ZAAWANSOWANIE BRANŻOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć jakie prace zostały wykonane.

WRZESIEŃ 2020
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1. Kanalizacja deszczowa: montaż przykanalików wp11-wp18, montaż odcinka DA3.1-WA3.3, DA3.5-DA3.6, SWA3.2-DA3.1, SWA3.1-wpa3.2, montaż odcinka WA2.2-SRRA2, WB10.1-DB10.1-SRRB10-WB10.2, WB8.1-SRRB8.-WB8.2
2. Kanalizacja deszczowa: montaż wylotów kanałów deszczowych, prace wykończeniowe
3. Sygnalizacja świetlna SK-7: Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur RHDPEp 110/6,3 metodą bezwykopową, Budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur RHDPEk-S 110/7,5, Montaż studni kablowych SK1, Montaż studni kablowych SKR1, Wciąganie kabli sygnalizacyjnych YKSY 5, x1,5 do kanalizacji, Wciąganie kabli sygnalizacyjnych YKSY 10×1,5 do kanalizacji, Wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8 (feeder) do kanalizacji, Wciąganie kabla XzTKMXpw 4x2x0,8 (feeder) do kanalizacji, Wciąganie i montaż kabla hybrydowego RG59+2 x 0,75mm do kanalizacji i konstrukcji wysięgników, Wciąganie przewodu wyrównawczego LgYżo 1×10 do kanalizacji kablowej, Układanie kabla YKY 3x4mm zasilającego sterownik sygnalizacji
4. Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie – 2x HDPE fi 125 (KTu2 – 6443m) – w km 0+300-0+900-1+500, km 3+800-3+900 – wykop, roboty montażowe
5. Zasilanie Węzeł W-1: Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1, RHDPEp 110/6,3, RHDPEk-S 110, RHDPEk-F 110; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x16mm2 wraz z osprzętem, kabel YKY 4x10mm2 wraz z osprzętem, kabel YKY 4x25mm2 wraz z osprzętem, kabel YKY 3x10mm2 wraz z osprzętem,  Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem, ZK-3 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem, ZK-4 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem
6. Zasilanie Węzeł W-2:Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x10mm2 wraz z osprzętem, Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem
7. Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 2+750 do km 3+275 (905m):Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x10mm2 wraz z osprzętem
8. Kanał technologiczny: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione
9. Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie – 2x HDPE fi 125 (KTu2 – 3096m) – w km 5+800-6+650
10. Oświetlenie Węzeł W1: Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 12m, Montaż drogowych opraw oświetleniowych
11. Oświetlenie Węzeł W2: Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x25mm2- 3986,3m, Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 12m, Montaż drogowych opraw oświetleniowych
12. Sygnalizacja swietlna SK-1 Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur RHDPEp 110/6,3 metodą przewiertu/przecisku
13. Oswietlenie SO-5: Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x16mm2
SIERPIEŃ 2020
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1. Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka DA3.1-SWA3.2; DA3.1-DA3.2-DA3.3-DA3.4-DA3.5; SWA3.3-DA3.12
2. Kanalizacja deszczowa: montaż wylotów kanałów deszczowych, prace wykończeniowe
3. Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie – 2x HDPE fi 125 (KTu2 – 6443m) – w km 2+200-3+900
4. Oświetlenie SO4: montaż linii kablowej oświetleniowej
5. Zasilanie Węzeł W-2: Montaż  rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1; Kabel YKY 4x25mm2 wraz z osprzętem; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x25mm2 wraz z osprzętem; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x35mm2 wraz z osprzętem; Budowa złącza kablowego typu ZK-3 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Montaż rur osłonowych typu RHDPEk-S 110 i RHDPEk-F 110; Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x50mm2 wraz z osprzętem; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x10mm2 wraz z osprzętem; Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Budowa złącza kablowego typu ZK-3 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Budowa i montaż szafy oświetleniowej SO-4 na gotowym fundamencie, kompletnej prefabrykowanej wraz z wyposażeniem; Budowa i montaż szafy oświetleniowej SO-5 na gotowym fundamencie, kompletnej prefabrykowanej wraz z wyposażeniem
6. Oświetlenie SO2: montaż słupów oświetleniowych 10m, montaż opraw oświetleniowych
7. Zasilanie od km 6+675 do km 7+700 (1831m): Budowa złącza kablowego typu ZK-2a wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Budowa złącza kablowego typu ZK-3a wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem
8. Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 0+225 do km 0+900 (1176m): Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1
9. Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 2+750 do km 3+275: Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x35mm2 wraz z osprzętem, Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x25mm2 wraz z osprzętem; Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Budowa złącza kablowego typu ZK-3 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Montaż rur osłonowych typu RHDPEk-S 110 i RHDPEk-F 110; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x35mm2 wraz z osprzętem;  Budowa złącza kablowego typu ZK-3 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem.
10. Oświetlenie Węzeł W-2: Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x125mm2- 25,1m
11. Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1x HDPE fi 125 (KTu1 – 1130m) – w km 8+270, km 8+350, km 8+500 – wykop, roboty montażowe
12. Kanał technologiczny: Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco – wierconą sterowaną, kategoria gruntu IV, przepust 2x HDPE fi 125 (KTp1 – 29+35m) – przewierty
13. Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco – wierconą sterowaną, kategoria gruntu IV, przepust 4x HDPE fi 125 (KTp2 – 310m) – przewierty
14. Zasilanie Węzeł W-1: Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1; Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3
LIPIEC 2020

