ZAAWANSOWANIE DROGOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć jakie prace zostały wykonane.

SIERPIEŃ 2019
Odcinek I – Trasa Główna
1 Zdjęcie humusu
2 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego pod konstrukcją nawierzchni – TYP WUP A
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wykop
5 Nasyp (bez GWN)
6 wykonanie w-wy ulepszonego podłoża C0,4/0,5, 25 cm ( DD 4b)
7 wykonanie stabilizacji podstawy nasypu DD 4b
8 wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 DD 3
9 montaż reperów do monitoringu osiadania wysokich nasypów
10 wykonanie stabilizacji podłoża pod nasyp
11 zdjęcie humusu L1 0+300 – 0+656
Odcinek I – DW850, Węzeł W1
1 Nasyp (bez GWN)
Odcinek II – Trasa Główna
1 zdjęcie humusu
2 wzmocnienie gruntu za pomocą kolumn CSC
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
5 Nasyp – GWN
6 Nasyp (bez GWN C0,4/0,5)
ODCINEK II –  od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA
1 Wzmocnienie podłoża – Kolumny DSM
Odcinek III
1 Zdjęcie humusu – trasa główna
2 Zdjęcie humusu – węzeł W2
3 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
4 Wykop – trasa główna (grunt skalisty i nieskalisty)
5 Nasyp – trasa główna
6 Nasyp – węzeł W2
LIPIEC 2019
Odcinek I – Trasa Główna
1 Zdjęcie humusu
2 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego pod konstrukcją nawierzchni – TYP WUP A
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wykop
5 Nasyp (bez GWN)
6 wykonanie w-wy ulepszonego podłoża C0,4/0,5, 25 cm ( DD 4b)
7 wykonanie stabilizacji podstawy nasypu DD 4b
8 wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 DD 3
9 montaż reperów do monitoringu osiadania wysokich nasypów
10 wykonanie stabilizacji podłoża pod nasyp
11 zdjęcie humusu L1 0+300 – 0+656
Odcinek I – DW850, Węzeł W1
1 Nasyp (bez GWN)
Odcinek II – Trasa Główna
1 zdjęcie humusu
2 wzmocnienie gruntu za pomocą kolumn CSC
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
5 Nasyp – GWN
6 Nasyp (bez GWN C0,4/0,5)
ODCINEK II –  od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA
1 Wzmocnienie podłoża – Kolumny DSM
Odcinek III
1 Zdjęcie humusu – trasa główna
2 Zdjęcie humusu – węzeł W2
3 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
4 Wykop – trasa główna (grunt skalisty i nieskalisty)
5 Nasyp – trasa główna
6 Nasyp – węzeł W2
CZERWIEC 2019
Odcinek I
1. wykonanie nasypów węzeł W1 (Ł1, Ł2, Ł3, Ł4), TG km 1+825-1+950, 3+625-3+900
2. wykonanie wykopów węzeł W1 (Ł1, Ł2, Ł3, Ł4),, km 1+810-1+950, 3+200-3+575
3. odhumusowanie km 1+550-1+650, 1+825-1+950, 2+050-2+175, W1 (Ł1, Ł2, Ł3)
4. montaż reperów do monitoringu osiadania wysokich nasypów
5. wykonanie warstwy ulepszonego podłoża C0,4/0,5 gr. 24 cm (DD)
6. wzmocnienie podłoża pod nasyp – typ S
7. wymiana gruntu (tylko usunięcie gruntów organicznych)
L5, 0+025-0+075, 0+365-0+422,76
8. wykonanie warstwy ulepszonego podłoża C0,4/0,5 gr 25 cm
9. wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm (DD3 0+200-0+350)
10. Przepust w km 0+050 DD3
11. Przepust w km 0+219 DD3
12. Przepust w km 0+015 DG111852L
Odcinek II
1 wykonanie nasypów km 6+100-6+900
2 wykonanie w-wy ulepszonego podłoża C0,4/0,5 gr 30 cm km 5+875-6+025 6+475-6+650
3 wymiana gruntu km 5+400-5+575
4 odhumusowanie km 4+850-5+125
5 DSM – strefy przejściowe na DP3543L
6 przygotowanie platformy roboczej dla wzmocnienia podłoża
Odcinek III
1 wykonanie nasypów węzeł W2
2 wykonanie GWN C0,4/0,5 km 7+400-7+500
MAJ 2019

1. Odhumusowanie: TG

– km 1+550- 1+650
– km 1+710- 1+750
– km 1+820 – 1+940
– km 3+000 – 3+330
– km 3+400 – 3+750
– km 3+750 – 3+850
– km 5+800 – 5+950
– km 6+070 – 6+350
– km 7+400 – 8+000
– od WD9 do km 8+810
– km 8+900 – 9+000

