ZAAWANSOWANIE DROGOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć jakie prace zostały wykonane.

SIERPIEŃ 2023
L.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

Odcinek I – Trasa Główna

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

Odcinek II – Trasa Główna

1

Prace wykończeniowe i porządkowe

2

Humusowanie terenów płaskich i skarp

3

Wykonanie poboczy

4

Prace wykończeniowe przy ogrodzeniu drogowym

5

Prace porządkowe i utrzymaniowe przy nasadzeniach

6

Wdrażanie TOR przy pracach SZR

7

Rozbiórka przejazdów awaryjnych w km 2+400 i 7+800

8

Wykonanie drenażu drogowego

9

Wykonanie ścieku trójkątnego

10

Wykonanie barier drogowych

11

Wykonanie oznakowania poziomego

12

Koszenie traw na zakresie podstawowym i dobudowie II jezdni

13

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

14

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

Odcinek III – TG + W2

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

LIPIEC 2023
L.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

Odcinek I – Trasa Główna

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

Odcinek II – Trasa Główna

1

Prace wykończeniowe i porządkowe

2

Humusowanie terenów płaskich i skarp

3

Wykonanie poboczy

4

Prace wykończeniowe przy ogrodzeniu drogowym

5

Prace porządkowe i utrzymaniowe przy nasadzeniach

6

Wdrażanie TOR przy pracach SZR

7

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

8

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

Odcinek III – TG + W2

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

CZERWIEC 2023
L.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

Odcinek I – Trasa Główna

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

Odcinek II – Trasa Główna

1

Ułożenie warstwy ścieralnej SMA

2

Roboty wykończeniowe i porządkowe

3

Ułożenie warstwy wiążącej AC16W

4

Humusowanie terenów płaskich i skarp

5

Wykonanie oznakowania poziomego

6

Wdrażanie TOR przy pracach SZR

7

Ułożenie podbudowy AC22P

8

Montaż barier drogowych

9

Wykonanie poboczy

12

Rozłożenie karpin

12

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

13

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

Odcinek III – TG + W2

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

MAJ 2023
L.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

Odcinek I – Trasa Główna

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

Odcinek II – Trasa Główna

1

Wykonanie nawierzchni pasów technologicznych

2

Wdrażanie TOR przy SZR

3

Przełożenie desek barier drogowych

4

Humusowanie terenów płaskich i skarp

5

Układanie warstwy ścieralnej SMA

6

Wykonanie programu naprawczego w km 7+500

7

Montaż oznakowania pionowego

8

Wykonanie ogrodzeń

9

Wykonanie poboczy przy drogach dojazdowych

12

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

13

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

Odcinek III – TG + W2

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

KWIECIEŃ 2023
L.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

Odcinek I – Trasa Główna

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

Odcinek II – Trasa Główna

1

Wykonanie nawierzchni pasów technologicznych

2

Wdrażanie PTOR

3

Profilowanie terenów płaskich

4

Humusowanie terenów płaskich i skarp

5

Wykonanie utwardzonych dojść do elementów SZR

6

Wykonanie ścieków muldowych

7

Wykonanie warstwy odsączającej na pasach technologicznych

8

Wykonanie ogrodzeń

9

Wykonanie nasadzeń

10

Odtworzenie chodnika pod ED3

11

Demontaż mixera

12

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

13

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

Odcinek III – TG + W2

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

MARZEC 2023
L.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

Odcinek I – Trasa Główna

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

Odcinek II – Trasa Główna

1

Wykop rowów

2

Wdrażanie TOR przy montażu fundamentów pod SZR

3

Profilowanie terenów płaskich

4

Humusowanie terenów płaskich i skarp

5

Wykonanie utwardzonych dojść do elementów SZR

6

Prace porządkowe w rejonie obiektu ED3a

7

Wykonanie schodów skarpowych

8

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

9

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

Odcinek III – TG + W2

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

Dodatkowo Wykonawca wykonywał konstrukcje pod SZR (zakres nie objęty Poleceniem Zmiany) z zakresu zadania podstawowego.

LUTY 2023
L.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

Odcinek I – Trasa Główna

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

3

Wdrażanie TOR przy montażu konstrukcji pod SZR

Odcinek II – Trasa Główna

1

Wykop rowów przy drogach dojazdowych

2

Profilowanie terenów płaskich

3

Wykonanie utwardzonych dojść do elementów SZR

4

Dowóz ziemi pod  ED3a

4

Wykonanie schodów skarpowych

Odcinek III – TG + W2

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

Dodatkowo Wykonawca wykonywał konstrukcje pod SZR (zakres nie objęty Poleceniem Zmiany) z zakresu zadania podstawowego.

STYCZEŃ 2023
L.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

Odcinek I – Trasa Główna

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

3

Wdrażanie TOR przy montażu fundamentów pod SZR

Odcinek II – Trasa Główna

1

Humusowanie terenów płaskich

2

Profilowanie terenów płaskich

3

Wykonanie barier drogowych

4

Prace porządkowe w rejonie obiektu ED3a

Odcinek III – TG + W2

1

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

2

Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

Dodatkowo Wykonawca montował bariery ochronne oraz wykonywał fundamenty pod SZR (zakres nie objęty Poleceniem Zmiany) z zakresu zadania podstawowego.

GRUDZIEŃ 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
Odcinek I – Trasa Główna
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek II – Trasa Główna
1 Humusowanie skarp i rowów
2 Demontaż płyt betonowych oraz odtworzenie nawierzchni pod ED-3a
3 Nawierzchnia z kostki betonowej na dojściach do SZR
4 Demontaż barier skrajnych w pasie rozdziału
5 Wykonanie barier drogowych
6 Profilowanie i zagęszczenie podbudowy z KLSM
7 Podbudowa zasadnicza AC 22P
8 Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W
9 Wdrażanie TOR przy montażu fundamentów pod SZR
10 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
11 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III – TG + W2
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły/Humusowanie skarp i rowów – 0,5 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ]
 • Nasypy pobocza– 0,0 tys. [m3 ]
 • Nasyp GWN /Wykop– 0,0 tys. [m3 ]

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

Wykonanie podbudowy z KŁSM – 0,5 tys. m2

Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22 P – 1,3 tys. m2

Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W – 1,3 tys. m2

 

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ]
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ]
 • Nasypy  0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ]
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0  [m3 ]

 

Dodatkowo Wykonawca montował bariery ochronne oraz wykonywał fundamenty pod SZR (zakres nie objęty Poleceniem Zmiany) z zakresu zadania podstawowego.

LISTOPAD 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
Odcinek I – Trasa Główna
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek II – Trasa Główna
1 Humusowanie pasa rozdziału
2 Pobocza z kruszywa łamanego
3 Wykonanie podbudowy z kruszywa oraz warstwa odsączająca na pasach technologicznych
4 Nawierzchnia z płyt JOMB na pasach technologicznych
5 Ułożenie ścieków trójkątnych
6 Demontaż barier skrajnych w pasie rozdziału
7 Wykonanie barier energochłonnych
8 Oznakowanie poziome grubowarstwowe
9 Wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6, podbudowa zasadnicza z KŁSM
10 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
11 Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W
12 Montaż wypełnień ekranów akustycznych EP6
13 Wykop rowu przy ED-3a
14 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
15 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III – TG + W2
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły/Humusowanie skarp i rowów – 0,3 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ],
 • Nasypy pobocza– 0,0 tys. [m3 ]
 • Nasyp GWN /Wykop– 0,5 tys. [m3 ],

 

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22 P – 0,5 tys. m2

Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W – 0,4 tys. m2

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy  0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0  [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

Wykonanie podbudowy z kruszywa oraz warstwa odsączająca na pasach technologicznych  – 1,9 [m2]

Wykonanie warstwy z płyt JOMB – P8, P,9 P10 – 3,0 tys. [m2]

PAŹDZIERNIK 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
Odcinek I – Trasa Główna
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek II – Trasa Główna
1 Montaż bram i ogrodzenia drogowego
2 Humusowanie pasa rozdziału
3 Nasyp i pobocza z kruszywa łamanego
4 Wykonanie barier drogowych
5 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
6 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
7 Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W
8 Warstwa ścieralna SMA 8, SMA 11
9 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
10 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III – TG + W2
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły/Humusowanie skarp i rowów – 1,7 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ],
 • Nasypy pobocza– 1,3 tys. [m3 ]
 • Nasyp GWN – 0,0 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22 P – 4,1 tys. m2

Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W – 4,2 tys. m2

Warstwa ścieralna SMA 8S – 4,0 tys. m2

Warstwa ścieralna SMA11S – 15,0 tys. m2

 

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy  0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0  [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa na pasach technologicznych – 0,2 [m2]

WRZESIEŃ 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
Odcinek I – Trasa Główna
1 Koszenie traw
2 Wdrożenie programu naprawczego na DD1.1
3 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
4 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek II – Trasa Główna
1 Odcinek próbny SMA 8, SMA 11
2 Humusowanie pasa rozdziału
3 Pobocza z kruszywa łamanego
4 Nasyp na poboczach
5 Umocnienie wylotów przepustów
6 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
7 Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W
8 Koszenie traw
9 Warstwa ścieralna SMA 11
10 Wykonanie palic, ołowic oraz słupów ekranu przeciwolśnieniowego WD6
11 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
12 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III – TG + W2
1 Wykonanie warstwy ścieralnej  AC11S DD.18
2 Koszenie traw
3 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
4 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły/Humusowanie skarp i rowów – 2,2 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ],
 • Nasypy pobocza– 1,5 tys. [m3 ]
 • Nasyp GWN – 0,0 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22 P – 5,6 tys. m2

Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W – 3,5 tys. m2

Warstwa ścieralna SMA 8S, SMA11S – 21,0 tys. m2

DROGI POPRZECZNE, DROGI DOJAZDOWE

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

Wykonanie warstwy ścieralnej na DD18 – 1,1 tys. m2

Realizacja programu naprawczego na DD1.1.

SIERPIEŃ 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
Odcinek I – Trasa Główna od km 0+000,00 do km 2+348,18
1 Koszenie traw
2 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
3 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek II – Trasa Główna od km 2+348,18 do km 7+925,00
1 Warstwa wiążąca AC16W KR5-7
2 Nasypy na poboczach
3 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
4 Koszenie traw
5 GWN oraz C5/6 nad obiwktem WD06
6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
7 Humusowanie skarp i rowów
8 pobocza z kruszywa łamanego
9 Ściek trójkątny monolityczny
10 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
11 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III od km 7+925 do km 9+759,50
1 Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S
2 Wykonanie poboczy
3 Wykonanie zjazdów do działek
4 Koszenie traw
5 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
6 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły/Humusowanie skarp i rowów – 0,1 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ],
 • Nasypy na poboczach– 0,8 tys. [m3 ]
 • Nasyp GWN – 0,1 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 mm– 0,7 tys. [m2 ]

Wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6 – 0,2 tys. m2

Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22 P – 4,0 tys. m2

Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W – 22,5 tys. m2

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S – DD22

LIPIEC 2022
Odcinek I – Trasa Główna od km 0+000,00 do km 2+348,18
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek II – Trasa Główna od km 2+348,18 do km 7+925,00
1 Koszenie traw
2 Warstwa wiążąca AC16W KR5-7
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa
4 Humusowanie skarp i rowów
5 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
6 Ścieki trójkątne monolityczne
7 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
8 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III od km 7+925 do km 9+759,50
1 Wykonanie warstwy podbudowy AC22P oraz warstwy wiążącej AC16W
2 Wykonanie poboczy
3 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
4 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły/Humusowanie skarp i rowów – 0,1 tys. [m3],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3],
 • Nasypy– 0,0 tys. [m3]
 • Nasyp GWN – 0,3 tys. [m3],

 

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm – 8,0 tys. [m2 ]
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6 – 0,7 tys. m2
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej KŁSM – 8,0 tys. m2
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22 P – 44,9 tys. m2
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W – 23,0 tys. m2

 

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3],
 • Nasypy 0,0 tys. [m3]; Pasy technologiczne 0,0 [m3],
 • Wykopy – 0,0 [m3]; Pasy technologiczne 0,0 [m3];

 

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Wykonanie warstwy WUP DD18, DD22 – 0,5 kpl
 • Wykonanie warstwy podbudowy DD18, DD22 – 0,5 kpl
 • Wykonanie warstwy wiążącej DD18, DD22 – 0,5 kpl
 • Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S – odcinek próbny P6

 

CZERWIEC 2022
Odcinek I – Trasa Główna od km 0+000,00 do km 2+348,18
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
3 Koszenie traw
Odcinek II – Trasa Główna od km 2+348,18 do km 7+925,00
1 Humusowanie rowów i skarp
2 Wykonanie nasypów
3 Wykonanie podbudowy zasadniczej i warstwy wiążącej
4 Podbudowa zasadnicza z kruszywa
5 Wykonanie GWN
6 Wykonanie nasypu przeciążeniowego
7 Koszenie traw
8 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
9 Wykonanie podbudowy C5/6
10 Usuwanie usterek
11 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
12 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III od km 7+925 do km 9+759,50
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły/Humusowanie skarp i rowów – 0,1 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ],
 • Nasypy– 1,4 tys. [m3 ]
 • Nasyp GWN – 0,3 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm – 15,5 tys. [m2 ]
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6 – 0,7 tys. m2
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22 P – 12,0 tys. m2
 • Wykonanie odcinka próbnego AC 16W – 1,2 tys. m2
 • Wykonanie nasypu przeciążeniowego – 650 m3

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ];

 

 

 

MAJ 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
Odcinek I – Trasa Główna od km 0+000,00 do km 2+348,18
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
3 Koszenie traw
Odcinek II – Trasa Główna od km 2+348,18 do km 7+925,00
1 Budowa ogrodzenia drogowego
2 Wykonanie nasypów
3 Profilowanie kruszywa łamanego
4 Podbudowa zasadnicza C3/4
5 Humusowanie rowów i skarp
6 Ułożenie geokraty na skarpie 1:1
7 Koszenie traw
8 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
9 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III od km 7+925 do km 9+759,50
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
Odcinek I – Trasa Główna od km 0+000,00 do km 2+348,18
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek II – Trasa Główna od km 2+348,18 do km 7+925,00
1 Ekrany akustyczne – montaż podwalin
2 Humusowanie rowów i skarp
3 Wstępne profilowanie i zagęszczanie KŁSM
4 Budowa ogrodzenia drogowego
5 Ekrany akustyczne – montaż wypełnień
6 Humusowanie rowów i skarp
7 Prace brukarskie związane z budową dojść do SZR
8 Wykonanie ścieku trójkątnego monolitycznego
9 Prace brukarskie związane z obróbką przepustów
10 Półmaterac geosyntetyczny przy ED-3A
11 Wykonanie nasypów
12 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
13 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III od km 7+925 do km 9+759,50
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
Odcinek I – Trasa Główna od km 0+000,00 do km 2+348,18
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek II – Trasa Główna od km 2+348,18 do km 7+925,00
1 Wykonanie nasypu
2 Wykonanie górnej warstwy nasypu
3 Wykonanie nasadzeń
4 Podbudowa pomocnicza C5/6
5 Magazynowanie kruszywa na podbudowę zasadniczą
6 Humusowanie rowów i skarp
7 Wstępne profilowanie i zagęszczanie KŁSM
8 Ekrany akustyczne – betonowanie pali
9 Ekrany akustyczne – betonowanie głowic
10 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
11 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III od km 7+925 do km 9+759,50
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTY 2022
Odcinek I – Trasa Główna od km 0+000,00 do km 2+348,18
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek II – Trasa Główna od km 2+348,18 do km 7+925,00
1 Rozbiórka warstw konstrukcyjnych DK17
2 Humusowanie rowów, skarp i terenów płaskich
3 Magazynowanie kruszywa na podbudowę zasadniczą
4 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
5 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III od km 7+925 do km 9+759,50
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ 2022
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
Odcinek I – Trasa Główna
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek II – Trasa Główna
1 Humusowanie skarp i rowów
2 Rozbiórka nasypu przeciążeniowego
3 Rozbiórka nawierzchni DK17
4 Rozbiórka warstw konstrukcyjnych DK17
5 Humusowanie rowów i terenów płaskich DK17
6 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
7 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III – TG + W2
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły/Humusowanie skarp i rowów – 0,1 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ],
 • Nasypy– 0,0 tys. [m3 ]
 • Nasyp GWN – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wykopy/rozbiórka nasypu przeciążeniowego – 0,0 tys. [m3 ]/ 0,9 kpl.