L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1. Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka DB5.8-DB5.9-DB5.10; DB5.14-SRRB5-WB5.2; DB5.8-D5.16-SWB5.3; DB5.8-DB5.17, DB5.9-SWB5.2 oraz przykanalików wpb5.7.1, wpb5.7.2, wpb5.8, wpb5.10, wpb5.11, wpb5.12, wpb5.22
2. Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka WB7-SZB7-DB7.1-SWB7
3. Kanalizacja deszczowa: montaż przykanalików wp25, wp26, wp44-wp50
4. Prace wykończeniowe na kanalizacji deszczowej – montaż elementów żeliwnych, montaż wylotów wraz z umocnieniem
5. Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie – 2x HDPE fi 125 (KTu2 – 6443m) – w km 2+800-3+900 – wykonanie robót ziemnych
6. Oświetlenie: montaż szafy SO2, słupów i opraw zasilanych z szafy SO2, montaż linii kablowej oświetleniowej
7. Oświetlenie: montaż słupów i opraw zasilanych z szafy SO3, montaż linii kablowej oświetleniowej
8. Oświetlenie: montaż słupów  i opraw zasilanych z szafy SO1, budowa linii kablowej oświetleniowej z fundamentami, montaż szafy SO1
9. Zasilanie: Węzeł W-2: budowa linii zasilającej, montaż rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1, RHDPEp 160/9,1
10. Oświetlenie: montaż linii kablowej oświetleniowej SO4
CZERWIEC 2020

L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1. Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka DB16.4-DB16.3-DB16.2-DB16.1-WB16; DB16.1-DB16.8-SWB16.4
2. Prace wykończeniowe na kanalizacji deszczowej – montaż elementów żeliwnych
3. Przeprowadzenie próby szczelnosci kanału DB4, DB5
4. Oświetlenie: montaż linii kablowej oraz fundamentów W-1 Ł1 od słupa 1.303 do słupa 1.316
5. Oświetlenie: montaż linii kablowej oraz fundamentów W-1 Ł2 od słupa 1.403 do słupa 1.416
6. Oświetlenie: montaż linii kablowej oraz fundamentów W-1 Ł od słupa 1.204 do słupa 1.218
7. Oświetlenie: montaż linii kablowej oraz fundamentów na S17 str.P kierunek Hrebenne od słupa 1.404 do 1.414
8. Oświetlenie: montaż linii kablowej oraz fund na S17 str.L kier Hrebenne od słupa 1.205 do 1.215
9. Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka WB1-SWB1
10. Oświetlenie: montaż linii kablowej SO-2 w rejonie obiektu WD-2
11. Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka WB18-DB18.1-SWB18 oraz przykanalika wpb18.1
12. Montaż wylotów betonowych z kolektora
13. Oświetlenie SO-1:Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe 12m na S17 kierunek Warszawa strona lewa od słupa 1.401 do 1.403 i od SO1 do i od 1.301 do 1.307
14. Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka WB5.1-DB5.1-DB5.2-DB5.3-DB5.4; DB5.10-DB5.11-DB5.12-DB5.13-DB5.14; DB5.10-SB5.4; DB5.11-SWB5.5
15. Oświetlenie SO-1: montaż linii kablowej na S17  kierunek Warszawa strona prawa od słupa 1.201 do 1.204 i od 1.101 do 1.107
MAJ 2020

