ZAAWANSOWANIE BRANŻOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć jakie prace zostały wykonane.

SIERPIEŃ 2023
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
System Zarządzania Ruchem:
1 Prace wykończeniowe po odbiorach teletechnicznych
2 Prace wykończeniowe po testach SAT
3 Przegląd urządzeń SZR
Kanalizacja teletechniczna:
1 Prace porządkowe
LIPIEC 2023
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
System Zarządzania Ruchem:
1 Prace wykończeniowe
2 Skonfigurowanie połączenia szyfrowanego między SZR a CZR Dys
3 Testy połączenia szyfrowanego
4 Rozpoczęcie testów SAT urządzeń SZR
Kanalizacja deszczowa:
1 Przegląd elementów KD
CZERWIEC 2023
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
System Zarządzania Ruchem:
1 Prace konfiguracyjne- uruchomienie lokalne SZR
Kanał technologiczny:
1 Wykonanie pomiarów sieci światłowodowej
2 Wykonanie spawania magistrali sieci światłowodowej
3 Prace wykończeniowe w zakresie magistrali sieci światłowodowej
Kanalizacja deszczowa:
1 Prace wykończeniowe
MAJ 2023
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
System Zarządzania Ruchem:
1 Montaż akumulatorów dla szafek WK
2 Prace wykończeniowe dla szaf WS
3 Prace konfiguracyjne dla SZR
4 Rozprowadzenie okablowania po elementach SZR
KWIECIEŃ 2023
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
System Zarządzania Ruchem:
1 Montaż tablic znaków VMSA
2 Motaż kamery CCTV wraz z masztem
3 Motaż czujników stacji meteorologicznej
4 Wykonanie okablowania pomiędzy szafką sterowniczą, a znakiem SZR
5 Wyposażenie stacji pomiaru ruchu w osprzęt oraz podłączenie pętli indukcyjnej
MARZEC 2023
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
System Zarządzania Ruchem:
1 Montaż konstrukcji oraz tablic znaków VMSC-E1, VMSC-E2, VMSC-F8
2 Motaż fundamentów pod szafy sterowniczne
3 Motaż szaf sterowniczych bez osprzętu
4 Motaż masztu oraz kamery CCTV
5 Motaż masztu wraz ze stacją meteorologiczną
Kanał technologiczny:
1 Budowa rurociągu kablowego 3x HDPE fi 50 w km 8+400, 0+220, 2+775, 6+990, 7+489
2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK, typ SKO-1 w km 2+775, 6+990, 7+489, 4+231
3 Prace wykończeniowe dla studni kablowych
LUTY 2023
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 System Zarządzania Ruchem: prace związane z wykonaniem konstrukcji pod znaki VMSC
STYCZEŃ 2023
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 System Zarządzania Ruchem: prace związane z wykonaniem fundamentów pod znaki VMSA
GRUDZIEŃ 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 System Zarządzania Ruchem: prace związane z wykonaniem fundamentów pod znaki VMSA
LISTOPAD 2022

W listopadzie nie prowadzono robót branżowych.

PAŹDZIERNIK 2022

W październiku nie prowadzono robót branżowych.

WRZESIEŃ 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Kanalizacja deszczowa – montaż odcinka D2/WL – D2.OS – D2/SW; DB9.1/6 – DB9.1/7
2 Kanalizacja deszczowa – montaż piaskownika na kanale DA5; umocnienia wylotów
SIERPIEŃ 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Wykonanie pomiarów fotometrycznych dla oświetlenia ulicznego
LIPIEC 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Oświetlenie drogowe – Roboty uzupełniające
CZERWIEC 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Kanał technologiczny – montaż pokrywy wewnętrznej antywłamaniowej na kłódkę wraz z kłódką ABLOY
MAJ 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Oświetlenie drogowe – montaż dodatkowej ochrony przepięciowej typu D dla lamp przy W1
2 Kanalizacja deszczowa: roboty kontrolne – próby szczelności
3 Renowacja fundamenty dla słupa WN nr 22
KWIECIEŃ 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Kanał technologiczny: montaż płyty wewnętrznej typu PIOCH, wymiana płyty zewnętrznej na płytę typu ciężkiego
2 Kanalizacja deszczowa: montaż wpustów żeliwnych w km 3+600 – 4+750
3 Oświetlenie drogowe – Kontrola oraz regulacja opraw oświetleniowych
MARZEC 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Kanał technologiczny: montaż płyty wewnętrznej typu PIOCH, wymiana płyty zewnętrznej na płytę typu ciężkiego
2 Kanalizacja deszczowa: budowa wpustów w km od 3+775 do 4+650;
LUTY 2022

W lutym nie prowadzono robót branżowych.