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2021
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
Odcinek I – Trasa Główna od km 0+000,00 do km 2+348,18
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek II – Trasa Główna od km 2+348,18 do km 7+925,00
1 Humusowanie skarp i rowów
2 Wykonanie wykopów
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 – wstępne mieszanie
4 Rozbiórka nasypu przeciążeniowego
5 Rozbiórka objazdów
6 Wykonanie pali DSM na dojazdach do obiektu ED-3A
7 Wykonanie materaca geosyntetycznego na palach CSC
8 Uzupełnienie barier w km 0+400
9 Wykonanie nasypów
10 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
11 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III od km 7+925 do km 9+759,50
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
LISTOPAD 2021
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
Odcinek I – Trasa Główna
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek II – Trasa Główna
1 Koszenie traw i terenów płaskich
2 Humusowanie terenów płaskich i skarp
3 Wykonania kolumn SCS
4  Wykonanie GWN 04/05
5 Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm
6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm  gr. 20 cm
7 Podbudowa zasadnicza AC 22P
8 Wykopy
9 Prace porządkowe i wykończeniowe
10 Udostępnienie drogi do ruchu – osiągnięcie KM6
11 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
12 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III – TG + W2
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

 

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 1,3 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ],
 • Nasypy– 0,0 tys. [m3 ]
 • Nasyp GWN – 0,25 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 0,7 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

Kolumny DSM, SCS – 1kpl.

Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm – 19,8 tys. [m2]

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm gr. 20cm – 22.5 tys. [m2]

Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 12 cm – 1,6 tys. [m2]

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];
PAŹDZIERNIK 2021
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
Odcinek I – Trasa Główna od km 0+000,00 do km 2+348,18
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek II – Trasa Główna od km 2+348,18 do km 7+925,00
1 Wykonywanie wykopów rowów jako tymczasowe odwodnienie
2 Humusowanie skarp i terenów płaskich
3 Wykonanie warstwy wzmocnienia podłoża WUP C04/05
4 Wykonanie ogrodzenia drogowego
5 Wykonanie GWN C0,4/0,5
6 Podbudowa C5/6
7 Koszenie skarp i terenów płaskich
8 Wykonanie ogrodzenia drogowego – prace wykończeniowe
9 Prace porządkowe i wykończeniowe
10 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
11 Ustawienie oznakowania U21
12 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
13 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III od km 7+925 do km 9+759,50
1 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
2 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ],
 • Nasypy – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 11,6 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 0,3 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Warstwy ulepszonego podłoża WUP C04/05 – 11,0 tys. [m2]
 • Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm – 29,0 tys. [m2]
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm gr. 20cm – 1.8 tys. [m2]

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Nawierzchnia z płyt prefabrykowanych – P7, P8, P9, P10
WRZESIEŃ 2021
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
Odcinek I – Trasa Główna
1 Prace porządkowe i wykończeniowe
2 Nawierzchnia z płyt prefabrykowanych
3 Odmulenie rowów melioracyjnych
4 Podbudowa AC22P – odcinek próbny
5 Koszenie skarp i terenów płaskich
6 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
7 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek II – Trasa Główna
1 Dostarczenie i profilowanie materiału na warstwę GWN
2 Wykonywanie wykopów rowów
3 Wykonanie zjazdów
4 Wykonanie drenażu
5 Wykonanie ogrodzenia drogowego
6 Humusowanie terenów płaskich i skarp
7 Nawierzchnia z płyt prefabrykowanych
8 Wykonywanie wykopów rowów jako tymczasowe odwodnienie
9 Pobocza z destruktu
10 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
11 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III – TG + W2
1 Wykonanie wykopów
2 Humusowanie terenów płaskich i skarp
3 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
4 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
SIERPIEŃ 2021
L.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu
Odcinek I – Trasa Główna
1 Wykonanie nasypu drogowego
2 Humusowanie terenów płaskich i skarp
3 Wykonanie drenażu kompozytowego
4 Wykonanie wykopów rowów jako tymczasowe odwodnienie
5 Wykonanie ogrodzenia drogowego
6 Prace porządkowe i wykończeniowe
7 Wykonanie warstwy mrozoochronnej
8 Wykonanie podbudowy C3/4
9 Wykonanie nawierzchni z kruszywa
10 Odmulenie rowów melioracyjnych
11 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
12 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek II – Trasa Główna
1 Wykonianie nasypu zabezpieczającego istniejący korpus drogowy
2 Wykonanie wykopów rowów jako tymczasowe odwodnienie
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wykonanie drenażu
5 Wykonanie ogrodzenia drogowego
6 Dostarczenie i profilowanie materiału na warstwę GWN
7 Wykonywanie wykopów rowów
8 Wykonanie rowu melioracyjnego C
9 Podbudowa C 3/4 na placach do zawracania
10 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
11 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
Odcinek III – TG + W2
1 Wykonanie wykopów
2 Prace porządkowe i wykończeniowe
3 Wykonywanie poboczy na drogach dojazdowych
4 Humusowanie terenów płaskich i skarp
5 Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
6 Bieżące utrzymanie oznakowania przez Podwykonawcę
LIPIEC 2021
ODCINEK I  

KILOMETRAŻ

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT Plan na SIERPIEŃ 2021
Oznakowanie poziome S17 0,25 kpl. do 100% a)
Oznakowanie pionowe S17 0,10 kpl. do 100% a)
Bariery S17 0,05 kpl. do 100% a)
Ogrodzenia dróg S17 0,02 kpl. do 100% a)
Roboty wykończeniowe DD1.1, DD2.1, DD2.2, DD2,3 0,05 kpl. do 100% a)
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK II      
Oznakowanie poziome S17 0,20 kpl. do 100% a)
Bariery S17 0,05 kpl. do 100% a)
Roboty wykończeniowe DD12.3 0,10 kpl do 100% a)
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK III oraz węzeł W-2      
Oznakowanie poziome S17 0,01 kpl. do 100% a)
Roboty wykończeniowe DD 20 do 100% a)
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco

a) Dla zadania podstawowego zakres robót zakończony w 100 %

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ],
 • Nasypy – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 tys. [m3 ], wykop skała – 0,0 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

Na dobudowie drugiej jezdni S17 w km 2+425 – 7+825 trwają roboty zabezpieczające tj; wykonanie nasypów, wykonanie rowów jako tymczasowe odwodnienie, a także wykonanie drenażu.

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,35 P8 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Ułożenie warstw konstrukcyjnych na P7 – 1 kpl.

 

Na drogach dojazdowych DD1.1, DD2.1, DD2.2, DD2,3, DD12.3, DD 20 były realizowany roboty wykończeniowe.

CZERWIEC 2021
ODCINEK I  

KILOMETRAŻ

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT Plan na LIPIEC 2021
Humusowanie terenów płaskich
Oznakowanie poziome S17 0,27 kpl. 0,25kpl.
Oznakowanie pionowe S17 0,1 kpl. 0,1 kpl.
Bariery S17 0,05 kpl. 0,05 kpl.
Ogrodzenia dróg S17 0,1 kpl 0,02 kpl
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK II      
Oznakowanie poziome S17 0,8 kpl. 0,2 kpl.
Oznakowanie pionowe S17 0,5 kpl.
Bariery S17 0,23 kpl. 0,05 kpl.
Ogrodzenia dróg S17 0,0 kpl
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK III oraz węzeł W-2      
Wykonanie ścieków muldowych S17 (WD-9)
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej S17 (WD-9 )
Oznakowanie poziome S17 0,6 kpl. 0,1 kpl.
Oznakowanie pionowe S17 0,2 kpl.
Ogrodzenia dróg S17 0,05 kpl
Umocnienie poboczy S17 0,1 kpl
Warstwa podbudowy zasadniczej z KŁSM
0/31,5 mm gr. 20cm
S17 5 385 m2
Wykonanie w. podbudowy z AC 22P gr, 12 cm S17 6 550  m2
Wykonanie w. wiążącej z AC 16P gr, 8 cm S17 6 475 m2
Wykonanie w. ścieralnej SMA gr. 4 cm S17 6 565 m2
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco

 

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ],
 • Nasypy – 0,5 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,45 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 tys. [m3 ], wykop skała – 0,0 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 mm  – 5,3 tys. [m2 ],
 • Wykonanie w. podbudowy z AC 22P gr, 12 cm – 6,5 tys. [m2 ],
 • Wykonanie w. wiążącej z AC 16P gr, 8 cm – 6,4 tys. [m2 ],
 • Wykonanie w. ścieralnej SMA gr, 4 cm – 6,5 tys. [m2 ],

 

Na dobudowie drugiej jezdni S17 w km 2+425 – 7+825 trwają roboty zabezpieczające tj; wykonanie nasypów, wykonanie rowów jako tymczasowe odwodnienie a także wykonanie drenażu.