Wykaz wykonanych robót branży elektrycznej w miesiącu maju przez Wykonawcę:

Kolizje NN:

13nn – 100% ; 14nn – 100% ; 15nn – 100% ; 16nn – 100% ;  11 nn – 70% ; 3/1 nn – 100%

3/2 nN – 100% ; 3/3 nn – 100% ; 3/4nn – 100% 3/5 nn – 100%

Kolizje SN:

20 SN – 100%  ;  21 SN – 100% ; 23/1 SN – 100% ; 23/2 SN  100% ; 23/3 SN – 100% ; 

1 SN – montaż linii kablowych – 90% ;  

Kolizje WN:

Kolizja 110kV w relacji  ZAM – Tomaszów Północ   80%

Kolizja 110kV w relacji  Tomaszów Północ – Tomaszów Południe – 80%

Kolizja 110kV w relacji  Tomaszów Południe – Ulhówek – montaż poziomy słupa -100%

Wykaz wykonanych robót branży teletechnicznej w miesiącu maju przez Wykonawcę:

-Wykonawca nie prowadził robót w miesiącu sprawozdawczym.

Wykaz wykonanych robót branży konstrukcyjno – budowlanej w miesiącu maju przez Wykonawcę:

Wykonawca nie prowadził robót w miesiącu sprawozdawczym.

Wykaz wykonanych robót branży wodno-kanalizacyjnej w miesiącu maju przez Wykonawcę:

Gaz –100 % Woda – 100% Kanalizacja – 55%

MARZEC 2020

1.

Kanalizacja deszczowa: DA4.2-DA4.1-WA4

2.

Kanalizacja deszczowa: WB19.1-DB19.1

3.

Kanalizacja deszczowa: WB21-DB21.1-DB21.2-DB21.3-SWB21

4.

Kanalizacja deszczowa: WB12-SWB12

5.

Kanalizacja deszczowa: DA5.9-DA5.10-SWA5.1

6.

Kanalizacja deszczowa: SWB16.1-DB16.7-DB16.6-DB16.5-DB16.4

7.

Kanalizacja deszczowa: DA1.3-DA1.4-DA1.5-DA1.6-DA1.7-DA1.8-DA1.9-DA1.10-G1 oraz przykanalika wpa1.3

8.

KD: montaż odcinka DB11.12-DB11.11-G11.1 oraz przykanalika wpb11.16

9.

Kanalizacja deszczowa: przykanalik wpa4 (km 5+170)

10.

TT: zabezpieczanie kanalizacji teletechnicznej pod ul. Tomaszowską (kolizja „E”)
LUTY 2020

1.

Kanalizacja deszczowa: DA5.7-DA5.8-DA5.9; SWA5.1-SWA5.2

2.

Kanalizacja deszczowa: DB23.2-DB23.1-WB23 (bez wylotu)

3.

Kanalizacja deszczowa: DA4.3-DA4.4-DA4.5-DA4.6-DA4.7-DA4.8-DA4.9

4.

Kanalizacja deszczowa: DA7.1-WA7 (bez wylotu), przykanalik wpa7.1

5.

Kanalizacja deszczowa: SWB9.1-SWB9.2

6.

Kanalizacja deszczowa: przykanaliki wpb11.11, wpb11.12

7.

Kanalizacja deszczowa: DB13.2-DB13.3

8.

Kanalizacja deszczowa: DB16.18-DB16.19, przykanaliki wpb16.8, wpb16.9, wpb16.10, wpb16.11

9.

Kanalizacja deszczowa: przykanaliki wp33-wp38, wp40, wp42,wp43
STYCZEŃ 2020

1.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB11 na odcinku: DB11.17-DB11.12

2.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DA5 na odcinku: DA5.3-DA5.7

3.

