ZAAWANSOWANIE DROGOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć jakie prace zostały wykonane.

WRZESIEŃ 2020
  ODCINEK I   ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT Plan na WRZESIEŃ 2020
Humusowanie skarp i pasa rozdziału 5 450 m3 2 000 m3
W-wa odsączająca, wzmocnienie podłoża DD 8.1 750 m2
Odhumusowanie DD DD7.1, DD7.3, DD8.3 1 kpl 1 kpl
Wykop na DD DD7.1, DD7.3, DD8.3 500 m3
Nasyp na DD DD7.1, DD7.3, DD8.3 500 m3
w-wa mrozoochronna na DD DD7.1, DD7.3, DD8.3 2 200 m2
Roboty ziemne – wykop Rów 0+250 L, 1+700 – 2+000, 0+400 – 1+100L 2 700 m3 2 000 m3
Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm 3+880 – 3+925
Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm DD6.3;DD6.5; DD8.3, 5 500 m2 5 000 m2
Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm DD2.2,DD6.3;DD6.5;DD8.3,DD12.1 9 100 m2 15 000 m2
Podłoże pod konstrukcje DD11 871  m2
Podbudowa zasadnicza C3/4 na DD DD 7.1; DD7.3; DD8.1 3 700 m2
Bariery drogowe  300 m
Nawierzchnia z kostki samodzielnym ciągu pieszym SCP 0+000 – 0+250 320 m2
Pas technologiczny – odhumusowanie P3, L3, P4 1 kpl 1 kpl
Pas technologiczny – konstrukcja, ułożenie płyt P3, L3, P4 1 200 m2
Nawierzchnia pasów technologicznych P4 950  m2
Pobocza DD4a 350 m2
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1  

 

Nasyp Zjazdy, uzupełnienie poboczy 200 m2
Roboty brukarskie DW 850 0+040 – 0+140 0,5 kpl 1,0 kpl
ODCINEK II      
Pobocza z destruktu DD13A, 14A, 14B 250 m2
Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm DD14c, i 14A, 14 B 2 450 m3
Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm DD14c i 14A, 14 B 2 400 m2
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK III oraz węzeł W-2      
Warstwa WUP  C0,4/0,5 DD21 0+000 – 0+440 1 850 m2
w-wa mrozoochronna C1,5/2,0 DD21, DD17 5 130 m2
Nasyp na pozostałych odcinkach DD21, DD17, pobocza W2 2 000 m3
Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm DD21, DD18 6 730 m2
W-wa odsączająca DD21 1 000 m2
Rozbiórka nasypu niebudowlanego DD21 1 900 m3
Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm 8+250 – 8+750 JP, 9+140 – 9+580, łącznice 2,3 11 500 m2 10 543 m2
Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm 8+250 – 8+750 9 600 m2
W-wa podbudowy AC 22P gr. 7 cm DD 18 0+000 – 0+130 1 300 m2
w-wa wiążącej AC16W gr. 5 cm DD 18 0+000 – 0+130 1 300 m2
W-wa podbudowy AC 22P gr. 10 cm Łącznice 1, 4 5 000 m2 3 800 m2
W-wa podbudowy AC 22P gr. 12 cm 8+250 – 8+600 JP, 9+140 – 9+580 8 800 m2 9 364 m2
w-wa wiążącej AC16W gr. 6cm Łącznice 1, 4 5 000 m2 3 600 m2
w-wa wiążącej AC16W gr. 8 cm 9+140 – 9+580 4 420 m2
W-wa ścieralna SMA8/11S gr. 4 cm 7+825 – 8+720 JP 9 000 m2 15 000m2
W-wa ścieralna AC11S PMB gr. 4 cm W-2 łącznice Ł1, Ł2, Ł3, Ł4 10 000 m2
Pobocza DD18 0,8 kpl 1,0 kpl
Krawężnik 20×30 C30/37 DD21 800 m
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0 [m3 ],
 • Nasypy – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 1,7 tys. [m3 ], wykop skała – 0,0 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm – 9,6 tys. [m2],
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm W-2 łącznice 2,3 – 2,2 tys. [m2],
 • W-wa podbudowy AC 22P gr. 10 cm, W-2 Łącznice 1, 4 – 5,0 tys. [m2],
 • w-wa wiążącej AC16W gr. 6cm W-2 Łącznice 1, 4 – 5, 0 tys. [m2],
 • W-wa ścieralna AC11S PMB gr. 4 cm W-2 łącznice Ł1, Ł2, Ł3, Ł4 – 10 tys. [m3],
 • W-wa ścieralna SMA8/11S gr. 4 cm 7+825 – 8+720 JP – 9 tys. [m3],
 • Bariery energochłonne – 800 m

 

 