DROGI POPRZECZNE, DROGI DOJAZDOWE

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Ułożenie warstw konstrukcyjnych na P11, P12, P13, P14, L9, L10 – 1 kpl.
 • Ułożenie warstw konstrukcyjnych na DD21 (Program naprawczy), DD 20 – 1 kpl.

 

W czerwcu 2021 zrealizowano warstwy konstrukcyjne na DD21 (program naprawczy), DD 20 a także na pasach technologicznych wraz z robotami wykończeniowymi.

MAJ 2021
ODCINEK I  

KILOMETRAŻ

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT Plan na CZERWIEC 2021
Oznakowanie poziome S17 0,48 kpl. 0,27 kpl.
Oznakowanie pionowe S17 0,3 kpl. 0,1 kpl.
Bariery S17 0,03 kpl. 0,1 kpl.
Ogrodzenia dróg S17 0,04 kpl 0,12 kpl
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK II      
Oznakowanie poziome S17 0,0 kpl. 0,9 kpl.
Oznakowanie pionowe S17 0,0 kpl. 0,5 kpl.
Bariery S17 0,12 kpl. 0,23 kpl.
Ogrodzenia dróg S17 0,42 kpl 0,0 kpl
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK III oraz węzeł W-2      
Wykonanie nasypu 8+736 – 8+746, 8+778 – 8+788 500 m3
Wykonanie nasypu – GWN 8+736 – 8+746, 8+778 – 8+788 450 m3
Oznakowanie poziome S17 0,3 kpl. 0,4 kpl.
Oznakowanie pionowe S17 0,3 kpl. 0,1 kpl.
Ogrodzenia dróg S17 0,05 kpl 0,0 kpl
Umocnienie poboczy S17 0,1 kpl  0,1 kpl
Warstwa podbudowy pomocniczej C5/6 gr. 15cm S17 5 385 m2
Wykonanie ścieków drogowych S17 246 m
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco

 

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ],
 • Nasypy – 0,5 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,45 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 tys. [m3 ], wykop skała – 0,0 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej C5/6 gr. 15 cm – 5,4 tys. [m2 ],

Na dobudowie drugiej jezdni S17 w km 2+425 – 7+825 w miesiącu maju szacowana ilość wykonanego nasypu – 10,2 tys. [m3 ],

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Ułożenie warstw konstrukcyjnych na P11, P12, P13, P14, L9 – 1 kpl.

 

W maju 2021 zrealizowano warstwy konstrukcyjne na pasach technologicznych P11, P12, P13, P14, L9, oraz roboty wykończeniowe oraz wykonywano roboty wykończeniowe na drogach dojazdowych.

KWIECIEŃ 2021
ODCINEK I  

KILOMETRAŻ

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT Plan na MAJ 2021
Oznakowanie poziome S17 0,0 kpl. 0,6 kpl.
Oznakowanie pionowe S17 0,0 kpl. 0,3 kpl.
Bariery S17 0,02 kpl. 0,0 kpl.
Ogrodzenia dróg S17 0,22 kpl 0,1 kpl
Wykonanie warstwy ścieralnej SMA – program naprawczy 0+450 – 1+000 3 900 m2
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK II      
Oznakowanie poziome S17 0,0 kpl. 0,4 kpl.
Oznakowanie pionowe S17 0,0 kpl. 0,3 kpl.
Bariery S17 0,1 kpl.
Ogrodzenia dróg S17 0,08 kpl 0,1 kpl
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK III oraz węzeł W-2      
Humusowanie terenów płaskich 860 m3
Oznakowanie poziome S17 0,0 kpl. 0,3 kpl.
Oznakowanie pionowe S17 0,0 kpl. 0,3 kpl.
Ogrodzenia dróg S17 0,25 kpl 0,03 kpl
Umocnienie poboczy S17 300 m2  500 m2
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco

 

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ],
 • Nasypy – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 tys. [m3 ], wykop skała – 0,0 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA – 3,9 tys. [m2 ],

W kwietniu 2021 zrealizowano program naprawczy na S17 w km 4+500 – 1+000 oraz roboty wykończeniowe.

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Ułożenie warstw konstrukcyjnych na L5, P11 – 1 kpl.

 

W kwietniu 2021 zrealizowano warstwy konstrukcyjne na pasach technologicznych L5, P11, oraz roboty wykończeniowe.

MARZEC 2021
ODCINEK I  

KILOMETRAŻ

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT Plan na KWIECIEŃ 2021
Ogrodzenie drogowe S17 0,62 kpl. 0,15 kpl.
Oznakowanie pionowe S17 0,5 kpl. 0,3 kpl.
Bariery S17 0,85 kpl.
Humusowanie terenów płaskich
Umocnienie poboczy 10 695 m2 100%
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK II      
Oznakowanie pionowe S17 0,5 kpl. 0,3 kpl
Profilowanie poboczy S17
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK III oraz węzeł W-2      
Humusowanie terenów płaskich
Ogrodzenia S17 0,7 kpl. 0,15kpl.
Bariery S17 0,9 kpl.
Oznakowanie pionowe S17 0,5 kpl. 0,3 kpl.
Umocnienie poboczy S17 10550 m2  1000 m2
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ],
 • Nasypy – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 tys. [m3 ], wykop skała – 0,0 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

W okresie marca 2021 Wykonawca nie realizował robót związanych z konstrukcjami nawierzchni.

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

W okresie marca 2021  Wykonawca nie realizował robót związanych z konstrukcjami nawierzchni.

LUTY 2021
ODCINEK I  

KILOMETRAŻ

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT Plan na MARZEC 2021
Porządkowe placu budowy
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1  

 

Porządkowe placu budowy
Pobocza z destruktu Na bieżąco
Konstrukcja nawierzchni Na bieżąco
ODCINEK II      
Porządkowe placu budowy
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK III oraz węzeł W-2      
Porządkowe placu budowy
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ],
 • Nasypy – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 tys. [m3 ], wykop skała – 0,0 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

W okresie zimowym Wykonawca nie realizował robót związanych z konstrukcjami nawierzchni.

DROGI POPRZECZNE, DROGI DOJAZDOWE

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

W okresie zimowym Wykonawca nie realizował robót związanych z konstrukcjami nawierzchni.

STYCZEŃ 2021
ODCINEK I  

KILOMETRAŻ

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT Plan na LUTY 2021
Porządkowe placu budowy
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1  

 

Porządkowe placu budowy
Pobocza z destruktu Na bieżąco
Konstrukcja nawierzchni Na bieżąco
ODCINEK II      
Porządkowe placu budowy
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK III oraz węzeł W-2      
Porządkowe placu budowy
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 [m3 ],
 • Nasypy – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 tys. [m3 ], wykop skała – 0,0 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

W okresie zimowym Wykonawca nie realizował robót związanych z konstrukcjami nawierzchni.

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0,0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

W okresie zimowym Wykonawca nie realizował robót związanych z konstrukcjami nawierzchni.

