2

Izolacja gruba

1,00

kpl

4

WD-5 w km 5+740,17

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

719,44

m3

Deskowanie ustroju nośnego do 100%

1,00

kpl

5

WD-7 w km 7+991

Montaż urządzeń dylatacyjnych

56,60

mb

Beton nisz dylatacyjnych

10,64

m3

Zbrojenie płyt przejściowych

12532,00

kg

Beton płyt przejściowych

87,62

m3

Izolacja gruba pod kapami, na ściankach zaplecznych i płytach przejściowych

1,00

kpl

Izolacja cienka płyt przejściowych

297,61

m2

6

WD-8 w km 8+442,51

Sprężenie ustroju nośnego – kierunek Tomaszów

12852,00

kg

Iniekcja kanałów kablowych – oba kierunki

1,00

kpl

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

1228,28

m3

7

PZM-9 w km 5+145

Izolacja cienka płyt przejściowych

46,20

m2

Izolacja gruba

1,00

kpl

LUTY 2020

1

WD-2 w km 1+803,98 Zasypka przyczółków i stożków do 100 %

Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych

2659,08 m3

11,86 m3

2

ED – 3 w km 4+070 Drenaż za przyczółkiem

Zasypka przyczółków i stożków do 70 %

Beton ciosów podłożyskowych w osiach 1,2 3

Deskowanie i rusztowanie UN – przęsło 1

33,20 mb

1094,10 m3

1,49 m3

1 kpl

3

WD-5 w km 5+740,17

Zasypka przyczółków i stożków do 50%

1199,06 m3

4

WD-7 w km 7+991 Zasypka przyczółków i stożków – do 100%

Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych

407,39 m3

29,20 m3

5

WD-8 w km 8+442,51 Beton ustroju nośnego – kierunek Tomaszów

326,68 m3

STYCZEŃ 2020

1

WD-2 w km 1+803,98 Beton ustroju nośnego wraz z poprzecznicami – etap II

Drenaż za przyczółkiem

Zasypka przyczółków i stożków – 30%

179,24

51,78

797,72

2

WD-5 w km 5+740,17

Beton skrzydeł SK3, SK4

Montaż łożysk garnkowych

Drenaż za przyczółkiem

77,95

6,00

46,80

3

WD-6A w km 6+196 Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych

Zbrojenie płyt przejściowych

Beton płyt przejściowych

9,83

4046,00

26,00

4

WD-7 w km 7+991 Zasypka przyczółków i stożków – do 90%

3666,55

5

WD-8 w km 8+442,51 Sprężenie ustroju nośnego – Ł4 kierunek Zamość

Przygotowanie i montaż zbrojenia ustroju nośnego – Ł1 kierunek Tomaszów

Drenaż za przyczółkiem

25704,00

47395,00

62,18

6

P-PZM-8 w km 4+475 Zasypka przepustu do 100%

289,22

GRUDZIEŃ 2019

1

WD-2 w km 1+803,98 Beton poprzecznic skrajnych – I etap

Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Zbrojenie skrzydeł

Beton skrzydeł

Montaż belek prefabrykowanych T21

Zbrojenie ustroju nośnego wraz z poprzecznicami – II etap

2

ED-3 w km 4+070 Beton skrzydeł SK3, SK4

3

WD-4A w km 5+486 Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych

Zbrojenie płyt przejściowych

Beton płyt przejściowych

4

WD-5 w km 5+740,17 Zbrojenie skrzydeł

Beton skrzydeł SK1, SK2

Beton ciosów podłożyskowych

5

WD-6A w km 6+196 Zasypka ścian obiektu do 100%

6

WD-7 w km 7+991 Drenaż za przyczółkiem

Zasypka przyczółków – 40%

7

WD-8 w km 8+442,51 Przygotowanie i montaż zbrojenia ustroju nośnego – kierunek Zamość