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu DD7.1, DD7.3, DD8.3; Pasy technologiczne P3, L3, P4,
 • Wymiana gruntów – 0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 2,7 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ],
 • Wykopy DD7.1, DD7.3, DD8.3– 0,5 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Warstwa WUP C0,4/0,5 DD21 – 1.8 tys. [m2]
 • W-wa odsączająca DD 8.1,DD21 – 1.7 tys. [m2]
 • w-wa mrozoochronna C1,5/2,0 DD 7.1; DD7.3; DD8.1 DD17, DD21 – 8.8 tys. [m2]
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm DD18, DD21 – 6,7 [m2],
 • W-wa podbudowy AC 22P gr. 7 cm DD 18 0+000 – 0+130 – 1,3 [m2],
 • w-wa wiążącej AC16W gr. 5 cm DD 18 0+000 – 0+130 – 1,3 [m2],
 • Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm 3;DD6.5; DD8.3,DD14c, i 14A, 14 B – 5,9 [m2],
 • Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm 2,DD6.3;DD6.5;DD8.3,DD12.1,DD14c, i 14A, 14 B – 11,5 [m2],
SIERPIEŃ 2020
  ODCINEK I   ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT
Humosowanie skarp i pasa rozdziału 300 m3
Pobocza z kruszywa 0+500 – 1+500 L, 2+000 – 3+800 10 000 m2
Warstwa mrozoochronna C1,5/2,0 DD4a 700 m2
Podbudowa zasadnicza C3/4 DD4a, DD 6.3
Roboty ziemne P1, P2 1 kpl.
Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm DD4a, DD4b, DD5, DD 12.1 4 500 m2
Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm DD4a, DD4b, DD5 2 700 m2
Bariery drogowe 0+500 – 1+500, 2+500 – 3+350  3 400 m
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego
ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1  
Humusowanie skarp i rowów 6 000 m2
Warstwa mrozoochronna gr.28 cm DW 850 0+140 – 0+240 1 200 m2
Podbudowa zasadnicza KŁSM C90/3 DW 850 0+040 – 0+140 700 m2
Oznakowanie pionowe DW 850 0+240 – 0+680 0,8 kpl.
Oznakowanie poziome DW 850 0+300 – 0+680 0,6 kpl
Krawężniki 0+140 – 0+240 100 m
Warstwa podbudowy BA AC 22P, gr. 10 cm

Warstwa wiążąca BA AC 16W, gr. 6 cm

DW 850 0+040 – 0+240,

DW 850 0+040 – 0+240,

1 500 m2

1 400 m2

Warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4 cm DW 850 0+040 – 0+680 Łącznica nr 2,3,4 7 900 m2
Ścieżka rowerowa – KŁSM

Ścieżka rowerowa – warstwa ścieralna

0+000 – 0+680

0+000 – 0+260

1 900 m2

700 m2

Bariery drogowe DW850 0+260 – 0+680 Łącznice 1700 m
ODCINEK II    
Wykop Rowy w rejonie WD-5 150 m3
Pobocza z kruszywa 6+000 – 6+200 str.L 250 m2
Montaż barier 6+100 – 6+600 500 m
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego
ODCINEK III oraz węzeł W-2    
Humosowanie skarp i rowów wraz z obsianiem 4 500 m2
Wastrwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. cementem C0,4/0,5 gr. 45 cm 9+175 – 9+580 4 000 m2
Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2 9+150 – 9+400 1 650 m3
Nasyp na pozostałych odcinkach Wyspa dzieląca, Ł3 2 000 m3
Wykop w km 8+250 – 8+625 11 500 m3
Nasyp stab. cementem C0,4/0,5

Warstwa mroochronna

9+150 – 9+175 150 m3

7 600 m3

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm W2 L1, L4, 8+250 – 8+750, 0+000 – 0+070 DK17, oraz Ł1, Ł4 od DK17 do WD-7 10 400 m2
Nawierzchnia z kostki betonowej na wyspie środkowej W2 750 m2
Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm 8+250 – 8+750, 0+000 – 0+070 DK17, oraz Ł1, Ł4 od DK17 do WD-7 7 740 m2
Montaż przepustu PEHD Ł2 0+240 1 kpl
Profilowanie podłoża 8+300 – 8+600 300m2
Pobocza 7+800 – 8+000 str. L, oraz 8+000 – 8+100 str. L, P 1 100 m2

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0 [m3 ],
 • Nasypy – 2,0 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,1 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 0,1 tys. [m3 ], wykop skała – 11,5 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • WUP gr. 45 cm – 4,0 tys. [m2],
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm W2 L1, L4 – 10, 4 tys. [m2],
 • Warstwa mrozoochronna C1,5/2,0 – 7,6 tys. [m3],
 • Bariery energochłonne – 5 600 m

 

 

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu P1, P2 – 0,5 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne – 0 [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0 tys. [m3 ],
 • Nasypy [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ],
 • Wykopy DD 12.1– 0,3 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm DD4a, DD4b, DD5, DD 12.1 – 4.5 tys. [m2]
 • Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm , DD4a, DD4b, DD5 – 2.7 tys. [m2]
 • Warstwa mrozoochronna gr.28 cm DW 850 0+140 – 0+240 – 1.2 tys. [m2]
 • Podbudowa zasadnicza KŁSM C90/3 DW 850 0+040 – 0+140 – 0,7 tys. [m2]
 • Warstwa podbudowy BA AC 22P, gr. 10 cm DW 850 0+040 – 0+240 – 1,5 tys. [m2]
 • Warstwa wiążąca BA AC 16W, gr. 6 cm DW 850 0+040 – 0+240 – 1,4 tys. [m2]
 • Ścieżka rowerowa – warstwa ścieralna DW850 – 0,7 tys. [m2],
 • Warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4 cm DW 850 0+040 – 0+680 Łącznica nr 2,3,4 – 7,9 [m2]
LIPIEC 2020
  ODCINEK I   ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT
Humosowanie skarp i rowów wraz z obsianiem 1 000 m2
Wykop Rowy drogowe 1+900 – 2+200 1 000 m3
Pobocza z kruszywa 0+500 – 1+500, 2+000 – 3+900, 4+220 – 4+500 4 080 m2
Wykonanie nasypów uzupełnienie poboczy 1 300 m3
Nasyp DD5 0+000 – 0+085, DD4b 0+000 -0+050 3 000 m3
Wykop rów DD 12.1 370 m3
Podbudowa zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 DD 8.3 DD 12.1, DD5, DD4b 3 800 m2
Warstwa ścieralna SMA 8/11S gr. 4 cm 0+480 – 1+500 10 000 m2
Bariery drogowe 2+500 – 3+350  1700 m
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego
ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1  
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C04/0,5 gr. 25 cm 1100 m2
Wykop 1 500 m3
Nasyp DW 850 0+140 – 0+240, na łącznicach 4 200 m2
Nasyp stabilizowany cementem GWN DW 850 0+140 – 0+240 500 m3
Podbudowa 0/31,5 mm pod ciąg pieszo-rowerowy Ciąg pieszo-rowerowy 500 m2
Warstwa mrozoochronna pod ciąg pieszo rowerowy 0+450 – 0+660 1200 m2
Rozbiórka nawierzchni i chodników -etap II DW 850 0+040 – 0+220 160 mb
W-wa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego lub gruntu niewysadzinowego gr. 28 cm DW 850 0+040 – 0+140 2 060 m2
Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm DW 850 0+040 – 0+140, L1, L2, L3, L4 7 200 m2
Warstwa podbudowy BA AC 22P, gr. 10 cm