GRUDZIEŃ 2020
  ODCINEK I   ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT Plan na GRUDZIEŃ 2020
Humusowanie skarp, rowów i pasa rozdziału DD3, DD6.1 3 000 m2
Warstwa WUP gr. 45 cm 0+300 – 0+350 L 1 250 m3
Wymiana gruntów org. / słabonośnych – TYP X DD 8.3 500 m3
Wykop Rowy 0+120 – 0+220 L 2 500 m3 2 000 m3
Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm 0+220 – 0+400, 1 000 m2 2 300 m2
Podbudowa zasadnicza KŁSM C90/3 gr. 20 cm 0+220 – 0+400 4+212 – 4+240 2 650 m2 2 300 m2
Podbudowa AC 22P gr. 12 cm 0+220–0+380,4+212 – 4+240 2 400 m2 2 200 m2
Warstwa wiążąca AC 16W gr. 8 cm 0+220–0+380,4+212 – 4+240 2 350 m2
Warstwa ścieralna SMA8S/11S gr. 4 cm 0+220–0+380,4+212 – 4+240 2 700 m2 2 000 m2
Warstwa ścieralna SMA11S gr. 4 cm DD.2.1  730 m2
Bariery drogowe 0+220 – 0+450 230 mb
Pobocze umocnione kruszywem 0+220 – 0+450 900 m2
Montaż podwalin ekranów akustycznych 0+300 – 0+430 L EL 2c 30 szt.
Nawierzchnia pasów technologicznych L2 150 m2
Rozbiórka nawierzchni wraz z podbudową 0+220 – 0+400 P 1 000 m2
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1  

 

Humusowanie skarp i rowów 250 m2
Montaż przepustów DD 8.3 21,7 m
Nawierzchnia pasów technologicznych L1 1 750 m2
Warstwa mrozoochronna DD2.1 0+000 – 0+031 900 m3
Podbudowa zasadnicza KŁSM C90/3 gr. 20 cm DD2.1 0+000 – 0+031 200 m2
Pobocza z destruktu DD 8.1. DD 8.3 500 m2
Konstrukcja nawierzchni DD10.3, DD12.3 1 kpl.
ODCINEK II      
Humusowanie terenów płaskich DD14c
Warstwa wiążąca AC 16W DD12.3 1 kpl.
Warstwa ścieralna AC 11S DD12.3 1 kpl.
Konstrukcja nawierzchni DD10.3 0+000 – 0+220 1 kpl.
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK III oraz węzeł W-2      
Humusowanie makroniwelacji, tereny płaski DD 17, DD21 1 250 m2
Pobocza z KŁSM DD 17, DD21
Nawierzchnia z kruszywa DD16
Konstrukcja nawierzchni DD16 DD17,DD18.1 DD21, DD 22.1, 1 kpl.
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,5 [m3 ],
 • Nasypy – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 2,5 tys. [m3 ], wykop skała – 0,0 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Warstwa WUP C0,4/0,5– 1,3 tys. [m2]
 • Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm – 1,0 tys. [m2],
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm – 2,6 tys. [m2],
 • W-wa podbudowy AC 22P gr. 12 cm – 2,4 tys. [m2],
 • w-wa wiążącej AC16W gr. 8 cm – 2,4 tys. [m2],
 • W-wa ścieralna SMA8/11S gr. 4 cm – 2,7 tys. [m2],

 

 

 

 

DROGI POPRZECZNE, DROGI DOJAZDOWE

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Warstwa mrozoochronna DD2.1 C1,5/2,0– 0,9 tys. [m3]
 • Warstwa podbudowy zasadnicza KŁSM – 0.2 tys. [m2]
 • Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej L1, L2 – 1,3 tys. [m2],
 • Warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm DD10.3, DD12.3, DD17, DD18, DD15– 8,5 tys. [m2],
 • Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm DD10.3, DD12.3, DD16, DD17, DD18, DD15, DD21, -12,6 [m2],
LISTOPAD 2020
  ODCINEK I   ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT Plan na GRUDZIEŃ 2020
Humusowanie skarp, rowów i pasa rozdziału DD3, DD6.1 375 m3
Warstwa WUP gr. 45 cm 0+300 – 0+350 L 2 300 m3
Wymiana gruntów org. / słabonośnych – TYP X 0+000 – 0+220P, 900 m3
Wykop Rowy 0+120 – 0+220 L 1 500 m3 2 000 m3
Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm 0+220-0+450, 2 700 m2 2 300 m2
Podbudowa zasadnicza KŁSM C90/3 gr. 20 cm 0+000 – 0+220 L 1 200 m2 2 300 m2
Podbudowa AC 22P gr. 12 cm 0+000 – 0+220 L 2 400 m2 2 200 m2
Warstwa wiążąca AC 16W gr. 8 cm 0+000 – 0+220 L 2 350 m2
Warstwa ścieralna SMA8S/11S gr. 4 cm 0+000 – 0+220 L 2 200 m2 2 000 m2
Rozbiórka nawierzchni wraz z podbudową 0+220 – 0+450 L 2 200 m2
Wykonanie ścieku trójkątnego 0+170 – 0+220 L 50 mb
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1  

 

Humusowanie skarp i rowów 1+500 – 2+200 P 300 m3
Pobocza z destruktu asfaltowego DD1.1, DD6.1., DD6.3, DD6.7. DD12 4 000 m2
Wykonanie zjazdów indywidulanych DD2.2 10 szt.
Wykonanie nawierzchni pasów technologicznych P3 0+200 – 0+350 450 m2
Podbudowa zasadnicza C3/4 DD 6.7 2 180 m2
Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5 cm DD 6.7 0+000 – 0+250, DD6.1, DD3, DD1.1 6 432 m2
Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm DD 6.7 0+000 – 0+250, DD6.1, DD3, DD1.1 6 300 m2
Wykonanie barier energochłonnych 1+450 – 1+900 600 m
Wykonanie drenażu drogowego 0+000 – 0+225 L 200 mb
ODCINEK II      
Podłoże pod podbudowę z mieszanki niezwiązanej P10, P11
Odhumusowanie DD12.3 1 kpl. 1 kpl.
Nasyp DD12.3 384 m3
Podbudowa zasadnicza C3/4 DD12.9 719 m2
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej P9, P10, P11 4 958 m2
Konstrukcja nawierzchni DD10.1, DD12.1 DD12.9 4 615 m2.
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK III oraz węzeł W-2      
Humusowanie Terenu płaskie, L8, DK17 W2 2 450 m2
Podłoże pod podbudowę z mieszanki niezwiązanej P12 1 kpl.
Nasyp, nasyp pod chodnik DK17, W2, DD21
WUP C0,4/0,5 DK17 W2  1 200 m2
Warstwa mrozoochronna C1,5/2,0 DK17 W2 1 180 m2
W-wa ścieralna AC 11S gr. 4 cm DD15, DD21 3 500 m2
W-wa ścieralna SMA8/11S gr. 4 cm S17 10 000 m2 10 000 m2
Nawierzchnia, L9, P11 1 kpl.
Bariery ochronne W2 – pas rozdziału
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,9 [m3 ],
 • Nasypy – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 1,5 tys. [m3 ], wykop skała – 0,0 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Warstwa WUP C0,4/0,5– 2,3 tys. [m2]
 • Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm – 2,7 tys. [m2],
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm – 1,2 tys. [m2],
 • W-wa podbudowy AC 22P gr. 12 cm – 2,4 tys. [m2],
 • w-wa wiążącej AC16W gr. 8 cm – 2,4 tys. [m2],
 • W-wa ścieralna SMA8/11S gr. 4 cm – 12,2 tys. [m2],

 

 

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne DD12.3,
 • Wymiana gruntów – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,3 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Warstwa WUP C0,4/0,5 DK17 – 1,2 tys. [m2]
 • Warstwa mrozoochronna C1,5/2,0– 1,1 tys. [m2]
 • Warstwa podbudowy zasadnicza C3/4 DD 6.7, DD 12.9 – 2.9 tys. [m2]
 • Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej P9, P10, P11 – 4,9 tys. [m2],
 • Warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm 1, DD3, DD6.1, DD 6.7,– 6,5 tys. [m2],
 • Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm 1, DD3, DD6.1, DD 6.7, DD15, DD21– 9,8 tys. [m2],
PAŹDZIERNIK 2020
  ODCINEK I   ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT Plan na PAŹDZIERNIK 2020
Humusowanie skarp i pasa rozdziału 0+000 – 1+500L 2 200 m3 2 000 m3
Wzmocnienie podłoża półmaterac – TYP PM 0+105 – 0+139 P 1 szt.
Wymiana gruntów org. / słabonośnych – TYP X 0+000 – 0+220P, DD8.3 800 m3 1 400 m3
Wykop Rowy 1+450 – 1+550 L, 0+000 – 0+220P 1 100 m3 1 500 m3
Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm 0+000–0+220P 1+540 – 1+580, 2 400 m2
Podbudowa zasadnicza KŁSM C90/3 gr. 20 cm 0+000 – 0+220 P 1 300 m2
Podbudowa AC 22P gr. 12 cm 1+530 – 1+580 1 750 m2
Warstwa wiążąca AC 16W gr. 8 cm 1+520 – 1+600 2 400 m2
Warstwa ścieralna SMA8S/11S gr. 4 cm 1+250 – 3+925 38 500 m2 30 000 m2
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1  