Kanalizacja deszczowa: przykanaliki na kanale DB11: wpb11.13, wpb11.14, wpb11.15

4.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DA3 na odcinku: SWA3.4-DA3.12-SWA3.3
GRUDZIEŃ 2019

1.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DA1 na odcinku: WA1-DA1.1-DA1.2-DA1.3

2.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB13 na odcinku: WB13-DB13.1-DB13.2-SWB13 oraz przykanalika WPB13.1

3.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB16 na odcinku: DB16.9-DB16.10-SWB16.3 oraz przykanalika, WPB16.12

4.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB22 na odcinku: DB22.1-DB22.3 wraz z przykanalikami

5.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie przykanalików: wpb17.2, w55, w57, w59, w56, w58, w51, w52, w53.
LISTOPAD 2019

1.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB7: DB7.1-DB7.7 wraz z przykanalikami

2.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie przykanalików wpa1, wpa2, wpa3 (km 5+050-5+110), wpa17, wpa18 (km 6+110-6+153), wp60-wp64 (km 9+000-9+120), wpa8, wpa9 (km 5+410-5+440), wpa11, wpa12 (km 5+530-5+560), wp17, wp18 (km 6+110-6+153), wp2-w2, wp3-w3, w6-w6, wp8-w8 (DD 1.1 km 0+010-0+114), wp5-w5 (DD 1.1 km 0+057)

3.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB16: DB16.11-DB16.18 wraz z przykanalikami, DB16.9-DB16.8, SWB16.1-SWB16.2

4.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB17: WB17 (bez wylotu)-DB17.4 wraz z przykanalikami

5.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie odcinka na kanale DA5: DA5.2-DA5.3

6.

Prace związane z wyłączeniem linii WN Tomaszów Południe – Ulhówek oraz TL PŁd – Lubaczów, prace porządkowe

7.

Prace przy kolizji teletechnicznej „E” w km 5+700
PAŹDZIERNIK 2019

L.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

1.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie przykanalików DN200 wpa19-wa19, wpa20-wa20, wpa21-wa21, wpa5-wa5, wpa6-wa6, wpa7-wa7; wp19-w19

2.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB6 (km 2+000 – 2+200) wraz z przykanalikami

3.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB16 (km 8+000 – 8+200) na odcinku DB16.9 – DB16.18

4.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB7 (km 2+200 – 2+400) na odcinku DB7.2-DB7.7 oraz przykanalików wpb7.1

5.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału na odcinku DA4.2-DA4.3, DA4.2-DA4.8 (km 5+700)

6.

Prace na kolizji Zamość – Tomaszów Północ, Tomaszów Północ – Tomaszów Południe 2A (zgodnie z planowanym wyłączeniem)

7.

Prace na kolizji 3/1SN, 5nN
WRZESIEŃ 2019

1

Kolizja telekomunikacyjna E: budowa szafy ONU

2

Kolizja telekomunikacyjna C: przebudowa sieci miedzianej, przełączenie światłowodu

3

Roboty ziemne oraz montaż linii kablowych – kolizja: 11SN, 20SN, 21SN1 13nN, 14nN

4

Demontaż linii kablowych nN: kolizja 15nN

5

Montaż linii napowietrznej SN – kolizja: 21SN

6

Demontaż linii napowietrznej SN – kolizja: 3SN, 5SN, 6SN, 11SN

7

Montaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN

8

Demontaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN

9

Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W1, W2, W3, W4, W5, W7.2, W7.15, W7.16, W9, W10, W11, W12

10

Montaż pionowy słupa WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20

11

Montaż stanowiska fundamentowego słupów WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 123, 124, 125, 126, 126A

