ZAAWANSOWANIE BRANŻOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć jakie prace zostały wykonane.

MARZEC 2020

1.

Kanalizacja deszczowa: DA4.2-DA4.1-WA4

2.

Kanalizacja deszczowa: WB19.1-DB19.1

3.

Kanalizacja deszczowa: WB21-DB21.1-DB21.2-DB21.3-SWB21

4.

Kanalizacja deszczowa: WB12-SWB12

5.

Kanalizacja deszczowa: DA5.9-DA5.10-SWA5.1

6.

Kanalizacja deszczowa: SWB16.1-DB16.7-DB16.6-DB16.5-DB16.4

7.

Kanalizacja deszczowa: DA1.3-DA1.4-DA1.5-DA1.6-DA1.7-DA1.8-DA1.9-DA1.10-G1 oraz przykanalika wpa1.3

8.

KD: montaż odcinka DB11.12-DB11.11-G11.1 oraz przykanalika wpb11.16

9.

Kanalizacja deszczowa: przykanalik wpa4 (km 5+170)

10.

TT: zabezpieczanie kanalizacji teletechnicznej pod ul. Tomaszowską (kolizja „E”)
LUTY 2020

1.

Kanalizacja deszczowa: DA5.7-DA5.8-DA5.9; SWA5.1-SWA5.2

2.

Kanalizacja deszczowa: DB23.2-DB23.1-WB23 (bez wylotu)

3.

Kanalizacja deszczowa: DA4.3-DA4.4-DA4.5-DA4.6-DA4.7-DA4.8-DA4.9

4.

Kanalizacja deszczowa: DA7.1-WA7 (bez wylotu), przykanalik wpa7.1

5.

Kanalizacja deszczowa: SWB9.1-SWB9.2

6.

Kanalizacja deszczowa: przykanaliki wpb11.11, wpb11.12

7.

Kanalizacja deszczowa: DB13.2-DB13.3

8.

Kanalizacja deszczowa: DB16.18-DB16.19, przykanaliki wpb16.8, wpb16.9, wpb16.10, wpb16.11

9.

Kanalizacja deszczowa: przykanaliki wp33-wp38, wp40, wp42,wp43
STYCZEŃ 2020

1.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB11 na odcinku: DB11.17-DB11.12

2.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DA5 na odcinku: DA5.3-DA5.7

3.

Kanalizacja deszczowa: przykanaliki na kanale DB11: wpb11.13, wpb11.14, wpb11.15

4.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DA3 na odcinku: SWA3.4-DA3.12-SWA3.3
GRUDZIEŃ 2019

1.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DA1 na odcinku: WA1-DA1.1-DA1.2-DA1.3

2.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB13 na odcinku: WB13-DB13.1-DB13.2-SWB13 oraz przykanalika WPB13.1

3.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB16 na odcinku: DB16.9-DB16.10-SWB16.3 oraz przykanalika, WPB16.12

4.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB22 na odcinku: DB22.1-DB22.3 wraz z przykanalikami

5.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie przykanalików: wpb17.2, w55, w57, w59, w56, w58, w51, w52, w53.
LISTOPAD 2019

1.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB7: DB7.1-DB7.7 wraz z przykanalikami

2.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie przykanalików wpa1, wpa2, wpa3 (km 5+050-5+110), wpa17, wpa18 (km 6+110-6+153), wp60-wp64 (km 9+000-9+120), wpa8, wpa9 (km 5+410-5+440), wpa11, wpa12 (km 5+530-5+560), wp17, wp18 (km 6+110-6+153), wp2-w2, wp3-w3, w6-w6, wp8-w8 (DD 1.1 km 0+010-0+114), wp5-w5 (DD 1.1 km 0+057)

3.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB16: DB16.11-DB16.18 wraz z przykanalikami, DB16.9-DB16.8, SWB16.1-SWB16.2

4.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB17: WB17 (bez wylotu)-DB17.4 wraz z przykanalikami

5.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie odcinka na kanale DA5: DA5.2-DA5.3

6.

Prace związane z wyłączeniem linii WN Tomaszów Południe – Ulhówek oraz TL PŁd – Lubaczów, prace porządkowe

7.

Prace przy kolizji teletechnicznej „E” w km 5+700
PAŹDZIERNIK 2019

L.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

1.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie przykanalików DN200 wpa19-wa19, wpa20-wa20, wpa21-wa21, wpa5-wa5, wpa6-wa6, wpa7-wa7; wp19-w19

2.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB6 (km 2+000 – 2+200) wraz z przykanalikami

3.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB16 (km 8+000 – 8+200) na odcinku DB16.9 – DB16.18

4.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB7 (km 2+200 – 2+400) na odcinku DB7.2-DB7.7 oraz przykanalików wpb7.1

5.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału na odcinku DA4.2-DA4.3, DA4.2-DA4.8 (km 5+700)

6.

Prace na kolizji Zamość – Tomaszów Północ, Tomaszów Północ – Tomaszów Południe 2A (zgodnie z planowanym wyłączeniem)

7.

