ZAAWANSOWANIE MOSTOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć jakie prace zostały wykonane.

SIERPIEŃ 2019
1 PZM-2w km 1+452 podłoże pod przepust (ława + wykop)
2 PZM-5w km 3+000 zasypka przepustu do 100%
3 PZM-6w km 3+730 zasypka przepustu do 100%
4 P+PZM-8 w km 4+475 montaż przepustu
zasypka przepustu
5 P-8.2 w km 4+489,37 podłoże pod przepust (ława + rura)
montaż przepustu
zasypka przepustu
kosze gabionowe
6 P-11 w km 8+067 zasypka przepustu do 100%
7 WD-5 w km 5+740,17 wykonanie kolumn DSM
wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
8 WD-6Aw km 6+196 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów pod płytę denną i skrzydełka
9 WD-7 w km 7+991 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
10 WD-8 w km 8+442,51 wykopy fundamentowe w gruncie skalistym
beton niekonstrukcyjny fundamentów
LIPIEC 2019
1 PZM-2 w km 1+452 podłoże pod przepust (ława + wykop)
2 PZM-5 w km 3+000 zasypka przepustu do 100%
3 PZM-6 w km 3+730 zasypka przepustu do 100%
4 P+PZM-8 w km 4+475 montaż przepustu
zasypka przepustu
5 P-8.2 w km 4+489,37 podłoże pod przepust (ława + rura)
montaż przepustu
zasypka przepustu
kosze gabionowe
6 P-11 w km 8+067 zasypka przepustu do 100%
7 WD-5 w km 5+740,17 wykonanie kolumn DSM
wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
8 WD-6A w km 6+196 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów pod płytę denną i skrzydełka
9 WD-7 w km 7+991 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
10 WD-8 w km 8+442,51 wykopy fundamentowe w gruncie skalistym
beton niekonstrukcyjny fundamentów
CZERWIEC 2019
1. P+PZM-4 w km 2+209 zasypka przepustu do 100%
2. PZM-5 w km 3+000 ława fundamentowa przepustu
montaż przepustu
zasypka przepustu
3. PZM-6 w km 3+730 zasypka przepustu
4. P-7 w km 4+245 odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów
ława fundamentowa przepustu
montaż przepustu
zasypka przepustu
5. P+PZM-8 w km 4+475 odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów
wykop pod przepust
ława fundamentowa przepustu
6. P-12 w km 8+683 wykop pod przepust
ława fundamentowa przepustu
montaż przepustu
zasypka przepustu
7. WD-5 w km 5+740,17 wykonanie platformy roboczej pod kolumny DSM
MAJ 2019
 • P+PZM-4 w km 2+209
  – wykop pod przepust 1 kpl
  – ława fundamentowa przepustu 1 kpl
  – montaż przepustu 1 kpl
  – zasypka przepustu 0,6 kpl
  – odwodnienie wykopu za pom. igłofiltrów
 •  PZM-5 w km 3+000
  – wykop pod przepust 0,3 kpl
 •  PZM-6 w km 3+730
  – wykop pod przepust 1 kpl
  – ława fundamentowa przepustu 1 kpl
  – montaż przepustu 1 kpl
 •  P-7 w km 4+245
  – wykop pod przepust 1 kpl
  – ława fundamentowa przepustu 0,5 kpl
  – odwodnienie wykopu za pom. igłofiltrów
 •  PZM-10 w km 7+500
  – zasypka przepustu 0,7 kpl
 •  P-11 w km 8+067
  – zasypka przepustu 0,4 kp
MARZEC 2019
 • Wykonanie przepustu P-11.1
 • Wykonanie przepustu P-11.2
 • Wykonanie przepustu DD12.11
 • Wykonanie ławy fundamentowej przepustu P-11
 • Montaż przepustu P-11
 • Wykonanie jednej warstwy zasypki P-11
LUTY 2019

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

STYCZEŃ 2019

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

GRUDZIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

LISTOPAD 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

PAŹDZIERNIK 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

WRZESIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.