12

Prace na kolizji gazowej G1, G2 oraz G3 (kolizje G2 oraz G3 włączone do czynnej sieci gazowej)
SIERPIEŃ 2019
1 Kolizja telekomunikacyjna E: budowa szafy ONU
2 Kolizja telekomunikacyjna C: przebudowa sieci miedzianej, przełączenie światłowodu
3 Roboty ziemne oraz montaż linii kablowych  – kolizja: 11SN, 20SN, 21SN1 13nN, 14nN
4 Demontaż linii kablowych nN: kolizja 15nN
5 Montaż linii napowietrznej SN – kolizja: 21SN
6 Demontaż linii napowietrznej SN – kolizja: 3SN, 5SN, 6SN, 11SN
7 Montaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
8 Demontaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
9 Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W1, W2, W3, W4, W5, W7.2, W7.15, W7.16, W9, W10, W11, W12
10 Montaż pionowy słupa WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20
11 Montaż stanowiska fundamentowego słupów WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 123, 124, 125, 126, 126A
12 Prace na kolizji gazowej G1, G2 oraz G3  (kolizje G2 oraz G3 włączone do czynnej sieci gazowej)
LIPIEC 2019
1 Kolizja telekomunikacyjna E: budowa szafy ONU
2 Kolizja telekomunikacyjna C: przebudowa sieci miedzianej, przełączenie światłowodu
3 Roboty ziemne oraz montaż linii kablowych  – kolizja: 11SN, 20SN, 21SN1 13nN, 14nN
4 Demontaż linii kablowych nN: kolizja 15nN
5 Montaż linii napowietrznej SN – kolizja: 21SN
6 Demontaż linii napowietrznej SN – kolizja: 3SN, 5SN, 6SN, 11SN
7 Montaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
8 Demontaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
9 Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W1, W2, W3, W4, W5, W7.2, W7.15, W7.16, W9, W10, W11, W12
10 Montaż pionowy słupa WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20
11 Montaż stanowiska fundamentowego słupów WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 123, 124, 125, 126, 126A
12 Prace na kolizji gazowej G1, G2 oraz G3  (kolizje G2 oraz G3 włączone do czynnej sieci gazowej)
CZERWIEC 2019
1. Kolizja telekomunikacyjna B: przebudowa sieci miedzianej
2. Kolizja telekomunikacyjna C: przebudowa sieci miedzianej; budowa kanalizacji kablowej
3. Roboty ziemne oraz montaż linii kablowych SN – kolizja: 5SN, 6SN, 3SN
4. Roboty ziemne  – kolizja: 11SN
5. Montaż linii napowietrznej SN – kolizja: 19SN, 7SN
6. Demontaż linii napowietrznej SN – kolizja: 19SN, 7SN, 3SN
7. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W2
8. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W5
9. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W6
10. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W7, W7a, W7.2. W7.15, W7.16
11. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W8
12. Montaż poziomy słupów WN: stanowiska 6, 8, 22
13. Prace na kolizji gazowej G1 oraz G3
MAJ 2019
 • Kolizja telekomunikacyjna B – km 1+300: budowa przepustów kablowych
 • Kolizja telekomunikacyjna E – km 5+740 (WD-5): przebudowa i budowa kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.; przebudowa sieci miedzianej własności Orange Polska S.A.
 • Kolizja telekomunikacyjna F – km 9+400 (WD-8): budowa przepustów kablowych; przebudowa sieci miedzianej; demontaż kolizyjnych elementów sieci telekomunikacyjnej
 • Linia napowietrzna SN – demontaż – kolizje 9SN,13SN, 10SN, 16SN (100%)
 • Linia napowietrzna SN – montaż – kolizje 9SN,13SN, 10SN, 16SN (100%)
 • Linia napowietrzna SN – montaż – kolizje 17SN, 18SN (100%)
 • Linia napowietrzna SN – demontaż – kolizje 17SN, 18SN
 • Linia napowietrzna nN – montaż – kolizja 5nN (100%)
 • Linia napowietrzna nN – demontaż – kolizja 5nN
 • Roboty ziemne oraz montaż linii kablowej SN – kolizja: 2SN
 • Kolizja 6nN – demontaż linii napow. nN i przyłączy nN
 • Kolizja 6nN – montaż linii napow. nN
 • Prace związane z zabezpieczeniem istniejącej sieci gazowej G1 rurą osłonową stalową.
MARZEC 2019
 • Roboty przygotowawcze i rozpoczęcie usunięcia kolizji SN:9/13, 10/16, 12/3, 12/4, 14,15
 • Roboty przygotowawcze i rozpoczęcie usunięcia kolizji C  kanalizacji teletechnicznej
LUTY 2019

Prace przygotowawcze związane z przebudową rowu melioracyjnego ,,A’’ i ,,C”

STYCZEŃ 2019

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

GRUDZIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

LISTOPAD 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

PAŹDZIERNIK 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

WRZESIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.