ZAAWANSOWANIE MOSTOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć jakie prace zostały wykonane.

MAJ 2019
 • P+PZM-4 w km 2+209
  – wykop pod przepust 1 kpl
  – ława fundamentowa przepustu 1 kpl
  – montaż przepustu 1 kpl
  – zasypka przepustu 0,6 kpl
  – odwodnienie wykopu za pom. igłofiltrów
 •  PZM-5 w km 3+000
  – wykop pod przepust 0,3 kpl
 •  PZM-6 w km 3+730
  – wykop pod przepust 1 kpl
  – ława fundamentowa przepustu 1 kpl
  – montaż przepustu 1 kpl
 •  P-7 w km 4+245
  – wykop pod przepust 1 kpl
  – ława fundamentowa przepustu 0,5 kpl
  – odwodnienie wykopu za pom. igłofiltrów
 •  PZM-10 w km 7+500
  – zasypka przepustu 0,7 kpl
 •  P-11 w km 8+067
  – zasypka przepustu 0,4 kp
MARZEC 2019
 • Wykonanie przepustu P-11.1
 • Wykonanie przepustu P-11.2
 • Wykonanie przepustu DD12.11
 • Wykonanie ławy fundamentowej przepustu P-11
 • Montaż przepustu P-11
 • Wykonanie jednej warstwy zasypki P-11
LUTY 2019

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

STYCZEŃ 2019

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

GRUDZIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

LISTOPAD 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

PAŹDZIERNIK 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

WRZESIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.