Montaż kabli sprężających i zakotwień

Beton ustroju nośnego

LISTOPAD 2019

l.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

1

WD-2 w km 1+803,98montaż łożysk elastomerowych

beton korpusów P1, P3
zbrojenie poprzecznic – etap I
beton poprzecznicy środkowej – etap I
montaż łożysk elastomerowych

2

ED-3 w km 4+070

zbrojenie i beton podpór P1, P2, P3, P4, P5, P6
zbrojenie skrzydeł SK1, SK2, SK3, SK4
beton skrzydeł SK1, SK2

3

WD-4A w km 5+486

beton płyty zespalającej
wykonanie izolacji cienkiej (bez płyt przejściowych)
zasypka przepustu do 100%

4

WD-5 w km 5+740,17

zbrojenie i beton korpusów (beton bez ścianek zaplecznych)

5

WD-6A w km 6+196

beton skrzydełek A, B
wykonanie drenażu zasypki
izolacja cienka (bez płyt przejściowych)

6

WD-7 w km 7+991

zbrojenie i beton monolitycznej części ustroju nośnego
izolacja cienka (bez płyt przejściowych)

7

WD-8 w km 8+442,51

zbrojenie i beton skrzydeł SK3, SK4
montaż łożysk garnkowych

8

PZM-9 w km 5+145

zbrojenie i beton płyty zespalającej oraz płyt przejściowych
izolacja cienka (bez płyt przejściowych)
zasypka przepustu do 100%
PAŹDZIERNIK 2019

l.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

1

WD-2 w km 1+803,98

beton niekonstrukcyjny fundamentu P3
zbrojenie ław fundamentowych P2,P3
beton ław fundamentowych P1, P2, P3
zbrojenie korpusuj P1
zbrojenie i beton filarów

2

ED-3 w km 4+070

wykopy fundamentowe P3, P4, P5, P6
beton niekonstrukcyjny fundamentów P2, P3, P4, P5, P6
zbrojenie i beton ław funadmentowych P1, P2, P3, P4, P5, P6

3

WD-4A w km 5+486

beton skrzydełek

4

WD-5 w km 5+740,17

zbrojenie i beton ław funadmentowych P1, P2, P3
zbrojenie i beton filarów

5

WD-6A w km 6+196

zbrojenie ścian i rygla do 100%
beton ścian i rygla
wykonanie zbrojenia skrzydełek
beton skrzydełek C,D

6

WD-7 w km 7+991

wykonanie zbrojenia oraz betonu ścianki zaplecznej P1 JL i ciosów
wykonanie zbrojenia oraz betonu skrzydeł SK1, SK2, SK3
montaż łożysk elastomerowych
zbrojenie i beton 1 etapu poprzecznic
montaż belek prefabrykwanych typu T

7

WD-8 w km 8+442,51

zbrojenie i beton korpusu P3
* bez ścianki zaplecznej i ciosów
zbrojenie i beton skrzydeł SK1, SK2

8

PZM-9 w km 5+145

zbrojenie i beton wlotu i wylotu
WRZESIEŃ 2019

1

PZM-2 w km 1+452 podłoże pod przepust (ława + wykop)

2

PZM-5 w km 3+000 zasypka przepustu do 100%

3

PZM-6 w km 3+730 zasypka przepustu do 100%

4

P+PZM-8 w km 4+475 montaż przepustu
zasypka przepustu

5

P-8.2 w km 4+489,37 podłoże pod przepust (ława + rura)
montaż przepustu
zasypka przepustu
kosze gabionowe

6

P-11 w km 8+067 zasypka przepustu do 100%

7

WD-5 w km 5+740,17 wykonanie kolumn DSM
wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów

8

WD-6A w km 6+196 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów pod płytę denną i skrzydełka