STYCZEŃ 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Sygnalizacja świetlna: prace uzupełniające; montaż kamery na wysięgniku sygnalizacji świetlnej SK7; Uruchomienie oraz pomiary sygnalizacji świetlnej SK7
2 Oświetlenie drogowe: prace uzupełniające
GRUDZIEŃ 2021
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Kanalizacja deszczowa: wykonanie umocnień wylotów DN200, prace porządkowe; wykonanie wpustów deszczowych oraz przykanalików DN200
2 Kanał technologiczny : Wykonanie prac porządkowych
3 Sygnalizacja świetlna: prace związane z sygnalizacją SK7
LISTOPAD 2021
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Kanalizacja deszczowa: roboty kanalizacyjne w km 2+430- 2+600, w km 4+200 – 4+500, w km 4+680 – 4+740; wykonanie kanały DN200 – wyl1, wyl19, wyl20, wyl21, wyl22, wyl23, wyl24, wyl25, wyl26, wyl27, wyl28, wyl32, wyl34; wykonanie przykanalików DN200 wraz z wpustem deszczowym: 3+625- wyl2, 6+156- wyl33, 6+250- wyl35; wykonanie przykanalików DN200 wraz z wpustem deszczowym: 3+589- wyl1, 3+650- wyl3, 3+675- wyl4, 3+700- wyl5
2 Kanał technologiczny: Wykonanie prac porządkowych
PAŹDZIERNIK 2021
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Kanalizacja deszczowa: prace zabezpieczające w km 4+240 do 4+400
2 Sygnalizacja świetlna: montaż pętli indukcyjnych przy SK7
WRZESIEŃ 2021
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Przebudowa gazociągu G4
2 Demontaż nieczynnego odcinka gazociągu G4
SIERPIEŃ 2021

W sierpniu nie wykonywano robót branżowych.

LIPIEC 2021
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Kanalizacja deszczowa: prace porządkowe oraz regulacja włazów żeliwnych; umocnienie wylotów;

Zakres robót wykonanych branża teletechniczna kanał technologiczny w miesiącu lipcu

Wykonawca nie prowadził żadnych robót związanych z budową Kanału Technologicznego.

Postęp Prac Branży Sanitarnej

Roboty zostały w całości zakończone, w  lipcu nie były prowadzone żadne prace.

CZERWIEC 2021
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Kanalizacja deszczowa: prace porządkowe oraz regulacja włazów żeliwnych; umocnienie wylotów;
2 Zasilanie i oświetlenie: regulacja lamp oświetlenia drogowego;
MAJ 2021
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Kanalziacja deszczowa: prace porządkowe oraz regulacja włazów żeliwnych na kanale DA3; dokończenie kanałów DB20 i DB17 wraz z przykanalikami wpb17.5, wpb17.6, wpb17.7, wpb20.1, wpb20.3, wpb20.2 oraz wp54 i wp54a; regulacja włazów;  montaż zastawek na rowie drogowym Z1 i Z2, dokończenie umocnień wylotów
2 Zasilanie i oświetlenie: wykonanie montażu slupów oświetleniowych; wykonanie lini kablowej oświetlenia  YAKY4x25
3 Kanał technologiczny: Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni; Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 2,5·kg, ilość otworów mocujących do 2 – puszki elektr.herm. dla kabla lokalizacyjnego;
KWIECIEŃ 2021
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Kanalizacja deszczowa: montaż wylotów wa1-wa6; prace porządkowe do obiorów technicznych; montaż zastawek z3, z4, z5, z6, z7, z11; umocnienie wylotów DN200 oraz DN300; wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej DB9.1-SWB9.1, WB20-DB20.1
2 Zasilanie i oświetlenie: budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-5 Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x16mm2; Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 10 m; Montaż drogowej oprawy oświetleniowej
3 Kanał technologiczny: montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni.
MARZEC 2021
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1 Kanał technologiczny: Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 2,5·kg, ilość otworów mocujących do 2 – puszki elektr. herm. dla kabla lokalizacyjnego
2 Kanalizacja deszczowa: szalowanie, zbrojenie oraz wylewanie “na mokro” zastawek dla rowów drogowych; regulacja żeliwa na kanałach DA2, DA3; montaż wylotów wa1 – wa9; Prace porządkowe do obiorów technicznych; Regulacja studni na kanalizacji sanitarnej
LUTY 2021

W lutym nie prowadzono robót branżowych.