Warstwa wiążąca BA AC 16W, gr. 6 cm

DW 850 0+240 – 0+690, Łącznice nr 1,2,3,4 9 000 m2

8 900 m2

Warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4 cm DW 850 0+300 – 0+680 Łącznica nr 1 – odcinek próbny 3 850 m2
Ścieżka rowerowa – warstwa ścieralna 0+260 – 0+680 1 260 m2
Bariery drogowe DW 850 840 m
ODCINEK II    
Wykop rowy 150 m3
Nasyp bez GWN Pobocza 6+300 – 7+900 150 m3
Pobocza z kruszywa 5+200 – 5+450 2 700 m2
Podłoże – koryto DD 14a, DD 14b 200 m3
w-wa mrozoochronna C1,5/2,0 DD 14b, DD 14c 650 m2
Rozbiórka kruszywa DD 14c 200 m3
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego
ODCINEK II – Droga powiatowa  
Wykop rowy 210 m3
Pobocza z kruszywa 0/31,5 mm 620 m2
Podbudowa zasadnicza stab. spoiwem hydr. C3/4 gr. 22 cm 350 m2
Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm 300 m2
Warstwa ścieralna AC 11 S 3 200 m2
Bariery drogowe
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego
ODCINEK III oraz węzeł W-2    
Humosowanie skarp i rowów wraz z obsianiem 6 300 m2
Wastrwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. cementem C0,4/0,5 gr. 25 cm Węzeł W-2 2 200 m2
Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2 8 300 m3
Wykop w km 8+250 – 8+625 10 200 m3
Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm W2 L1, L4 6 500 m2
Warstwa mrozoochronna C3/4 DD 22.1 450 m2
w-wa mrozoochronna C1,5/2,0 W2 L1, L4 str. wsch. od obiektu WD-8 2 000 m2
Pobocze z kruszywa 0/31,5 mm DD 22 100 m2
W-wa podbudowy AC 22P gr. 12 cm L1 – do dylatacji obiektu WD-8 2 000 m2

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0 [m3 ],
 • Nasypy – 15,65 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,5 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 13,0 tys. [m3 ], wykop skała – 10,2 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm W2 L1, L4 – 6, 5 tys. [m2],
 • Warstwa mrozoochronna C1,5/2,0 – 2,0 tys. [m2],
 • Warstwa ścieralna SMA 8/11S gr. 4 cm – 10,0 tys. [m2],
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm DW850, łącznice W-1 – 7,2 tys. [m2],
 • Warstwa podbudowy BA AC 22P, gr. 10 cm DW850, łącznice W-1 – 9,0 tys. [m2],
 • Warstwa wiążąca BA AC 16W, gr. 6 cm DW850, łącznice W-1 – 8,9 tys. [m2],
 • Ścieżka rowerowa – warstwa ścieralna DW850 – 1,2 tys. [m2],

 

 

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne – 0 [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0 tys. [m3 ],
 • Nasypy DD5 0+000 – 0+085, DD4b 0+000 -0+050– 3,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ],
 • Wykopy DD 12.1– 0,3 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Ścieżka rowerowa – warstwa ścieralna DW850 – 1,2 tys. [m2],
 • Warstwa mrozoochronna C1,5/2,0 DD 14b, DD 14c  – 0,6 tys. [m2],
 • Warstwa ścieralna AC 11 S DP 3543 L – 1,2 tys. [m2],
 • Warstwa mrozoochronna C3/4 DD22.1 – 0,4 tys. [m2],
 • Podbudowa zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 DD 8.3 DD 12.1, DD5, DD4b – 3,8 tys. [m2],
CZERWIEC 2020
MAJ 2020

ODCINEK I

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

Humusowanie skarp i rowów wraz z obsianiem

2+050 – 3+220 str. L

1 900 m2

Humusowanie terenów płaskich wraz z obsianiem nasionami traw

2+880 – 2+980 str. L

120 m2

Wykop

Rowy drogowe

800 m2

Wykonanie nasypów

0+450 – 0+575, uzupełnienie poboczy

2 400 m3

Wykonanie nasypów – GWN

0+450 – 0+575, 3+575 – 3+900

1 800 m3

Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm

0+450 – 0+575, 3+575 – 3+900

5 400 m2

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm KŁSM

0+450 – 1+050, 3+550 – 3+880, 4+225 – 4+500

7 700 m2

Podbudowa AC 22 P gr. 12 cm

0+450 – 1+050, 3+540 – 3+880, 4+225 – 4+500

12 700 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8 cm

0+450 – 1+050, 4+225 – 4+500, 3+510 – 3+880

10 950 m2

Ściek trójkątny

0+650 – 0+900 str. L 3+625 – 3+911 str. L

536 mb

Drenaż drogowy

1+600 – 1+900 L, 2+000 – 2+300

900 mb

Umocnienie dna rowów geomembraną

2+900 – 3+200 str. L

300 mb

Wykonanie sączka podłużnego

Pas rozdziału 1+305 – 2+380 str. L 3+150 – 3+550, 1+300 – 1+600 str. P i L

2 000 m3

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1

Warstwa WUP gr. 25 cm

0+590 – 0+670

900 m2

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego lub gruntu niewysadzinowego pełniąca funkcję warstwy odsączającej gr. 28 cm