2. Wykonanie warstwy zabezpieczającej nasypu:
– TG od WD7 do km 8+080
– W1 łącznice L2, L3

3. Wykonanie WUP C0,4/0,5
– TG km 7+200 – 7+400

4. Roboty przygotowawcze: droga powiatowa 3543 L

5. Profilowanie podłoża pod nasyp: TG km 7+400 – 7+500

6. Przygotowywanie i profilowanie podłoża KRZ: TG

– km 7+000 – 7+400
– km 7+500 – 7+600

7. Wykonywanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2: DD 6.7 2472 m2

8. Wykonywanie nasypów: TG
– od WD7 do km 8+080
– km 6+150 do WD6
– km 7+400 – 7+500
– km 8+080 – 8+200

9. Wykonywanie wykopów: TG
– km 2+350 – 2+475
– km 7+200 – 7+400
– km 7+600 – 7+900

10. Wykonywanie przepustów: DD 8.1 PØ80 w km 0+0+050

11. Ulepszanie podłoża pod nasyp: TG km 3+730 – 3+900

12. Wymiana gruntu TG
– km 5+600-5+675
– km 5+400 – 5+450

13. Profilowanie skarp TG km 8+300

14. Naprawa wypłukań po deszczu

15. Wykonywanie profilowania skarp TG km 8+300

16. Roboty związane z zabezpieczeniem i odwodnieniem terenu budowy

MARZEC 2019

Drogi dojazdowe, pasy technologiczne, drogi technologiczne

 • Prace związane z przebudową rowu melioracyjnego A i C.
 • Wymiana gruntu DT w śladzie DD 10.1 km 0+000-0+250.
 • Wykonanie odwodnienia DT w śladzie PT L-2.
 • Wykonanie odwodnienia DT w km 2+000-5+600.
 • Ulepszenie podłoża DT przez stabilizację gruntu spoiwami w śladzie L8, L15 oraz DD15, DD14c
 • Wymiana gruntu w śladzie PT L2 km 0+000-0+120
 • Przygotowanie PT w śladzie L-9 km 0+000-0+500

Trasa główna

 • Makroniwelacja od km 5+975 do km 6+075
 • Wymiana gruntu w km 4+650-4+725 (poletko próbne)
 • Ustawienie siatki w postaci tymczasowych płotów dla płazów
 • Prace przygotowawcze związane ze wzmocnieniem podłoża kolumnami w km 4+500-4+650 – wykonanie platformy roboczej
 • Wymiana gruntu w km 4+355-4+650
LUTY 2019

Drogi dojazdowe, pasy technologiczne, drogi technologiczne

 • Wymiana gruntu DT w śladzie DD 10.1 w km 0+-000 – 1 +075,99
 • Ulepszenie podłoża DT poprzez stabilizację gruntu spoiwem:
  • w śladzie DD 10.1 od km 0+000 do km 1+075,99 (45%)
 • Odhumusowanie terenu pod DT w śladzie PT L2 od km 0+000 do km 0+294,78
 • Wykonanie rowów wzdłuż dróg technologicznych celem odwodnienia terenu i odprowadzeniem wody do odbiorników naturalnych.

Trasa główna

 • Makroniwelacja w ciągu głównym od km 5+975 do km 6+075
 • Wymiana gruntu w ciągu głównym km 4+650 – 4+725 (poletko próbne),
 • Ustawienie siatki w postaci tymczasowych płotów dla płazów.
STYCZEŃ 2019

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • DT w śladzie  DD 10.1 od km 0+000 do km 1+075,99

Wymiana gruntu:

 • DD 10.1 w km 0+000 – 1+075,99

Wykonanie platformy roboczej pod palownicę w km 4+500- 4+650

Wprowadzenie TOR w zakresie dróg powiatowych DP3521L oraz DP3543L

GRUDZIEŃ 2018

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • DT w śladzie DD 10.1 od km 0+000 do km 1+075,99

Wykonanie dróg technologicznych w śladzie:

 • DT w śladzie DD 10.3 od km 0+000 do km 0+434,21

Ulepszenie podłoża poprzez stabilizację spoiwami

 • DT w śladzie DD  10.3 od km 0+000 do km 0+434,21
 • DT w śladzie PT L-5 od km 0+000 do km 0+422
LISTOPAD 2018

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • PT L-9 od km 0+000 do km 0+696

 

Wykonanie dróg technologicznych w śladzie:

 • PT L-6 od km 0+000 do km 0+705,32
 • PT L-5 od km 0+000 do km 0+422
 • PT L-7 od km 0+000 do km 0+414,88
 • PT L-8 od km 0+000 do km 0+451,17
 • DD-14c od km 0+000 do km 0+303,35
 • DD-15 od km 0+000 do km 0+300

Wykonanie drogi technologicznej przy obiekcie WD-5 na potrzeby realizacji kontraktu.

Montaż wagi najazdowej w rejonie węzła W-1 Tomaszów Lubelski-Północ.

Transport elementów wytwórni mas bitumicznych na wynajęty teren.

PAŹDZIERNIK 2018

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • DD 6.1 od km 0+000 do km 0+450
 • DD-10,3 od km 0+000 dom km 0+200
 • PT L-6 od km 0+000 do km 0+705,32
 • PT L-5 od km 0+000 do km 0+422
 • PT L-7 od km 0+000 do km 0+414,88
 • DD-14c od km 0+000 do km 0+300

Zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia robót.

WRZESIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca zakończył roboty związane z wycinką drzew i krzewów w rejonie drogi wojewódzkiej DW850 oraz drogi krajowej DK17. Teren po wycince został uporządkowany a drewno zwiezione na tymczasowe składowisko zlokalizowane w granicach pasa drogowego przy węźle W2.