STYCZEŃ 2021
1. Kanalizaja deszczowa: Regulacja studni, Czyszczenie piaskowników kanał DB16, DB21; Umocnienie wylotów od w3 do w8
2. Kanał technologiczny: Regulacja studni kanału technologicznego; Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni
GRUDZIEŃ 2020
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1. Kanalizacja deszczowa: montaż wylotów i umocnień kolektorów; montaż zastawek oraz regulatorów w studniach; regulacja zwieńczeń żeliwnych na kolektorach; montaż zastawek oraz regulatorów w studniach; budowa kanału DB19: DB19.1-SRRB1-WB19.2 oraz przykanalika wp54-w54
3. Skrzyżowanie SK-1 Wykonanie pętli indukcyjnych przewodem LgY 1×2,5mm, Uruchomienie sygnalizacji świetlnej
4. Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·50·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu (przyłącza do obiektów SZR 3x fi50); Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (rurociągu dla KTu2 – 6xHDPE fi40 + 2xpakiet mikrorur) – w km  0+000 – 0+250
5. Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie – 2x HDPE fi 125 – w km  0+000 – 0+250 i w km  5+100 – 5+200; Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (rurociągu dla KTu2 – 6xHDPE fi40 + 2xpakiet mikrorur) – w km   5+100 – 5+200,  (rurociągu dla KTu1 – 3xHDPE fi40 + pakiet mikrorur),  HDPE Fi·50·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu (przyłącza do obiektów SZR 3x fi50);
6. Kanał technologiczny: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione; Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK, typ SKO-1, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione, dodatkowe zabezpieczenie Pioch z zamkiem;
9. Zasilanie elementów SZR przy węźle Tomaszów Lubelski Południe (2.090m) oraz szafy oświetleniowej SO-4, SO-5.: Badanie i pomiar odcinka linii kablowej nN oraz złącz kablowych, Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x25mm2 wraz z osprzętem, Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem, Budowa złącza kablowego typu ZK-3 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem.
10. Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury na bębnach, 6xFi·40·mm + 2x pakiet mikrorur (KTp2)
11. Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, 48J oraz 8J; Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód; Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód
12 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 2,5·kg, ilość otworów mocujących do 2 – puszki elektr.herm. dla kabla lokalizacyjnego
LISTOPAD 2020
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1. Kanalizacja deszczowa: montaż przykanalików: wp7, wp8, wp9 w km 0+277 do 0+378; montaż piaskowników, pierścieni odciążających i pokryw z włazami na kanale DA3, wykonanie przykanalików wp1-w1, wp-w4, wp7-w7;wykonanie umocnień wylotów ;montaż umocnień ażurowych na wylotach do rowu DN200
2. Kanalizacja deszczowa: wykonanie prób szczelności na kanałach DB16 i DB16.1; dokończenie kanału DA5; DA5.2-DA5.1-WA5; dokończenie DA2: OSA2-SEPA2-SZA2
3. Skrzyżowanie SK-1 Wykonanie pętli indukcyjnych przewodem LgY 1×2,5mm
4. Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·50·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu (przyłącza do obiektów SZR 3x fi50); Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (przyłącza do obiektów SZR 3x fi50) – krotność
5. Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie – 2x HDPE fi 125 (KTu2 – 6443m) – w km 2+000-2+200;w km 4+200 – 5+700, w km 8+300 – 8+600; w km 9+600 – 10+000; Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (rurociągu dla KTu2 – 6xHDPE fi40 + 2xpakiet mikrorur) km 8+500-8+600; w km 8+300 – 8+500; 4+200 – 4+400w km 2+000-2+200; Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury na bębnach, 6xFi·40·mm + 2x pakiet mikrorur (KTp2);  Budowa kan kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 x HDPE fi 125 (KTp1 – 670m); Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (rurociągu dla KTu1 – 3xHDPE fi40 + pakiet mikrorur)
6. Kanał technologiczny: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione; Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK, typ SKO-1, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione, dodatkowe zabezpieczenie Pioch z zamkiem; Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK, typ SKO-1, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione, dodatkowe zabezpieczenie Pioch z zamkiem
7. Zasilanie Węzeł W-1: Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x16mm2 wraz z osprzętem; Budowa złącza kablowego typu ZK-2, ZK-3 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem
8. Zasilanie elementów SZR przy węźle Tomaszów Lubelski Północ (1882m) oraz szafy oświetleniowej SO-1, SO-2, SO-3.:  Badanie i pomiar odcinka linii kablowej nN oraz złącz kablowych; Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 2+750 do km 3+275 (905m):  Badanie i pomiar odcinka linii kablowej nN oraz złącz kablowych
9. Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 9+450 do km 9+975 : Montaż  rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3 oraz typu RHDPEk-F 110; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x16mm2 wraz z osprzętem; Budowa złącza kablowego typu ZK-2, ZK-4 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x25mm2 wraz z osprzętem; Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 4+075 do km 4+350 – (45m), 6+675 do km 7+700, 9+450 do km 9+975 – 845m – badanie i pomiar odcinka linii kablowej nN oraz złącz kablowych: Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x10mm2 wraz z osprzętem, Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; przy węźle W1: Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3; typu RHDPEk-F 110; Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 0+225 do km 0+900:  Badanie i pomiar odcinka linii kablowej nN oraz złącz kablowych
10. Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-1 Węzeł Tomaszów Lubelski Północ – 3652 m (GDDKiA) wraz z oświetleniem węzła od km 1+150 do km 2+450 trasy głównej S17:  Próby i odbiory końcowe
11. Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·50·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu (przyłącza do obiektów SZR 3x fi50)
PAŹDZIERNIK 2020
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1. Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka DA3.6-DA3.7, DA3.7-DA3.8, DA3.8-DA3.9, DA3.9-DA3.10
2. Kanalizacja deszczowa: montaż wylotów kanałów deszczowych, prace wykończeniowe, wykonywanie prób szczelności,
3. Sygnalizacja SK-1: Budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur RHDPEk-S 110/7,5;  Montaż sterownika sygnalizacji;  Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur RHDPEp 110/6,3 metodą przewiertu/przecisku; Budowa studni kablowych SK-1, Sygnalizacja SKR-1; Wciąganie kabli sygnalizacyjnych YKSY 5×1,5 , YKSY 10×1,5 , XzTKMXpw 2x2x0,8 (feeder), XzTKMXpw 4x2x0,8 (feeder), LgYżo 1×10 do kanalizacji; Wciąganie i montaż kabla hybrydowego RG59+2 x 0,75mm do kanalizacji i konstrukcji wysięgników
4. Sygnalizacja SK-7: Montaż sterownika sygnalizacji; Montaż masztów sygnalizacji świetlnej h=3,0m; DOSTAWA  wysięgnika sygnalizacji świetlnej dł. 7,0m oraz dł. 7,5m; Montaż sygnalizatora S-1, S-3 prosto,  S-3 w lewo
5. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 x HDPE fi 125 (KTp1 – 670m); Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 2 warstwy i 4 otwory w ciągu kanalizacji, 4 x HDPE fi 125 (KTp2 – 575m), (KTu2 – 6443m) -w km 1+500-1+700, km 8+700 – km 9+200, km 9+300-9+500;
6. Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (rurociągu dla KTu1 – 3xHDPE fi40 + pakiet mikrorur), (rurociągu dla KTu2 – 6xHDPE fi40 + 2xpakiet mikrorur)  km 8+800 – km 9+200,  km 9+300 – km 9+500;
7. Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie – 2x HDPE fi 125 (KTu2 – 3096m) – w km 7+000-7+500 i 7+600-8+500, (KTu2 – 6443m) – w km 1+500-2+200, km 8+700 – km 8+900, km 9+300 – km 9+500; Budowa kan kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji – 1 x HDPE fi 125 (KTu1 – 1130m);  Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione; Budowa kan kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 x HDPE fi 125 (KTp1 – 670m); Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury na bębnach, 6xFi·40·mm + 2x pakiet mikrorur (KTp2); Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (rurociągu dla KTu2 – 6xHDPE fi40 + 2xpakiet mikrorur) km 8+700 – km 8+800, km 9+500 – km 9+800
8. Kanał technologiczny: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione; Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK, typ SKO-1 i typ SKR-1 , grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione, dodatkowe zabezpieczenie Pioch z zamkiem
9. Zasilanie Węzeł W-1: Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3; Montaż rur osłonowych typu RHDPEk-F 110; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x25mm2 wraz z osprzętem.
10. Oświetlenie Węzeł W2: Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 12m i 10m; Montaż drogowej oprawy oświetleniowej; Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x16mm2 – 656m,  Kabel nN 1kV YAKY 4x25mm2- 3986,3m;; SO-4 Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 9 m, SO-5  Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 10 m
11. Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 0+225 do km 0+900 (1176m): Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x35mm2 wraz z osprzętem, Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem, Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3 i RHDPEk-F 110,  kabel YKY 3x10mm2 wraz z osprzętem (K1.2. – brak w ZPRS); Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 0+225 do km 0+900 (1176m): Budowa złącza kablowego typu ZK-2 i ZK-4 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 9+450 do km 9+975 : Montaż  rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3 , typu RHDPEk-F 110.typu RHDPEk-F 110, Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x16mm2 wraz z osprzętem.
12. Oświetlenie SO-3: Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x16mm2; Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 9 m; Montaż drogowej oprawy oświetleniowej
13. Oświetlenie SO-1: Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x25mm2; Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 12m; Montaż drogowej oprawy oświetleniowej
14. Oswietlenie SO-4: Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 12m; Montaż drogowej oprawy oświetleniowej
15. Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-6: Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x16mm2; Budowa i montaż szafy oświetleniowej SO-6 na gotowym fundamencie, kompletnej prefabrykowanej wraz z wyposażeniem; Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 9 m  –  montaż fundamentów
WRZESIEŃ 2020
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1. Kanalizacja deszczowa: montaż przykanalików wp11-wp18, montaż odcinka DA3.1-WA3.3, DA3.5-DA3.6, SWA3.2-DA3.1, SWA3.1-wpa3.2, montaż odcinka WA2.2-SRRA2, WB10.1-DB10.1-SRRB10-WB10.2, WB8.1-SRRB8.-WB8.2
2. Kanalizacja deszczowa: montaż wylotów kanałów deszczowych, prace wykończeniowe
3. Sygnalizacja świetlna SK-7: Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur RHDPEp 110/6,3 metodą bezwykopową, Budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur RHDPEk-S 110/7,5, Montaż studni kablowych SK1, Montaż studni kablowych SKR1, Wciąganie kabli sygnalizacyjnych YKSY 5, x1,5 do kanalizacji, Wciąganie kabli sygnalizacyjnych YKSY 10×1,5 do kanalizacji, Wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8 (feeder) do kanalizacji, Wciąganie kabla XzTKMXpw 4x2x0,8 (feeder) do kanalizacji, Wciąganie i montaż kabla hybrydowego RG59+2 x 0,75mm do kanalizacji i konstrukcji wysięgników, Wciąganie przewodu wyrównawczego LgYżo 1×10 do kanalizacji kablowej, Układanie kabla YKY 3x4mm zasilającego sterownik sygnalizacji
4. Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie – 2x HDPE fi 125 (KTu2 – 6443m) – w km 0+300-0+900-1+500, km 3+800-3+900 – wykop, roboty montażowe
5. Zasilanie Węzeł W-1: Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1, RHDPEp 110/6,3, RHDPEk-S 110, RHDPEk-F 110; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x16mm2 wraz z osprzętem, kabel YKY 4x10mm2 wraz z osprzętem, kabel YKY 4x25mm2 wraz z osprzętem, kabel YKY 3x10mm2 wraz z osprzętem,  Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem, ZK-3 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem, ZK-4 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem
6. Zasilanie Węzeł W-2:Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x10mm2 wraz z osprzętem, Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem
7. Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 2+750 do km 3+275 (905m):Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x10mm2 wraz z osprzętem
8. Kanał technologiczny: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione
9. Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie – 2x HDPE fi 125 (KTu2 – 3096m) – w km 5+800-6+650
10. Oświetlenie Węzeł W1: Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 12m, Montaż drogowych opraw oświetleniowych
11. Oświetlenie Węzeł W2: Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x25mm2- 3986,3m, Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 12m, Montaż drogowych opraw oświetleniowych
12. Sygnalizacja swietlna SK-1 Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur RHDPEp 110/6,3 metodą przewiertu/przecisku
13. Oswietlenie SO-5: Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x16mm2
SIERPIEŃ 2020
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1. Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka DA3.1-SWA3.2; DA3.1-DA3.2-DA3.3-DA3.4-DA3.5; SWA3.3-DA3.12
2. Kanalizacja deszczowa: montaż wylotów kanałów deszczowych, prace wykończeniowe
3. Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie – 2x HDPE fi 125 (KTu2 – 6443m) – w km 2+200-3+900
4. Oświetlenie SO4: montaż linii kablowej oświetleniowej
5. Zasilanie Węzeł W-2: Montaż  rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1; Kabel YKY 4x25mm2 wraz z osprzętem; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x25mm2 wraz z osprzętem; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x35mm2 wraz z osprzętem; Budowa złącza kablowego typu ZK-3 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Montaż rur osłonowych typu RHDPEk-S 110 i RHDPEk-F 110; Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x50mm2 wraz z osprzętem; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x10mm2 wraz z osprzętem; Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Budowa złącza kablowego typu ZK-3 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Budowa i montaż szafy oświetleniowej SO-4 na gotowym fundamencie, kompletnej prefabrykowanej wraz z wyposażeniem; Budowa i montaż szafy oświetleniowej SO-5 na gotowym fundamencie, kompletnej prefabrykowanej wraz z wyposażeniem
6. Oświetlenie SO2: montaż słupów oświetleniowych 10m, montaż opraw oświetleniowych
7. Zasilanie od km 6+675 do km 7+700 (1831m): Budowa złącza kablowego typu ZK-2a wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Budowa złącza kablowego typu ZK-3a wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem
8. Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 0+225 do km 0+900 (1176m): Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1
9. Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 2+750 do km 3+275: Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x35mm2 wraz z osprzętem, Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x25mm2 wraz z osprzętem; Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Budowa złącza kablowego typu ZK-3 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Montaż rur osłonowych typu RHDPEk-S 110 i RHDPEk-F 110; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x35mm2 wraz z osprzętem;  Budowa złącza kablowego typu ZK-3 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem.
10. Oświetlenie Węzeł W-2: Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x125mm2- 25,1m
11. Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1x HDPE fi 125 (KTu1 – 1130m) – w km 8+270, km 8+350, km 8+500 – wykop, roboty montażowe
12. Kanał technologiczny: Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco – wierconą sterowaną, kategoria gruntu IV, przepust 2x HDPE fi 125 (KTp1 – 29+35m) – przewierty
13. Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco – wierconą sterowaną, kategoria gruntu IV, przepust 4x HDPE fi 125 (KTp2 – 310m) – przewierty
14. Zasilanie Węzeł W-1: Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1; Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3
LIPIEC 2020