0+590 – 0+670

900 m2

Nasyp GWN

Łącznice L1, L2, L3, L4, DW 850 0+420 – 0+590, 0+220 – 0+390

4 500 m3

Krawężnik monolityczny

DW 0+450 – 0+660

760 mb

Ściek trójkątny monolityczny

DW 850

250 mb

Opornik kamienne

ronda

100 mb

Nawierzchnia z kostki kamiennej

180 m2

ODCINEK II

Wykonanie nasypów – GWN

6+175 – 6+220

1 800 m3

Nasyp (bez GWN)

Rejon WD-9

200 m3

Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm

Dojazdy do obiektów WD-4a, PZM-9

4 870 m3

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm KŁSM gr. 20 cm

4+500 – 4+750, 5+120 – 5+225, 5+460 – 5+580, PZM-9 oraz WD-4a, 6+100 – 6+240

9 400 m2

Podbudowa AC 22 P gr. 12 cm

4+500 – 4+750, 5+120 – 5+225, 5+460 – 5+580

4 860 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8 cm

4+500 – 4+750, 5+120 – 5+225, 5+460 – 5+580

4 800 m2

Warstwa mrozoochronna gr. 15 cm

DD 12.11

900 m2

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

Wykop

0+028 – 0+180 str.P

400 m3

Konsolidacja podłoża – TYP K

Rozbiórka od strony 0+180 – WD-5

400 m3

Nasyp

Dojazd do WD-5

5 350 m3

Nasyp GWN

1 560 m3

Warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 32 cm

0+028 – 0+180, zjazdy – 0+180 str. L

650 m2

Podbudowa zasadnicza stab. spoiwem hydr. C3/4 gr. 22 cm

. 0+028 – 0+180 str. L 0+180 – 0+300

1 619 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm

0+028 – 0+180 str. L

470 m2

Roboty brukarskie

0+028 – 0+180 str. L

500 m2

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK III oraz węzeł W-2

Zdjęcie humusu

Węzeł od str. DD17

400 m3

Wykop na pozostałych odcinkach TZ+W2

Łącznica L2, W2

3500 m3

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

DD17

900 m3

Wykop w km 8+250 – 8+625

8+625 – 8+750

2 000 m3

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm KŁSM

8+600 – 8+720 JL, JP

3 300 m2

Podbudowa AC 22 P gr. 12 cm

8+600 – 8+720 JL, JP 7+825 – 7+990 JP

4 150 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8 cm

7+825 – 7+990 JP, 8+600 – 8+720 JL, JP

6 570 m2

Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm

DD22 0+110 – 0+488

2 760 m2

Warstwa podbudowy AC 22 W gr. 7 cm

DD22 0+110 – 0+488

2 380 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 5 cm

DD22 0+110 – 0+488

2 330 m2

Pobocze z kruszywa

DD 22

400 m2

KWIECIEŃ 2020

ODCINEK I

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

Warstwa ulepszonego podłoża WUP C0,4/0,5 gr. 25 cm

1+025 – 1+050

415 m2

Wykonanie nasypów

pobocza

1 000 m3

Wykonanie nasypów – GWN

4+215 – 4+500, 0+575 – 1+025

5 800 m3

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw niezwiązanych/odsączająca gr. 20 cm

1+025 – 1+050

386 m2

Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm

4+215 – 4+500, 0+575 – 1+025,

5 225 m2

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm KŁSM

2+200 – 2+425, 4+225 – 4+500

6 500 m2

Podbudowa AC 22 P gr. 12 cm

2+200 – 2+425

2 700 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8 cm

2+200 – 2+425

2 650 m2

Ściek trójkątny

4+215 – 4+500

285 mb

Drenaż drogowy

3+300 – 3+600

300 mb

Wykonanie rowów szczelnych wraz z humusowaniem

3+575 – 3+900 str. L

325 mb

Konsolidacja podłoża – TYP K

Rozbiórka 0+0575 – 1+050

5 000 m3

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1

Nasyp GWN

Łącznice

2 000 m3

Konsolidacja podłoża – TYP K

Częściowa rozbiórka nasypów przeciążeniowych na węźle W-1

5 000 m3

ODCINEK II

Wykonanie nasypów – GWN

4+500 – 4+750

1000 m3

Wykop

Rów str. L 7+000 – 7+400, 6+200 – 6+350str. L

200 m3

Nasyp (bez GWN)

Przy obiekcie PZM-9 oraz WD-4

1 000 m3

Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm

4+500 – 4+750, WD-4a, PZM-9

2 600 m3

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm KŁSM

4+500 – 4+750

1 000 m2

Ściek trójkątny

4+500 – 4+725

225 mb

Humusowanie skarp rowów wraz z obsianiem traw i umocnień rowu

6+900 – 7+400 str. L

1 050 m2

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

Nasyp (bez GWN)