 

Humusowanie skarp i rowów DD1.1, DD4a 225 m3
Wykonanie zjazdu do ogródków działkowych DD5 1 kpl
Rozbiórka, WUP DD 2.3 600 m2 1,0 kpl
Warstwa odsączająca DD2.3 0+000 – 0+084

DD6.1 0+000 – 0+460

3 750 m2
Podbudowa zasadnicza C3/4 DD6.1 0+000 – 0+460, DD10.1; DD11 5 100 m2
ODCINEK II      
Humusowanie Tereny płaskie 1 500 m3
Humusowanie skarp i rowów 1+800 – 1+900 900 m2
Warstwa ścieralna SMA 8S/11S gr. 4 cm 4+500 – 5+030. 6+860 – 7+500 12 300 m2 10 000m3
Odhumusowanie P9, P10 1 kpl.
Nasyp P9 384 m3
Podbudowa zasadnicza C3/4 DD10.1 3 700m2
Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm 0+130 – 0+220P, 1+540 – 1+580 1 600 m2
Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm 1+540 – 1+590 – 3+880- 3+925 1 800m2
W-wa podbudowy AC 16W gr. 7 cm DD10.1 3 300 m2
W-wa ścieralna AC11S gr. 4 cm DD10.1 3 225 m2
Pale pod ekrany akustyczne EP2b, EP2c 30 szt.
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK III oraz węzeł W-2      
Humusowanie Tereny płaskie 1 850 m2
Odhumusowanie P11 1 kpl.
Podbudowa zasadnicza C3/4 DD 15; 15c 1 kpl.
Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm P11 1 kpl. 1 kpl.
W-wa podbudowy AC 16W gr. 7 cm DD 7.1; 7.3; 8.1; 10.1; 11 4 500 m2
W-wa podbudowy AC 22P gr. 10 cm DD17, DD21 7 280 m2
w-wa wiążącej AC16W gr. 5 cm DD17, DD21 7 180 m2
W-wa ścieralna AC11S gr. 4 cm DD 7.1; 7.3; 8.1; 10.1; 11; DD 17 6 700 m2 3 500m2
W-wa ścieralna SMA8S/11S gr. 4 cm 7+500 – 8+500, WD-9 do końca 23 340 m2 20 000 m2
Pobocza z kruszywa Ł1, Ł2, Ł3, Ł4 2 000 m2
Chodnik DD21 700 m2
Obrzeża DD21 300 m2
Pale pod ekrany akustyczne EP4, EP5a 41 szt.
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0,8 [m3 ],
 • Nasypy – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 1,1 tys. [m3 ], wykop skała – 0,0 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm – 4,0 tys. [m2],
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm – 3,1tys. [m2],
 • W-wa podbudowy AC 22P gr. 12 cm – 1,7 tys. [m2],
 • w-wa wiążącej AC16W gr. 8 cm – 2,4 tys. [m2],
 • W-wa ścieralna SMA8/11S gr. 4 cm – 74 140 tys. [m2],

 

 

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu; Pasy technologiczne P9, P10, P11,
 • Wymiana gruntów DD8.3– 0,8 tys. [m3 ],
 • Nasypy 0,3 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ],
 • Wykopy – 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Warstwa WUP C0,4/0,5 DD 2.3 – 0,3 tys. [m2]
 • Podbudowa zasadnicza C3/4 DD6.1, DD10, DD10.1; DD11 – 8,8 tys. [m2]
 • W-wa odsączająca 3 DD6.1 – 3.7 tys. [m2]
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 P11 – 2,5 tys. [m2],
 • W-wa podbudowy AC 22P gr. 10 cm, DD17, DD21 – 7,2 [m2],
 • W-wa podbudowy AC 22P gr. 7 cm DD 7.1; 7.3; 8.1; 10.1; 11– 7,8 tys. [m2],
 • w-wa wiążącej AC16W gr. 5 cm DD17, DD21 – 7,1 tys. [m2],
 • Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm DD 7.1; 7.3; 8.1; 10.1; 11; DD 17– 9,9 tys. [m2],
WRZESIEŃ 2020
  ODCINEK I   ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT Plan na WRZESIEŃ 2020
Humusowanie skarp i pasa rozdziału 5 450 m3 2 000 m3
W-wa odsączająca, wzmocnienie podłoża DD 8.1 750 m2
Odhumusowanie DD DD7.1, DD7.3, DD8.3 1 kpl 1 kpl
Wykop na DD DD7.1, DD7.3, DD8.3 500 m3
Nasyp na DD DD7.1, DD7.3, DD8.3 500 m3
w-wa mrozoochronna na DD DD7.1, DD7.3, DD8.3 2 200 m2
Roboty ziemne – wykop Rów 0+250 L, 1+700 – 2+000, 0+400 – 1+100L 2 700 m3 2 000 m3
Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm 3+880 – 3+925
Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm DD6.3;DD6.5; DD8.3, 5 500 m2 5 000 m2
Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm DD2.2,DD6.3;DD6.5;DD8.3,DD12.1 9 100 m2 15 000 m2
Podłoże pod konstrukcje DD11 871  m2
Podbudowa zasadnicza C3/4 na DD DD 7.1; DD7.3; DD8.1 3 700 m2
Bariery drogowe  300 m
Nawierzchnia z kostki samodzielnym ciągu pieszym SCP 0+000 – 0+250 320 m2
Pas technologiczny – odhumusowanie P3, L3, P4 1 kpl 1 kpl
Pas technologiczny – konstrukcja, ułożenie płyt P3, L3, P4 1 200 m2
Nawierzchnia pasów technologicznych P4 950  m2
Pobocza DD4a 350 m2
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1  

 

Nasyp Zjazdy, uzupełnienie poboczy 200 m2
Roboty brukarskie DW 850 0+040 – 0+140 0,5 kpl 1,0 kpl
ODCINEK II      
Pobocza z destruktu DD13A, 14A, 14B 250 m2
Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm DD14c, i 14A, 14 B 2 450 m3
Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm DD14c i 14A, 14 B 2 400 m2
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco
ODCINEK III oraz węzeł W-2      
Warstwa WUP  C0,4/0,5 DD21 0+000 – 0+440 1 850 m2
w-wa mrozoochronna C1,5/2,0 DD21, DD17 5 130 m2
Nasyp na pozostałych odcinkach DD21, DD17, pobocza W2 2 000 m3
Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm DD21, DD18 6 730 m2
W-wa odsączająca DD21 1 000 m2
Rozbiórka nasypu niebudowlanego DD21 1 900 m3
Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm 8+250 – 8+750 JP, 9+140 – 9+580, łącznice 2,3 11 500 m2 10 543 m2
Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm 8+250 – 8+750 9 600 m2
W-wa podbudowy AC 22P gr. 7 cm DD 18 0+000 – 0+130 1 300 m2
w-wa wiążącej AC16W gr. 5 cm DD 18 0+000 – 0+130 1 300 m2
W-wa podbudowy AC 22P gr. 10 cm Łącznice 1, 4 5 000 m2 3 800 m2
W-wa podbudowy AC 22P gr. 12 cm 8+250 – 8+600 JP, 9+140 – 9+580 8 800 m2 9 364 m2
w-wa wiążącej AC16W gr. 6cm Łącznice 1, 4 5 000 m2 3 600 m2
w-wa wiążącej AC16W gr. 8 cm 9+140 – 9+580 4 420 m2
W-wa ścieralna SMA8/11S gr. 4 cm 7+825 – 8+720 JP 9 000 m2 15 000m2
W-wa ścieralna AC11S PMB gr. 4 cm W-2 łącznice Ł1, Ł2, Ł3, Ł4 10 000 m2
Pobocza DD18 0,8 kpl 1,0 kpl
Krawężnik 20×30 C30/37 DD21 800 m
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy Na bieżąco
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego Na bieżąco