9

WD-7 w km 7+991 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów

10

WD-8 w km 8+442,51 wykopy fundamentowe w gruncie skalistym
beton niekonstrukcyjny fundamentów
SIERPIEŃ 2019
1 PZM-2w km 1+452 podłoże pod przepust (ława + wykop)
2 PZM-5w km 3+000 zasypka przepustu do 100%
3 PZM-6w km 3+730 zasypka przepustu do 100%
4 P+PZM-8 w km 4+475 montaż przepustu
zasypka przepustu
5 P-8.2 w km 4+489,37 podłoże pod przepust (ława + rura)
montaż przepustu
zasypka przepustu
kosze gabionowe
6 P-11 w km 8+067 zasypka przepustu do 100%
7 WD-5 w km 5+740,17 wykonanie kolumn DSM
wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
8 WD-6Aw km 6+196 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów pod płytę denną i skrzydełka
9 WD-7 w km 7+991 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
10 WD-8 w km 8+442,51 wykopy fundamentowe w gruncie skalistym
beton niekonstrukcyjny fundamentów
LIPIEC 2019
1 PZM-2 w km 1+452 podłoże pod przepust (ława + wykop)
2 PZM-5 w km 3+000 zasypka przepustu do 100%
3 PZM-6 w km 3+730 zasypka przepustu do 100%
4 P+PZM-8 w km 4+475 montaż przepustu
zasypka przepustu
5 P-8.2 w km 4+489,37 podłoże pod przepust (ława + rura)
montaż przepustu
zasypka przepustu
kosze gabionowe
6 P-11 w km 8+067 zasypka przepustu do 100%
7 WD-5 w km 5+740,17 wykonanie kolumn DSM
wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
8 WD-6A w km 6+196 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów pod płytę denną i skrzydełka
9 WD-7 w km 7+991 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
10 WD-8 w km 8+442,51 wykopy fundamentowe w gruncie skalistym
beton niekonstrukcyjny fundamentów
CZERWIEC 2019
1. P+PZM-4 w km 2+209 zasypka przepustu do 100%
2. PZM-5 w km 3+000 ława fundamentowa przepustu
montaż przepustu
zasypka przepustu
3. PZM-6 w km 3+730 zasypka przepustu
4. P-7 w km 4+245 odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów
ława fundamentowa przepustu
montaż przepustu
zasypka przepustu
5. P+PZM-8 w km 4+475 odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów
wykop pod przepust
ława fundamentowa przepustu
6. P-12 w km 8+683 wykop pod przepust
ława fundamentowa przepustu
montaż przepustu
zasypka przepustu
7. WD-5 w km 5+740,17 wykonanie platformy roboczej pod kolumny DSM
MAJ 2019
 • P+PZM-4 w km 2+209
  – wykop pod przepust 1 kpl
  – ława fundamentowa przepustu 1 kpl
  – montaż przepustu 1 kpl
  – zasypka przepustu 0,6 kpl
  – odwodnienie wykopu za pom. igłofiltrów
 •  PZM-5 w km 3+000
  – wykop pod przepust 0,3 kpl
 •  PZM-6 w km 3+730
  – wykop pod przepust 1 kpl
  – ława fundamentowa przepustu 1 kpl
  – montaż przepustu 1 kpl
 •  P-7 w km 4+245
  – wykop pod przepust 1 kpl
  – ława fundamentowa przepustu 0,5 kpl
  – odwodnienie wykopu za pom. igłofiltrów
 •  PZM-10 w km 7+500
  – zasypka przepustu 0,7 kpl
 •  P-11 w km 8+067
  – zasypka przepustu 0,4 kp
MARZEC 2019
 • Wykonanie przepustu P-11.1
 • Wykonanie przepustu P-11.2
 • Wykonanie przepustu DD12.11
 • Wykonanie ławy fundamentowej przepustu P-11
 • Montaż przepustu P-11
 • Wykonanie jednej warstwy zasypki P-11
LUTY 2019

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

STYCZEŃ 2019

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

GRUDZIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

LISTOPAD 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

PAŹDZIERNIK 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

WRZESIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.