250 m3

Konsolidacja podłoża – TYP K

Rozbiórka

2 000 m3

Wykop

0+000 – 0+180 str. L, rów str. P WD-5, – 0+625

600 m3

Warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 32 cm

0+000 – 0+180 str. L

660 m2

Podbudowa zasadnicza stab. spoiwem hydr. C3/4 gr. 22 cm

0+028 – 0+180

1 000 m2

Krawężnik wylewny na mokro

0+000 – 0+180 str. L

180 mb

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK III oraz węzeł W-2

Warstwa ulepszonego podłoża WUP gr. 45 cm

7+900 – do obiektu WD-7

600 m3

Wykop na pozostałych odcinkach TZ+W2

100 m3

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

500 m3

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5

8+625 – 8+750

1 643 m3

Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm

8+800 – 9+000 JP, JL, 8+005 – 8+270 JP, 7+900 – do obiektu WD-7, 8+625 – 8+800 JP,JL

13 800 m2

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm KŁSM

8+005 – 8+250 JP,JL, 7+800 – 8+000 JL

8 300 m2

Podbudowa AC 22 P gr. 12 cm

8+800 – 9+150JP,JL, 7+900 – WD-7 JL

7 700 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8 cm

8+800 – 9+000 JP, 8+800 – 9+150 JP, 7+900 – WD-7 JL

7 600 m2

Ściek trójkątny

1 070mb

MARZEC 2020

ODCINEK I

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

1.

Wykonanie wykopów – rowy

Rowy 1+200 – 1+300

1000m3

2.

Wykonanie nasypów

3+890 – 3+920

1000 m3

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

Konsolidacja podłoża – TYP K

Dojazd do obiektu WD-2, ED-3

500 m3

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1
2.

Konsolidacja podłoża – TYP K

Częściowa rozbiórka nasypów przeciążeniowych na węźle W-1

5000 m3

ODCINEK II

Wykop

400 m3

1.

Nasyp (bez GWN)

Rejon obiektu WD-6

1700 m3

2.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

3.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

1.

Nasyp (bez GWN)

Dojazdy do obiektu WD-5

1570 m3

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK III oraz węzeł W-2

1.

Odhumusowanie

DD17, DD21

1400 m3

2.

Wykop na pozostałych odcinkach TZ+W2

Rów str. P7+500- 7+650 oraz 7+100

940 m3

3.

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

Pobocza str..P

650 m3

LUTY 2020

ODCINEK I

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

1.

Wykonanie wykopów – rowy

Rowy 1+200 – 1+300

500m3

2.

Wykonanie nasypów

3+890 – 3+920

2 500 m3

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

5.

Konsolidacja podłoża – TYP K

Dojazd do obiektu WD-2, ED-3

500 m3

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1
1.

Nasyp

Strefy przejściowe WD-2

500 m3

2.

Konsolidacja podłoża – TYP K

Częściowa rozbiórka nasypów przeciążeniowych na węźle W-1

11 000 m3

ODCINEK II

1.

Nasyp (bez GWN)

Rejon obiektu WD-6

720 m3

2.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

3.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

1.

Nasyp (bez GWN)

Dojazdy do obiektu WD-5

600 m3

2.

Wykop

Rowy 6+900 – 7+400 str.P

520 m3

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

5.

Konsolidacja podłoża – TYP K

Częściowa rozbiórka nasypów przeciążeniowych na DP 3543L

700 m3

ODCINEK III oraz węzeł W-2

1.

Montaż przepustów PEHD

SK-7

1 szt.

2.

Wykop na pozostałych odcinkach TZ+W2

Zbiornik UR-3 oraz rowy 7+400 – 7+800

1 050 m3

3.

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

Pobocza str..P

650 m3

STYCZEŃ 2020

ODCINEK I

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

1.

Wykonanie wykopów – rowy

Rowy

1 100 m3

2.

Wykonanie nasypów

3+900 – 3+920

2 000 m3

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1
1.

Nasyp

Strefy przejściowe WD-2

2 800 m3

ODCINEK II

1.

Nasyp (bez GWN)

Pobocza str. L,P

500 m3

2.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

3.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

1.

Odhumusowanie

DD 12.1

522,88 m3

2.

Wykop

Rowy 6+900 – 7+400 str.P

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK III oraz węzeł W-2

1.

Montaż przepustów PEHD

SK-7, W-2 Ł3 km 0+105

2 szt.

2.

Wykop na pozostałych odcinkach TZ+W2

Zbiornik UR-3 oraz rowy 7+400 – 7+800

2 500 m3

3.

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

Pobocza str..P

3 000 m3

GRUDZIEŃ 2019

ODCINEK I

1.

Odhumusowanie

0+400 – 0+550

2.

Wykonanie wykopów – rowy, makroniwelacja

2+500 – 3+500

3.

Wykonanie nasypów

4+350 – 4+475, 3+200 – 3+500 (pobocza); 1+250 – 2+400 (pas rozdziału)

4.

Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana 0/31,5 mm gr. 20 cm

2+250 – 2+425 JP

5.

Wymiana gruntu DD 11

0+000 – 0+139,7

6.

Roboty porządkowe przedświąteczne

7.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1
1.

Konsolidacja podłoża – TYP K

0+240 –WD-2, WD-2 – 0+590

2.

Nasyp

0+220 –WD-2, WD-2 – 0+590

3.

Roboty porządkowe przedświąteczne

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego – TOR (Tymczasowej Organizacji Ruchu)

ODCINEK II

1.

Wykop – rowy + makroniwelacja

Makroniwelacja 7+300 – 7+400; 6+300 – 6+900

2.

Nasyp

Pobocza str. lewa

3.

Roboty porządkowe przedświąteczne

4.

Zabezpieczenie poboczy przed rozmyciem

6+300 – 6+900

5.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

1.

Nasyp

0+386 – 0+525

2

Konsolidacja podłoża – TYP K

0+386 – 0+525

3.

Montaż reperów

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego– TOR (Tymczasowej Organizacji Ruchu)

ODCINEK III oraz węzeł W-2

1.