Prace na kolizji 3/1SN, 5nN
WRZESIEŃ 2019

1

Kolizja telekomunikacyjna E: budowa szafy ONU

2

Kolizja telekomunikacyjna C: przebudowa sieci miedzianej, przełączenie światłowodu

3

Roboty ziemne oraz montaż linii kablowych – kolizja: 11SN, 20SN, 21SN1 13nN, 14nN

4

Demontaż linii kablowych nN: kolizja 15nN

5

Montaż linii napowietrznej SN – kolizja: 21SN

6

Demontaż linii napowietrznej SN – kolizja: 3SN, 5SN, 6SN, 11SN

7

Montaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN

8

Demontaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN

9

Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W1, W2, W3, W4, W5, W7.2, W7.15, W7.16, W9, W10, W11, W12

10

Montaż pionowy słupa WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20

11

Montaż stanowiska fundamentowego słupów WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 123, 124, 125, 126, 126A

12

Prace na kolizji gazowej G1, G2 oraz G3 (kolizje G2 oraz G3 włączone do czynnej sieci gazowej)
SIERPIEŃ 2019
1 Kolizja telekomunikacyjna E: budowa szafy ONU
2 Kolizja telekomunikacyjna C: przebudowa sieci miedzianej, przełączenie światłowodu
3 Roboty ziemne oraz montaż linii kablowych  – kolizja: 11SN, 20SN, 21SN1 13nN, 14nN
4 Demontaż linii kablowych nN: kolizja 15nN
5 Montaż linii napowietrznej SN – kolizja: 21SN
6 Demontaż linii napowietrznej SN – kolizja: 3SN, 5SN, 6SN, 11SN
7 Montaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
8 Demontaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
9 Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W1, W2, W3, W4, W5, W7.2, W7.15, W7.16, W9, W10, W11, W12
10 Montaż pionowy słupa WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20
11 Montaż stanowiska fundamentowego słupów WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 123, 124, 125, 126, 126A
12 Prace na kolizji gazowej G1, G2 oraz G3  (kolizje G2 oraz G3 włączone do czynnej sieci gazowej)
LIPIEC 2019
1 Kolizja telekomunikacyjna E: budowa szafy ONU
2 Kolizja telekomunikacyjna C: przebudowa sieci miedzianej, przełączenie światłowodu
3 Roboty ziemne oraz montaż linii kablowych  – kolizja: 11SN, 20SN, 21SN1 13nN, 14nN
4 Demontaż linii kablowych nN: kolizja 15nN
5 Montaż linii napowietrznej SN – kolizja: 21SN
6 Demontaż linii napowietrznej SN – kolizja: 3SN, 5SN, 6SN, 11SN
7 Montaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
8 Demontaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
9 Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W1, W2, W3, W4, W5, W7.2, W7.15, W7.16, W9, W10, W11, W12
10 Montaż pionowy słupa WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20
11 Montaż stanowiska fundamentowego słupów WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 123, 124, 125, 126, 126A
12 Prace na kolizji gazowej G1, G2 oraz G3  (kolizje G2 oraz G3 włączone do czynnej sieci gazowej)
CZERWIEC 2019
1. Kolizja telekomunikacyjna B: przebudowa sieci miedzianej
2. Kolizja telekomunikacyjna C: przebudowa sieci miedzianej; budowa kanalizacji kablowej
3. Roboty ziemne oraz montaż linii kablowych SN – kolizja: 5SN, 6SN, 3SN
4. Roboty ziemne  – kolizja: 11SN
5. Montaż linii napowietrznej SN – kolizja: 19SN, 7SN
6. Demontaż linii napowietrznej SN – kolizja: 19SN, 7SN, 3SN
7. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W2
8. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W5
9. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W6
10. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W7, W7a, W7.2. W7.15, W7.16
11. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W8
12. Montaż poziomy słupów WN: stanowiska 6, 8, 22
13. Prace na kolizji gazowej G1 oraz G3
MAJ 2019
 • Kolizja telekomunikacyjna B – km 1+300: budowa przepustów kablowych
 • Kolizja telekomunikacyjna E – km 5+740 (WD-5): przebudowa i budowa kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.; przebudowa sieci miedzianej własności Orange Polska S.A.
 • Kolizja telekomunikacyjna F – km 9+400 (WD-8): budowa przepustów kablowych; przebudowa sieci miedzianej; demontaż kolizyjnych elementów sieci telekomunikacyjnej
 • Linia napowietrzna SN – demontaż – kolizje 9SN,13SN, 10SN, 16SN (100%)
 • Linia napowietrzna SN – montaż – kolizje 9SN,13SN, 10SN, 16SN (100%)
 • Linia napowietrzna SN – montaż – kolizje 17SN, 18SN (100%)
 • Linia napowietrzna SN – demontaż – kolizje 17SN, 18SN
 • Linia napowietrzna nN – montaż – kolizja 5nN (100%)
 • Linia napowietrzna nN – demontaż – kolizja 5nN
 • Roboty ziemne oraz montaż linii kablowej SN – kolizja: 2SN
 • Kolizja 6nN – demontaż linii napow. nN i przyłączy nN
 • Kolizja 6nN – montaż linii napow. nN
 • Prace związane z zabezpieczeniem istniejącej sieci gazowej G1 rurą osłonową stalową.
MARZEC 2019
 • Roboty przygotowawcze i rozpoczęcie usunięcia kolizji SN:9/13, 10/16, 12/3, 12/4, 14,15
 • Roboty przygotowawcze i rozpoczęcie usunięcia kolizji C  kanalizacji teletechnicznej
LUTY 2019

Prace przygotowawcze związane z przebudową rowu melioracyjnego ,,A’’ i ,,C”

STYCZEŃ 2019

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

GRUDZIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

LISTOPAD 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

PAŹDZIERNIK 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

WRZESIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.