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0 [m3 ],
 • Nasypy – 0,0 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 1,7 tys. [m3 ], wykop skała – 0,0 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm – 9,6 tys. [m2],
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm W-2 łącznice 2,3 – 2,2 tys. [m2],
 • W-wa podbudowy AC 22P gr. 10 cm, W-2 Łącznice 1, 4 – 5,0 tys. [m2],
 • w-wa wiążącej AC16W gr. 6cm W-2 Łącznice 1, 4 – 5, 0 tys. [m2],
 • W-wa ścieralna AC11S PMB gr. 4 cm W-2 łącznice Ł1, Ł2, Ł3, Ł4 – 10 tys. [m3],
 • W-wa ścieralna SMA8/11S gr. 4 cm 7+825 – 8+720 JP – 9 tys. [m3],
 • Bariery energochłonne – 800 m

 

 

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu DD7.1, DD7.3, DD8.3; Pasy technologiczne P3, L3, P4,
 • Wymiana gruntów – 0 tys. [m3 ],
 • Nasypy 2,7 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ],
 • Wykopy DD7.1, DD7.3, DD8.3– 0,5 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Warstwa WUP C0,4/0,5 DD21 – 1.8 tys. [m2]
 • W-wa odsączająca DD 8.1,DD21 – 1.7 tys. [m2]
 • w-wa mrozoochronna C1,5/2,0 DD 7.1; DD7.3; DD8.1 DD17, DD21 – 8.8 tys. [m2]
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm DD18, DD21 – 6,7 [m2],
 • W-wa podbudowy AC 22P gr. 7 cm DD 18 0+000 – 0+130 – 1,3 [m2],
 • w-wa wiążącej AC16W gr. 5 cm DD 18 0+000 – 0+130 – 1,3 [m2],
 • Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm 3;DD6.5; DD8.3,DD14c, i 14A, 14 B – 5,9 [m2],
 • Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm 2,DD6.3;DD6.5;DD8.3,DD12.1,DD14c, i 14A, 14 B – 11,5 [m2],
SIERPIEŃ 2020
  ODCINEK I   ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT
Humosowanie skarp i pasa rozdziału 300 m3
Pobocza z kruszywa 0+500 – 1+500 L, 2+000 – 3+800 10 000 m2
Warstwa mrozoochronna C1,5/2,0 DD4a 700 m2
Podbudowa zasadnicza C3/4 DD4a, DD 6.3
Roboty ziemne P1, P2 1 kpl.
Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm DD4a, DD4b, DD5, DD 12.1 4 500 m2
Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm DD4a, DD4b, DD5 2 700 m2
Bariery drogowe 0+500 – 1+500, 2+500 – 3+350  3 400 m
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego
ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1  
Humusowanie skarp i rowów 6 000 m2
Warstwa mrozoochronna gr.28 cm DW 850 0+140 – 0+240 1 200 m2
Podbudowa zasadnicza KŁSM C90/3 DW 850 0+040 – 0+140 700 m2
Oznakowanie pionowe DW 850 0+240 – 0+680 0,8 kpl.
Oznakowanie poziome DW 850 0+300 – 0+680 0,6 kpl
Krawężniki 0+140 – 0+240 100 m
Warstwa podbudowy BA AC 22P, gr. 10 cm

Warstwa wiążąca BA AC 16W, gr. 6 cm

DW 850 0+040 – 0+240,

DW 850 0+040 – 0+240,

1 500 m2

1 400 m2

Warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4 cm DW 850 0+040 – 0+680 Łącznica nr 2,3,4 7 900 m2
Ścieżka rowerowa – KŁSM

Ścieżka rowerowa – warstwa ścieralna

0+000 – 0+680

0+000 – 0+260

1 900 m2

700 m2

Bariery drogowe DW850 0+260 – 0+680 Łącznice 1700 m
ODCINEK II    
Wykop Rowy w rejonie WD-5 150 m3
Pobocza z kruszywa 6+000 – 6+200 str.L 250 m2
Montaż barier 6+100 – 6+600 500 m
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego
ODCINEK III oraz węzeł W-2    
Humosowanie skarp i rowów wraz z obsianiem 4 500 m2
Wastrwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. cementem C0,4/0,5 gr. 45 cm 9+175 – 9+580 4 000 m2
Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2 9+150 – 9+400 1 650 m3
Nasyp na pozostałych odcinkach Wyspa dzieląca, Ł3 2 000 m3
Wykop w km 8+250 – 8+625 11 500 m3
Nasyp stab. cementem C0,4/0,5

Warstwa mroochronna

9+150 – 9+175 150 m3

7 600 m3

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm W2 L1, L4, 8+250 – 8+750, 0+000 – 0+070 DK17, oraz Ł1, Ł4 od DK17 do WD-7 10 400 m2
Nawierzchnia z kostki betonowej na wyspie środkowej W2 750 m2
Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm 8+250 – 8+750, 0+000 – 0+070 DK17, oraz Ł1, Ł4 od DK17 do WD-7 7 740 m2
Montaż przepustu PEHD Ł2 0+240 1 kpl
Profilowanie podłoża 8+300 – 8+600 300m2
Pobocza 7+800 – 8+000 str. L, oraz 8+000 – 8+100 str. L, P 1 100 m2

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0 [m3 ],
 • Nasypy – 2,0 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,1 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 0,1 tys. [m3 ], wykop skała – 11,5 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • WUP gr. 45 cm – 4,0 tys. [m2],
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm W2 L1, L4 – 10, 4 tys. [m2],
 • Warstwa mrozoochronna C1,5/2,0 – 7,6 tys. [m3],
 • Bariery energochłonne – 5 600 m

 

 

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu P1, P2 – 0,5 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne – 0 [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0 tys. [m3 ],
 • Nasypy [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ],
 • Wykopy DD 12.1– 0,3 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm DD4a, DD4b, DD5, DD 12.1 – 4.5 tys. [m2]
 • Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm , DD4a, DD4b, DD5 – 2.7 tys. [m2]
 • Warstwa mrozoochronna gr.28 cm DW 850 0+140 – 0+240 – 1.2 tys. [m2]
 • Podbudowa zasadnicza KŁSM C90/3 DW 850 0+040 – 0+140 – 0,7 tys. [m2]
 • Warstwa podbudowy BA AC 22P, gr. 10 cm DW 850 0+040 – 0+240 – 1,5 tys. [m2]
 • Warstwa wiążąca BA AC 16W, gr. 6 cm DW 850 0+040 – 0+240 – 1,4 tys. [m2]
 • Ścieżka rowerowa – warstwa ścieralna DW850 – 0,7 tys. [m2],
 • Warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4 cm DW 850 0+040 – 0+680 Łącznica nr 2,3,4 – 7,9 [m2]
LIPIEC 2020
  ODCINEK I   ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT
Humosowanie skarp i rowów wraz z obsianiem 1 000 m2
Wykop Rowy drogowe 1+900 – 2+200 1 000 m3
Pobocza z kruszywa 0+500 – 1+500, 2+000 – 3+900, 4+220 – 4+500 4 080 m2
Wykonanie nasypów uzupełnienie poboczy 1 300 m3
Nasyp DD5 0+000 – 0+085, DD4b 0+000 -0+050 3 000 m3
Wykop rów DD 12.1 370 m3
Podbudowa zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 DD 8.3 DD 12.1, DD5, DD4b 3 800 m2
Warstwa ścieralna SMA 8/11S gr. 4 cm 0+480 – 1+500 10 000 m2
Bariery drogowe 2+500 – 3+350  1700 m
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego
ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1  
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C04/0,5 gr. 25 cm 1100 m2
Wykop 1 500 m3
Nasyp DW 850 0+140 – 0+240, na łącznicach 4 200 m2
Nasyp stabilizowany cementem GWN DW 850 0+140 – 0+240 500 m3
Podbudowa 0/31,5 mm pod ciąg pieszo-rowerowy Ciąg pieszo-rowerowy 500 m2
Warstwa mrozoochronna pod ciąg pieszo rowerowy 0+450 – 0+660 1200 m2
Rozbiórka nawierzchni i chodników -etap II DW 850 0+040 – 0+220 160 mb
W-wa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego lub gruntu niewysadzinowego gr. 28 cm DW 850 0+040 – 0+140 2 060 m2
Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm DW 850 0+040 – 0+140, L1, L2, L3, L4 7 200 m2
Warstwa podbudowy BA AC 22P, gr. 10 cm

