ZAAWANSOWANIE BRANŻOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć jakie prace zostały wykonane.

MAJ 2019
 • Kolizja telekomunikacyjna B – km 1+300: budowa przepustów kablowych
 • Kolizja telekomunikacyjna E – km 5+740 (WD-5): przebudowa i budowa kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.; przebudowa sieci miedzianej własności Orange Polska S.A.
 • Kolizja telekomunikacyjna F – km 9+400 (WD-8): budowa przepustów kablowych; przebudowa sieci miedzianej; demontaż kolizyjnych elementów sieci telekomunikacyjnej
 • Linia napowietrzna SN – demontaż – kolizje 9SN,13SN, 10SN, 16SN (100%)
 • Linia napowietrzna SN – montaż – kolizje 9SN,13SN, 10SN, 16SN (100%)
 • Linia napowietrzna SN – montaż – kolizje 17SN, 18SN (100%)
 • Linia napowietrzna SN – demontaż – kolizje 17SN, 18SN
 • Linia napowietrzna nN – montaż – kolizja 5nN (100%)
 • Linia napowietrzna nN – demontaż – kolizja 5nN
 • Roboty ziemne oraz montaż linii kablowej SN – kolizja: 2SN
 • Kolizja 6nN – demontaż linii napow. nN i przyłączy nN
 • Kolizja 6nN – montaż linii napow. nN
 • Prace związane z zabezpieczeniem istniejącej sieci gazowej G1 rurą osłonową stalową.
MARZEC 2019
 • Roboty przygotowawcze i rozpoczęcie usunięcia kolizji SN:9/13, 10/16, 12/3, 12/4, 14,15
 • Roboty przygotowawcze i rozpoczęcie usunięcia kolizji C  kanalizacji teletechnicznej
LUTY 2019

Prace przygotowawcze związane z przebudową rowu melioracyjnego ,,A’’ i ,,C”

STYCZEŃ 2019

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

GRUDZIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

LISTOPAD 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

PAŹDZIERNIK 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

WRZESIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.