L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1. Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka DB5.8-DB5.9-DB5.10; DB5.14-SRRB5-WB5.2; DB5.8-D5.16-SWB5.3; DB5.8-DB5.17, DB5.9-SWB5.2 oraz przykanalików wpb5.7.1, wpb5.7.2, wpb5.8, wpb5.10, wpb5.11, wpb5.12, wpb5.22
2. Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka WB7-SZB7-DB7.1-SWB7
3. Kanalizacja deszczowa: montaż przykanalików wp25, wp26, wp44-wp50
4. Prace wykończeniowe na kanalizacji deszczowej – montaż elementów żeliwnych, montaż wylotów wraz z umocnieniem
5. Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie – 2x HDPE fi 125 (KTu2 – 6443m) – w km 2+800-3+900 – wykonanie robót ziemnych
6. Oświetlenie: montaż szafy SO2, słupów i opraw zasilanych z szafy SO2, montaż linii kablowej oświetleniowej
7. Oświetlenie: montaż słupów i opraw zasilanych z szafy SO3, montaż linii kablowej oświetleniowej
8. Oświetlenie: montaż słupów  i opraw zasilanych z szafy SO1, budowa linii kablowej oświetleniowej z fundamentami, montaż szafy SO1
9. Zasilanie: Węzeł W-2: budowa linii zasilającej, montaż rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1, RHDPEp 160/9,1
10. Oświetlenie: montaż linii kablowej oświetleniowej SO4
CZERWIEC 2020