Wykop odc. bez skały

makroniwelacja

2.

Wykop na pozostałych odcinkach

Rowy, profilowanie skarp

3.

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

Rejon WD7

4.

Roboty porządkowe przedświąteczne

5.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego– TOR (Tymczasowej Organizacji Ruchu)

6.

Nasyp GWN C 04/05 przewóz materiałów bez ulepszeń

8+050 – 8+200

LISTOPAD 2019

Odcinek I – Trasa Główna

1

Zdjęcie humusu

2

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25cm oraz o gr. 30cm

3

Konsolidacja podłoża – TYP K

4

Wykop

5

Nasyp

6

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego lub gruntu niewysadzinowego pełniąca funkcję warstwy odsączającej gr. 20cm

7

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cementem C5/6 gr. 15cm

8

Podb. zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kr. 90/3 gr. 20cm

9

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm

10

Wykonanie w-wy wiążącej AC16W gr. 8 cm

11

Wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2 DD1.1

12

Wykonanie podbudowy zasadniczej C3/4 DD1.1

13

Wymiana gruntu DD11

Odcinek I – DW850, Węzeł W1

1

Konsolidacja podłoża – TYP K

2

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25cm

3

Nasyp

4

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5 (GWN)

Odcinek II – Trasa Główna

1

Wykop

2

Nasyp (bez GWN)

4

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cem C5/6 gr. 15 cm

5

Podb. zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kr. 90/3 gr. 20cm

6

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm

7

Wykonanie w-wy wiążącej AC16W gr. 8 cm

9

P7 – wymiana gruntu

ODCINEK II – od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA

1

Nasyp

2

Konsolidacja podłoża – TYP K

3

DD.13.A; 10.3 – w-wa wiążąca AC 16W – gr. 7cm

4

objazd tymczasowy WD-5 – w-wa wiążąca

5

DD.10.3; P8 – wykonanie poboczy z kruszywa

6

rozbiórka naw istn. DP 3543

7

materac geosyntetyczny typ M

8

montaż reperów do pomiaru osiadań

Odcinek III – TG + W2

1

Wykop odc km 8+250 – 8+625

2

Wykop na pozostałych odcinkach (TG + W2)

3

Nasyp na pozostałych odcinkach (TG + W2)

4

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cementem C5/6 gr. 15 cm – na odc 8+250-8+750 – pod obiektem WD-8, 8+430 – 8+475 J.L,
8+425 – 8+450 J.P

5

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 na odc 8+250-8+750

6

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm KR5 na pozostałych odcinkach

7

D21 – odhumusowanie

8

DD22 – odhumusowanie oraz nasyp

9

DD 22 w-wa mrozoochronna C 1,5/2,0

10

DD 22 w-wa z kruszywa 0/31,5

11

DD 22 w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej
PAŹDZIERNIK 2019

L.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

Odcinek I – Trasa Główna

1

Zdjęcie humusu

2

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25cm oraz o gr. 30cm

3

Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X

4

Konsolidacja podłoża – TYP K

5

Wykop

6

Nasyp

7

W-wa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego lub gruntu niewysadzinowego pełniąca funkcję warstwy odsączającej gr. 20cm

8

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5 (GWN)

9

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cementem C5/6 gr. 15cm

10

Podb. zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kr. 90/3 gr. 20cm

11

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm

12

Wykonanie w-wy wiążącej AC16W gr. 8 cm

Odcinek I – DW850, Węzeł W1

1

Konsolidacja podłoża – TYP K

2

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25cm

3

Nasyp

Odcinek II – Trasa Główna

1

Wykop

2

Nasyp (bez GWN)

3

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5 (GWN)

4

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cem C5/6 gr. 15 cm

5

Podb. zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kr. 90/3 gr. 20cm

6

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm

7

Wykonanie w-wy wiążącej AC16W gr. 8 cm

8

Ściek trójkątny

9

P7 – wymiana gruntu

10

P8 – podbudowa zasadnicza C3/4

11

DD 10.3 w-wa mrozoochronna

12

DD 10.3 podbudowa zasadnicza C3/4

13

DD 13A WUP C 0,4/0,5 – gr. 32 cm

14

DD13A podbudowa zasadnicza C3/4

ODCINEK II – od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA

1

Nasyp

Odcinek III – TG + W2

1

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 45cm – trasa główna

2

Wykop odc km 8+250 – 8+625

3

Wykop na pozostałych odcinkach (TG + W2)

4

Nasyp w km 8+625 – 8+750

5

Nasyp na pozostałych odcinkach (TG + W2)

6

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5 na odcinku 8+925-8+750

7

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5 na pozostałych odcinkach

8

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cementem C5/6 gr. 15 cm – na pozostałych odcnikach (tylko TG)

9

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 na pozostałych odcnikach (tylko TG)

10

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 na odc 8+250-8+750

11

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm KR5 na pozostałych odcinkach

12

Wykonanie w-wy wiążącej AC16W gr. 8 cm KR5

13

D22 – odhumusowanie oraz podłoże pod nasyp

14

P8 – górna w-wa stab C 1,5 / 2 (WIP)

15

DD 10.3 w-wa mrozoochronna niezwiązana

14

DD22 – nasyp

15

DD 22 WUP C 0,4 / 0,5
WRZESIEŃ 2019
Odcinek I – Trasa Główna

1

Zdjęcie humusu

2

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego pod konstrukcją nawierzchni – TYP WUP A

3

Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X

4

Wykop

5

Nasyp (bez GWN)

6

wykonanie w-wy ulepszonego podłoża C0,4/0,5, 25 cm ( DD 4b)

