ZAAWANSOWANIE BRANŻOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć jakie prace zostały wykonane.

SIERPIEŃ 2019
1 Kolizja telekomunikacyjna E: budowa szafy ONU
2 Kolizja telekomunikacyjna C: przebudowa sieci miedzianej, przełączenie światłowodu
3 Roboty ziemne oraz montaż linii kablowych  – kolizja: 11SN, 20SN, 21SN1 13nN, 14nN
4 Demontaż linii kablowych nN: kolizja 15nN
5 Montaż linii napowietrznej SN – kolizja: 21SN
6 Demontaż linii napowietrznej SN – kolizja: 3SN, 5SN, 6SN, 11SN
7 Montaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
8 Demontaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
9 Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W1, W2, W3, W4, W5, W7.2, W7.15, W7.16, W9, W10, W11, W12
10 Montaż pionowy słupa WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20
11 Montaż stanowiska fundamentowego słupów WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 123, 124, 125, 126, 126A
12 Prace na kolizji gazowej G1, G2 oraz G3  (kolizje G2 oraz G3 włączone do czynnej sieci gazowej)
LIPIEC 2019
1 Kolizja telekomunikacyjna E: budowa szafy ONU
2 Kolizja telekomunikacyjna C: przebudowa sieci miedzianej, przełączenie światłowodu
3 Roboty ziemne oraz montaż linii kablowych  – kolizja: 11SN, 20SN, 21SN1 13nN, 14nN
4 Demontaż linii kablowych nN: kolizja 15nN
5 Montaż linii napowietrznej SN – kolizja: 21SN
6 Demontaż linii napowietrznej SN – kolizja: 3SN, 5SN, 6SN, 11SN
7 Montaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
8 Demontaż linii napowietrznej nN – kolizja: 16nN
9 Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W1, W2, W3, W4, W5, W7.2, W7.15, W7.16, W9, W10, W11, W12
10 Montaż pionowy słupa WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20
11 Montaż stanowiska fundamentowego słupów WN: nr 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 123, 124, 125, 126, 126A
12 Prace na kolizji gazowej G1, G2 oraz G3  (kolizje G2 oraz G3 włączone do czynnej sieci gazowej)
CZERWIEC 2019
1. Kolizja telekomunikacyjna B: przebudowa sieci miedzianej
2. Kolizja telekomunikacyjna C: przebudowa sieci miedzianej; budowa kanalizacji kablowej
3. Roboty ziemne oraz montaż linii kablowych SN – kolizja: 5SN, 6SN, 3SN
4. Roboty ziemne  – kolizja: 11SN
5. Montaż linii napowietrznej SN – kolizja: 19SN, 7SN
6. Demontaż linii napowietrznej SN – kolizja: 19SN, 7SN, 3SN
7. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W2
8. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W5
9. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W6
10. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W7, W7a, W7.2. W7.15, W7.16
11. Prace przy przebudowie kolizji wodociągowej W8
12. Montaż poziomy słupów WN: stanowiska 6, 8, 22
13. Prace na kolizji gazowej G1 oraz G3
MAJ 2019
 • Kolizja telekomunikacyjna B – km 1+300: budowa przepustów kablowych
 • Kolizja telekomunikacyjna E – km 5+740 (WD-5): przebudowa i budowa kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.; przebudowa sieci miedzianej własności Orange Polska S.A.
 • Kolizja telekomunikacyjna F – km 9+400 (WD-8): budowa przepustów kablowych; przebudowa sieci miedzianej; demontaż kolizyjnych elementów sieci telekomunikacyjnej
 • Linia napowietrzna SN – demontaż – kolizje 9SN,13SN, 10SN, 16SN (100%)
 • Linia napowietrzna SN – montaż – kolizje 9SN,13SN, 10SN, 16SN (100%)
 • Linia napowietrzna SN – montaż – kolizje 17SN, 18SN (100%)
 • Linia napowietrzna SN – demontaż – kolizje 17SN, 18SN
 • Linia napowietrzna nN – montaż – kolizja 5nN (100%)
 • Linia napowietrzna nN – demontaż – kolizja 5nN
 • Roboty ziemne oraz montaż linii kablowej SN – kolizja: 2SN
 • Kolizja 6nN – demontaż linii napow. nN i przyłączy nN
 • Kolizja 6nN – montaż linii napow. nN
 • Prace związane z zabezpieczeniem istniejącej sieci gazowej G1 rurą osłonową stalową.
MARZEC 2019
 • Roboty przygotowawcze i rozpoczęcie usunięcia kolizji SN:9/13, 10/16, 12/3, 12/4, 14,15
 • Roboty przygotowawcze i rozpoczęcie usunięcia kolizji C  kanalizacji teletechnicznej
LUTY 2019

Prace przygotowawcze związane z przebudową rowu melioracyjnego ,,A’’ i ,,C”

STYCZEŃ 2019

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

GRUDZIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

LISTOPAD 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

PAŹDZIERNIK 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

WRZESIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.