L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
1. Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka DB16.4-DB16.3-DB16.2-DB16.1-WB16; DB16.1-DB16.8-SWB16.4
2. Prace wykończeniowe na kanalizacji deszczowej – montaż elementów żeliwnych
3. Przeprowadzenie próby szczelnosci kanału DB4, DB5
4. Oświetlenie: montaż linii kablowej oraz fundamentów W-1 Ł1 od słupa 1.303 do słupa 1.316
5. Oświetlenie: montaż linii kablowej oraz fundamentów W-1 Ł2 od słupa 1.403 do słupa 1.416
6. Oświetlenie: montaż linii kablowej oraz fundamentów W-1 Ł od słupa 1.204 do słupa 1.218
7. Oświetlenie: montaż linii kablowej oraz fundamentów na S17 str.P kierunek Hrebenne od słupa 1.404 do 1.414
8. Oświetlenie: montaż linii kablowej oraz fund na S17 str.L kier Hrebenne od słupa 1.205 do 1.215
9. Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka WB1-SWB1
10. Oświetlenie: montaż linii kablowej SO-2 w rejonie obiektu WD-2
11. Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka WB18-DB18.1-SWB18 oraz przykanalika wpb18.1
12. Montaż wylotów betonowych z kolektora
13. Oświetlenie SO-1:Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe 12m na S17 kierunek Warszawa strona lewa od słupa 1.401 do 1.403 i od SO1 do i od 1.301 do 1.307
14. Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka WB5.1-DB5.1-DB5.2-DB5.3-DB5.4; DB5.10-DB5.11-DB5.12-DB5.13-DB5.14; DB5.10-SB5.4; DB5.11-SWB5.5
15. Oświetlenie SO-1: montaż linii kablowej na S17  kierunek Warszawa strona prawa od słupa 1.201 do 1.204 i od 1.101 do 1.107
MAJ 2020