7

wykonanie stabilizacji podstawy nasypu DD 4b

8

wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 DD 3

9

montaż reperów do monitoringu osiadania wysokich nasypów

10

wykonanie stabilizacji podłoża pod nasyp

11

zdjęcie humusu L1 0+300 – 0+656
Odcinek I – DW850, Węzeł W1

1

Nasyp (bez GWN)
Odcinek II – Trasa Główna

1

zdjęcie humusu

2

wzmocnienie gruntu za pomocą kolumn CSC

3

Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X

4

Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S

5

Nasyp – GWN

6

Nasyp (bez GWN C0,4/0,5)
ODCINEK II – od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA

1

Wzmocnienie podłoża – Kolumny DSM
Odcinek III

1

Zdjęcie humusu – trasa główna

2

Zdjęcie humusu – węzeł W2

3

Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S

4

Wykop – trasa główna (grunt skalisty i nieskalisty)

5

Nasyp – trasa główna

6

Nasyp – węzeł W2
SIERPIEŃ 2019
Odcinek I – Trasa Główna
1 Zdjęcie humusu
2 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego pod konstrukcją nawierzchni – TYP WUP A
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wykop
5 Nasyp (bez GWN)
6 wykonanie w-wy ulepszonego podłoża C0,4/0,5, 25 cm ( DD 4b)
7 wykonanie stabilizacji podstawy nasypu DD 4b
8 wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 DD 3
9 montaż reperów do monitoringu osiadania wysokich nasypów
10 wykonanie stabilizacji podłoża pod nasyp
11 zdjęcie humusu L1 0+300 – 0+656
Odcinek I – DW850, Węzeł W1
1 Nasyp (bez GWN)
Odcinek II – Trasa Główna
1 zdjęcie humusu
2 wzmocnienie gruntu za pomocą kolumn CSC
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
5 Nasyp – GWN
6 Nasyp (bez GWN C0,4/0,5)
ODCINEK II –  od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA
1 Wzmocnienie podłoża – Kolumny DSM
Odcinek III
1 Zdjęcie humusu – trasa główna
2 Zdjęcie humusu – węzeł W2
3 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
4 Wykop – trasa główna (grunt skalisty i nieskalisty)
5 Nasyp – trasa główna
6 Nasyp – węzeł W2
LIPIEC 2019
Odcinek I – Trasa Główna
1 Zdjęcie humusu
2 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego pod konstrukcją nawierzchni – TYP WUP A
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wykop
5 Nasyp (bez GWN)
6 wykonanie w-wy ulepszonego podłoża C0,4/0,5, 25 cm ( DD 4b)
7 wykonanie stabilizacji podstawy nasypu DD 4b
8 wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 DD 3
9 montaż reperów do monitoringu osiadania wysokich nasypów
10 wykonanie stabilizacji podłoża pod nasyp
11 zdjęcie humusu L1 0+300 – 0+656
Odcinek I – DW850, Węzeł W1
1 Nasyp (bez GWN)
Odcinek II – Trasa Główna
1 zdjęcie humusu
2 wzmocnienie gruntu za pomocą kolumn CSC
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
5 Nasyp – GWN
6 Nasyp (bez GWN C0,4/0,5)
ODCINEK II –  od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA
1 Wzmocnienie podłoża – Kolumny DSM
Odcinek III
1 Zdjęcie humusu – trasa główna
2 Zdjęcie humusu – węzeł W2
3 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
4 Wykop – trasa główna (grunt skalisty i nieskalisty)
5 Nasyp – trasa główna
6 Nasyp – węzeł W2
CZERWIEC 2019
Odcinek I
1. wykonanie nasypów węzeł W1 (Ł1, Ł2, Ł3, Ł4), TG km 1+825-1+950, 3+625-3+900
2. wykonanie wykopów węzeł W1 (Ł1, Ł2, Ł3, Ł4),, km 1+810-1+950, 3+200-3+575
3. odhumusowanie km 1+550-1+650, 1+825-1+950, 2+050-2+175, W1 (Ł1, Ł2, Ł3)
4. montaż reperów do monitoringu osiadania wysokich nasypów
5. wykonanie warstwy ulepszonego podłoża C0,4/0,5 gr. 24 cm (DD)
6. wzmocnienie podłoża pod nasyp – typ S
7. wymiana gruntu (tylko usunięcie gruntów organicznych)
L5, 0+025-0+075, 0+365-0+422,76
8. wykonanie warstwy ulepszonego podłoża C0,4/0,5 gr 25 cm
9. wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm (DD3 0+200-0+350)
10. Przepust w km 0+050 DD3
11. Przepust w km 0+219 DD3
12. Przepust w km 0+015 DG111852L
Odcinek II
1 wykonanie nasypów km 6+100-6+900
2 wykonanie w-wy ulepszonego podłoża C0,4/0,5 gr 30 cm km 5+875-6+025 6+475-6+650
3 wymiana gruntu km 5+400-5+575
4 odhumusowanie km 4+850-5+125
5 DSM – strefy przejściowe na DP3543L
6 przygotowanie platformy roboczej dla wzmocnienia podłoża
Odcinek III
1 wykonanie nasypów węzeł W2
2 wykonanie GWN C0,4/0,5 km 7+400-7+500
MAJ 2019

1. Odhumusowanie: TG

– km 1+550- 1+650
– km 1+710- 1+750
– km 1+820 – 1+940
– km 3+000 – 3+330
– km 3+400 – 3+750
– km 3+750 – 3+850
– km 5+800 – 5+950
– km 6+070 – 6+350
– km 7+400 – 8+000
– od WD9 do km 8+810
– km 8+900 – 9+000