Wykaz wykonanych robót branży elektrycznej w miesiącu maju przez Wykonawcę:

Kolizje NN:

13nn – 100% ; 14nn – 100% ; 15nn – 100% ; 16nn – 100% ;  11 nn – 70% ; 3/1 nn – 100%

3/2 nN – 100% ; 3/3 nn – 100% ; 3/4nn – 100% 3/5 nn – 100%

Kolizje SN:

20 SN – 100%  ;  21 SN – 100% ; 23/1 SN – 100% ; 23/2 SN  100% ; 23/3 SN – 100% ; 

1 SN – montaż linii kablowych – 90% ;  

Kolizje WN:

Kolizja 110kV w relacji  ZAM – Tomaszów Północ   80%

Kolizja 110kV w relacji  Tomaszów Północ – Tomaszów Południe – 80%

Kolizja 110kV w relacji  Tomaszów Południe – Ulhówek – montaż poziomy słupa -100%

Wykaz wykonanych robót branży teletechnicznej w miesiącu maju przez Wykonawcę:

-Wykonawca nie prowadził robót w miesiącu sprawozdawczym.

Wykaz wykonanych robót branży konstrukcyjno – budowlanej w miesiącu maju przez Wykonawcę:

Wykonawca nie prowadził robót w miesiącu sprawozdawczym.

Wykaz wykonanych robót branży wodno-kanalizacyjnej w miesiącu maju przez Wykonawcę:

Gaz –100 % Woda – 100% Kanalizacja – 55%

MARZEC 2020

1.

Kanalizacja deszczowa: DA4.2-DA4.1-WA4

2.

Kanalizacja deszczowa: WB19.1-DB19.1

3.

Kanalizacja deszczowa: WB21-DB21.1-DB21.2-DB21.3-SWB21

4.

Kanalizacja deszczowa: WB12-SWB12

5.

Kanalizacja deszczowa: DA5.9-DA5.10-SWA5.1

6.

Kanalizacja deszczowa: SWB16.1-DB16.7-DB16.6-DB16.5-DB16.4

7.

Kanalizacja deszczowa: DA1.3-DA1.4-DA1.5-DA1.6-DA1.7-DA1.8-DA1.9-DA1.10-G1 oraz przykanalika wpa1.3

8.

KD: montaż odcinka DB11.12-DB11.11-G11.1 oraz przykanalika wpb11.16

9.

Kanalizacja deszczowa: przykanalik wpa4 (km 5+170)

10.

TT: zabezpieczanie kanalizacji teletechnicznej pod ul. Tomaszowską (kolizja “E”)
LUTY 2020

1.

Kanalizacja deszczowa: DA5.7-DA5.8-DA5.9; SWA5.1-SWA5.2

2.

Kanalizacja deszczowa: DB23.2-DB23.1-WB23 (bez wylotu)

3.

Kanalizacja deszczowa: DA4.3-DA4.4-DA4.5-DA4.6-DA4.7-DA4.8-DA4.9

4.

Kanalizacja deszczowa: DA7.1-WA7 (bez wylotu), przykanalik wpa7.1

5.

Kanalizacja deszczowa: SWB9.1-SWB9.2

6.

Kanalizacja deszczowa: przykanaliki wpb11.11, wpb11.12

7.

Kanalizacja deszczowa: DB13.2-DB13.3

8.

Kanalizacja deszczowa: DB16.18-DB16.19, przykanaliki wpb16.8, wpb16.9, wpb16.10, wpb16.11

9.

Kanalizacja deszczowa: przykanaliki wp33-wp38, wp40, wp42,wp43
STYCZEŃ 2020

1.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB11 na odcinku: DB11.17-DB11.12

2.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DA5 na odcinku: DA5.3-DA5.7

3.

Kanalizacja deszczowa: przykanaliki na kanale DB11: wpb11.13, wpb11.14, wpb11.15

4.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DA3 na odcinku: SWA3.4-DA3.12-SWA3.3
GRUDZIEŃ 2019

1.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DA1 na odcinku: WA1-DA1.1-DA1.2-DA1.3

2.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB13 na odcinku: WB13-DB13.1-DB13.2-SWB13 oraz przykanalika WPB13.1

3.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB16 na odcinku: DB16.9-DB16.10-SWB16.3 oraz przykanalika, WPB16.12

4.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB22 na odcinku: DB22.1-DB22.3 wraz z przykanalikami

5.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie przykanalików: wpb17.2, w55, w57, w59, w56, w58, w51, w52, w53.
LISTOPAD 2019

1.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB7: DB7.1-DB7.7 wraz z przykanalikami

2.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie przykanalików wpa1, wpa2, wpa3 (km 5+050-5+110), wpa17, wpa18 (km 6+110-6+153), wp60-wp64 (km 9+000-9+120), wpa8, wpa9 (km 5+410-5+440), wpa11, wpa12 (km 5+530-5+560), wp17, wp18 (km 6+110-6+153), wp2-w2, wp3-w3, w6-w6, wp8-w8 (DD 1.1 km 0+010-0+114), wp5-w5 (DD 1.1 km 0+057)

3.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB16: DB16.11-DB16.18 wraz z przykanalikami, DB16.9-DB16.8, SWB16.1-SWB16.2

4.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB17: WB17 (bez wylotu)-DB17.4 wraz z przykanalikami

5.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie odcinka na kanale DA5: DA5.2-DA5.3

6.

Prace związane z wyłączeniem linii WN Tomaszów Południe – Ulhówek oraz TL PŁd – Lubaczów, prace porządkowe

7.

Prace przy kolizji teletechnicznej “E” w km 5+700
PAŹDZIERNIK 2019

L.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

1.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie przykanalików DN200 wpa19-wa19, wpa20-wa20, wpa21-wa21, wpa5-wa5, wpa6-wa6, wpa7-wa7; wp19-w19

2.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB6 (km 2+000 – 2+200) wraz z przykanalikami

3.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB16 (km 8+000 – 8+200) na odcinku DB16.9 – DB16.18

4.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału DB7 (km 2+200 – 2+400) na odcinku DB7.2-DB7.7 oraz przykanalików wpb7.1

5.

Kanalizacja deszczowa: Wykonanie kanału na odcinku DA4.2-DA4.3, DA4.2-DA4.8 (km 5+700)

6.

Prace na kolizji Zamość – Tomaszów Północ, Tomaszów Północ – Tomaszów Południe 2A (zgodnie z planowanym wyłączeniem)

7.

Prace na kolizji 3/1SN, 5nN
WRZESIEŃ 2019

1

Kolizja telekomunikacyjna E: budowa szafy ONU

2

Kolizja telekomunikacyjna C: przebudowa sieci miedzianej, przełączenie światłowodu

3

Roboty ziemne oraz montaż linii kablowych – kolizja: 11SN, 20SN, 21SN1 13nN, 14nN

4

Demontaż linii kablowych nN: kolizja 15nN

5

Montaż linii napowietrznej SN – kolizja: 21SN

6

Demontaż linii napowietrznej SN – kolizja: 3SN, 5SN, 6SN, 11SN

7

Montaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN

8

Demontaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN

9

Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W1, W2, W3, W4, W5, W7.2, W7.15, W7.16, W9, W10, W11, W12