2. Wykonanie warstwy zabezpieczającej nasypu:
– TG od WD7 do km 8+080
– W1 łącznice L2, L3

3. Wykonanie WUP C0,4/0,5
– TG km 7+200 – 7+400

4. Roboty przygotowawcze: droga powiatowa 3543 L

5. Profilowanie podłoża pod nasyp: TG km 7+400 – 7+500

6. Przygotowywanie i profilowanie podłoża KRZ: TG

– km 7+000 – 7+400
– km 7+500 – 7+600

7. Wykonywanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2: DD 6.7 2472 m2

8. Wykonywanie nasypów: TG
– od WD7 do km 8+080
– km 6+150 do WD6
– km 7+400 – 7+500
– km 8+080 – 8+200

9. Wykonywanie wykopów: TG
– km 2+350 – 2+475
– km 7+200 – 7+400
– km 7+600 – 7+900

10. Wykonywanie przepustów: DD 8.1 PØ80 w km 0+0+050

11. Ulepszanie podłoża pod nasyp: TG km 3+730 – 3+900

12. Wymiana gruntu TG
– km 5+600-5+675
– km 5+400 – 5+450

13. Profilowanie skarp TG km 8+300

14. Naprawa wypłukań po deszczu

15. Wykonywanie profilowania skarp TG km 8+300

16. Roboty związane z zabezpieczeniem i odwodnieniem terenu budowy

MARZEC 2019

Drogi dojazdowe, pasy technologiczne, drogi technologiczne

 • Prace związane z przebudową rowu melioracyjnego A i C.
 • Wymiana gruntu DT w śladzie DD 10.1 km 0+000-0+250.
 • Wykonanie odwodnienia DT w śladzie PT L-2.
 • Wykonanie odwodnienia DT w km 2+000-5+600.
 • Ulepszenie podłoża DT przez stabilizację gruntu spoiwami w śladzie L8, L15 oraz DD15, DD14c
 • Wymiana gruntu w śladzie PT L2 km 0+000-0+120
 • Przygotowanie PT w śladzie L-9 km 0+000-0+500

Trasa główna

 • Makroniwelacja od km 5+975 do km 6+075
 • Wymiana gruntu w km 4+650-4+725 (poletko próbne)
 • Ustawienie siatki w postaci tymczasowych płotów dla płazów
 • Prace przygotowawcze związane ze wzmocnieniem podłoża kolumnami w km 4+500-4+650 – wykonanie platformy roboczej
 • Wymiana gruntu w km 4+355-4+650
LUTY 2019

Drogi dojazdowe, pasy technologiczne, drogi technologiczne

 • Wymiana gruntu DT w śladzie DD 10.1 w km 0+-000 – 1 +075,99
 • Ulepszenie podłoża DT poprzez stabilizację gruntu spoiwem:
  • w śladzie DD 10.1 od km 0+000 do km 1+075,99 (45%)
 • Odhumusowanie terenu pod DT w śladzie PT L2 od km 0+000 do km 0+294,78
 • Wykonanie rowów wzdłuż dróg technologicznych celem odwodnienia terenu i odprowadzeniem wody do odbiorników naturalnych.

Trasa główna

 • Makroniwelacja w ciągu głównym od km 5+975 do km 6+075
 • Wymiana gruntu w ciągu głównym km 4+650 – 4+725 (poletko próbne),
 • Ustawienie siatki w postaci tymczasowych płotów dla płazów.
STYCZEŃ 2019

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • DT w śladzie  DD 10.1 od km 0+000 do km 1+075,99

Wymiana gruntu:

 • DD 10.1 w km 0+000 – 1+075,99

Wykonanie platformy roboczej pod palownicę w km 4+500- 4+650

Wprowadzenie TOR w zakresie dróg powiatowych DP3521L oraz DP3543L

GRUDZIEŃ 2018

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • DT w śladzie DD 10.1 od km 0+000 do km 1+075,99

Wykonanie dróg technologicznych w śladzie:

 • DT w śladzie DD 10.3 od km 0+000 do km 0+434,21

Ulepszenie podłoża poprzez stabilizację spoiwami

 • DT w śladzie DD  10.3 od km 0+000 do km 0+434,21
 • DT w śladzie PT L-5 od km 0+000 do km 0+422
LISTOPAD 2018

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • PT L-9 od km 0+000 do km 0+696

 

Wykonanie dróg technologicznych w śladzie:

 • PT L-6 od km 0+000 do km 0+705,32
 • PT L-5 od km 0+000 do km 0+422
 • PT L-7 od km 0+000 do km 0+414,88
 • PT L-8 od km 0+000 do km 0+451,17
 • DD-14c od km 0+000 do km 0+303,35
 • DD-15 od km 0+000 do km 0+300

Wykonanie drogi technologicznej przy obiekcie WD-5 na potrzeby realizacji kontraktu.

Montaż wagi najazdowej w rejonie węzła W-1 Tomaszów Lubelski-Północ.

Transport elementów wytwórni mas bitumicznych na wynajęty teren.

PAŹDZIERNIK 2018

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • DD 6.1 od km 0+000 do km 0+450
 • DD-10,3 od km 0+000 dom km 0+200
 • PT L-6 od km 0+000 do km 0+705,32
 • PT L-5 od km 0+000 do km 0+422
 • PT L-7 od km 0+000 do km 0+414,88
 • DD-14c od km 0+000 do km 0+300

Zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia robót.

WRZESIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca zakończył roboty związane z wycinką drzew i krzewów w rejonie drogi wojewódzkiej DW850 oraz drogi krajowej DK17. Teren po wycince został uporządkowany a drewno zwiezione na tymczasowe składowisko zlokalizowane w granicach pasa drogowego przy węźle W2.