10

Montaż pionowy słupa WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20

11

Montaż stanowiska fundamentowego słupów WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 123, 124, 125, 126, 126A

12

Prace na kolizji gazowej G1, G2 oraz G3 (kolizje G2 oraz G3 włączone do czynnej sieci gazowej)
SIERPIEŃ 2019
1 Kolizja telekomunikacyjna E: budowa szafy ONU
2 Kolizja telekomunikacyjna C: przebudowa sieci miedzianej, przełączenie światłowodu
3 Roboty ziemne oraz montaż linii kablowych  – kolizja: 11SN, 20SN, 21SN1 13nN, 14nN
4 Demontaż linii kablowych nN: kolizja 15nN
5 Montaż linii napowietrznej SN – kolizja: 21SN
6 Demontaż linii napowietrznej SN – kolizja: 3SN, 5SN, 6SN, 11SN
7 Montaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
8 Demontaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
9 Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W1, W2, W3, W4, W5, W7.2, W7.15, W7.16, W9, W10, W11, W12
10 Montaż pionowy słupa WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20
11 Montaż stanowiska fundamentowego słupów WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 123, 124, 125, 126, 126A
12 Prace na kolizji gazowej G1, G2 oraz G3  (kolizje G2 oraz G3 włączone do czynnej sieci gazowej)
LIPIEC 2019
1 Kolizja telekomunikacyjna E: budowa szafy ONU
2 Kolizja telekomunikacyjna C: przebudowa sieci miedzianej, przełączenie światłowodu
3 Roboty ziemne oraz montaż linii kablowych  – kolizja: 11SN, 20SN, 21SN1 13nN, 14nN
4 Demontaż linii kablowych nN: kolizja 15nN
5 Montaż linii napowietrznej SN – kolizja: 21SN
6 Demontaż linii napowietrznej SN – kolizja: 3SN, 5SN, 6SN, 11SN
7 Montaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
8 Demontaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
9 Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W1, W2, W3, W4, W5, W7.2, W7.15, W7.16, W9, W10, W11, W12
10 Montaż pionowy słupa WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20
11 Montaż stanowiska fundamentowego słupów WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 123, 124, 125, 126, 126A
12 Prace na kolizji gazowej G1, G2 oraz G3  (kolizje G2 oraz G3 włączone do czynnej sieci gazowej)
CZERWIEC 2019
1. Kolizja telekomunikacyjna B: przebudowa sieci miedzianej
2. Kolizja telekomunikacyjna C: przebudowa sieci miedzianej; budowa kanalizacji kablowej
3. Roboty ziemne oraz montaż linii kablowych SN – kolizja: 5SN, 6SN, 3SN
4. Roboty ziemne  – kolizja: 11SN
5. Montaż linii napowietrznej SN – kolizja: 19SN, 7SN
6. Demontaż linii napowietrznej SN – kolizja: 19SN, 7SN, 3SN
7. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W2
8. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W5
9. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W6
10. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W7, W7a, W7.2. W7.15, W7.16
11. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W8
12. Montaż poziomy słupów WN: stanowiska 6, 8, 22
13. Prace na kolizji gazowej G1 oraz G3
MAJ 2019
 • Kolizja telekomunikacyjna B – km 1+300: budowa przepustów kablowych
 • Kolizja telekomunikacyjna E – km 5+740 (WD-5): przebudowa i budowa kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.; przebudowa sieci miedzianej własności Orange Polska S.A.
 • Kolizja telekomunikacyjna F – km 9+400 (WD-8): budowa przepustów kablowych; przebudowa sieci miedzianej; demontaż kolizyjnych elementów sieci telekomunikacyjnej
 • Linia napowietrzna SN – demontaż – kolizje 9SN,13SN, 10SN, 16SN (100%)
 • Linia napowietrzna SN – montaż – kolizje 9SN,13SN, 10SN, 16SN (100%)
 • Linia napowietrzna SN – montaż – kolizje 17SN, 18SN (100%)
 • Linia napowietrzna SN – demontaż – kolizje 17SN, 18SN
 • Linia napowietrzna nN – montaż – kolizja 5nN (100%)
 • Linia napowietrzna nN – demontaż – kolizja 5nN
 • Roboty ziemne oraz montaż linii kablowej SN – kolizja: 2SN
 • Kolizja 6nN – demontaż linii napow. nN i przyłączy nN
 • Kolizja 6nN – montaż linii napow. nN
 • Prace związane z zabezpieczeniem istniejącej sieci gazowej G1 rurą osłonową stalową.
MARZEC 2019
 • Roboty przygotowawcze i rozpoczęcie usunięcia kolizji SN:9/13, 10/16, 12/3, 12/4, 14,15
 • Roboty przygotowawcze i rozpoczęcie usunięcia kolizji C  kanalizacji teletechnicznej
LUTY 2019

Prace przygotowawcze związane z przebudową rowu melioracyjnego ,,A’’ i ,,C”

STYCZEŃ 2019

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

GRUDZIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

LISTOPAD 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

PAŹDZIERNIK 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

WRZESIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.