Warstwa wiążąca BA AC 16W, gr. 6 cm

DW 850 0+240 – 0+690, Łącznice nr 1,2,3,4 9 000 m2

8 900 m2

Warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4 cm DW 850 0+300 – 0+680 Łącznica nr 1 – odcinek próbny 3 850 m2
Ścieżka rowerowa – warstwa ścieralna 0+260 – 0+680 1 260 m2
Bariery drogowe DW 850 840 m
ODCINEK II    
Wykop rowy 150 m3
Nasyp bez GWN Pobocza 6+300 – 7+900 150 m3
Pobocza z kruszywa 5+200 – 5+450 2 700 m2
Podłoże – koryto DD 14a, DD 14b 200 m3
w-wa mrozoochronna C1,5/2,0 DD 14b, DD 14c 650 m2
Rozbiórka kruszywa DD 14c 200 m3
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego
ODCINEK II – Droga powiatowa  
Wykop rowy 210 m3
Pobocza z kruszywa 0/31,5 mm 620 m2
Podbudowa zasadnicza stab. spoiwem hydr. C3/4 gr. 22 cm 350 m2
Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm 300 m2
Warstwa ścieralna AC 11 S 3 200 m2
Bariery drogowe
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego
ODCINEK III oraz węzeł W-2    
Humosowanie skarp i rowów wraz z obsianiem 6 300 m2
Wastrwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. cementem C0,4/0,5 gr. 25 cm Węzeł W-2 2 200 m2
Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2 8 300 m3
Wykop w km 8+250 – 8+625 10 200 m3
Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm W2 L1, L4 6 500 m2
Warstwa mrozoochronna C3/4 DD 22.1 450 m2
w-wa mrozoochronna C1,5/2,0 W2 L1, L4 str. wsch. od obiektu WD-8 2 000 m2
Pobocze z kruszywa 0/31,5 mm DD 22 100 m2
W-wa podbudowy AC 22P gr. 12 cm L1 – do dylatacji obiektu WD-8 2 000 m2

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY (W-1, W-2)

 • Zdjęcie humusu trasa zasadnicza, węzły – 0,0 tys. [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0 [m3 ],
 • Nasypy – 15,65 tys. [m3 ],
 • Nasyp GWN – 0,5 tys. [m3 ],
 • Wykopy – 13,0 tys. [m3 ], wykop skała – 10,2 tys. [m3 ],

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm W2 L1, L4 – 6, 5 tys. [m2],
 • Warstwa mrozoochronna C1,5/2,0 – 2,0 tys. [m2],
 • Warstwa ścieralna SMA 8/11S gr. 4 cm – 10,0 tys. [m2],
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm DW850, łącznice W-1 – 7,2 tys. [m2],
 • Warstwa podbudowy BA AC 22P, gr. 10 cm DW850, łącznice W-1 – 9,0 tys. [m2],
 • Warstwa wiążąca BA AC 16W, gr. 6 cm DW850, łącznice W-1 – 8,9 tys. [m2],
 • Ścieżka rowerowa – warstwa ścieralna DW850 – 1,2 tys. [m2],

 

 

DROGI POPRZECZNE, Drogi Dojazdowe

 • Zdjęcie humusu 0,0 [m3 ]; Pasy technologiczne – 0 [m3 ],
 • Wymiana gruntów – 0 tys. [m3 ],
 • Nasypy DD5 0+000 – 0+085, DD4b 0+000 -0+050– 3,0 tys. [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ],
 • Wykopy DD 12.1– 0,3 [m3 ]; Pasy technologiczne 0 [m3 ];

Pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi:

 • Ścieżka rowerowa – warstwa ścieralna DW850 – 1,2 tys. [m2],
 • Warstwa mrozoochronna C1,5/2,0 DD 14b, DD 14c  – 0,6 tys. [m2],
 • Warstwa ścieralna AC 11 S DP 3543 L – 1,2 tys. [m2],
 • Warstwa mrozoochronna C3/4 DD22.1 – 0,4 tys. [m2],
 • Podbudowa zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 DD 8.3 DD 12.1, DD5, DD4b – 3,8 tys. [m2],
CZERWIEC 2020

[pdf-embedder url=”http://test.server183327.nazwa.pl/wp-content/uploads/2020/07/postęp-robót-drogowe.pdf” title=”postęp robót drogowe”]

MAJ 2020

ODCINEK I

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

Humusowanie skarp i rowów wraz z obsianiem

2+050 – 3+220 str. L

1 900 m2

Humusowanie terenów płaskich wraz z obsianiem nasionami traw

2+880 – 2+980 str. L

120 m2

Wykop

Rowy drogowe

800 m2

Wykonanie nasypów

0+450 – 0+575, uzupełnienie poboczy

2 400 m3

Wykonanie nasypów – GWN

0+450 – 0+575, 3+575 – 3+900

1 800 m3

Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm

0+450 – 0+575, 3+575 – 3+900

5 400 m2

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm KŁSM

0+450 – 1+050, 3+550 – 3+880, 4+225 – 4+500

7 700 m2

Podbudowa AC 22 P gr. 12 cm

0+450 – 1+050, 3+540 – 3+880, 4+225 – 4+500

12 700 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8 cm

0+450 – 1+050, 4+225 – 4+500, 3+510 – 3+880

10 950 m2

Ściek trójkątny

0+650 – 0+900 str. L 3+625 – 3+911 str. L

536 mb

Drenaż drogowy

1+600 – 1+900 L, 2+000 – 2+300

900 mb

Umocnienie dna rowów geomembraną

2+900 – 3+200 str. L

300 mb

Wykonanie sączka podłużnego

Pas rozdziału 1+305 – 2+380 str. L 3+150 – 3+550, 1+300 – 1+600 str. P i L

2 000 m3

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1

Warstwa WUP gr. 25 cm

0+590 – 0+670

900 m2

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego lub gruntu niewysadzinowego pełniąca funkcję warstwy odsączającej gr. 28 cm

0+590 – 0+670

900 m2

Nasyp GWN

Łącznice L1, L2, L3, L4, DW 850 0+420 – 0+590, 0+220 – 0+390

4 500 m3

Krawężnik monolityczny

DW 0+450 – 0+660

760 mb

Ściek trójkątny monolityczny

DW 850

250 mb

Opornik kamienne

ronda

100 mb

Nawierzchnia z kostki kamiennej

180 m2

ODCINEK II

Wykonanie nasypów – GWN

6+175 – 6+220

1 800 m3

Nasyp (bez GWN)

Rejon WD-9

200 m3

Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm

Dojazdy do obiektów WD-4a, PZM-9

4 870 m3

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm KŁSM gr. 20 cm

4+500 – 4+750, 5+120 – 5+225, 5+460 – 5+580, PZM-9 oraz WD-4a, 6+100 – 6+240

9 400 m2

Podbudowa AC 22 P gr. 12 cm

4+500 – 4+750, 5+120 – 5+225, 5+460 – 5+580

4 860 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8 cm

4+500 – 4+750, 5+120 – 5+225, 5+460 – 5+580

4 800 m2

Warstwa mrozoochronna gr. 15 cm

DD 12.11

900 m2

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

Wykop

0+028 – 0+180 str.P

400 m3

Konsolidacja podłoża – TYP K

Rozbiórka od strony 0+180 – WD-5

400 m3

Nasyp

Dojazd do WD-5

5 350 m3

Nasyp GWN

1 560 m3

Warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 32 cm

0+028 – 0+180, zjazdy – 0+180 str. L

650 m2

Podbudowa zasadnicza stab. spoiwem hydr. C3/4 gr. 22 cm

. 0+028 – 0+180 str. L 0+180 – 0+300

1 619 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm

0+028 – 0+180 str. L

470 m2

Roboty brukarskie

0+028 – 0+180 str. L

500 m2

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK III oraz węzeł W-2

Zdjęcie humusu

Węzeł od str. DD17

400 m3

Wykop na pozostałych odcinkach TZ+W2

Łącznica L2, W2

3500 m3

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

DD17

900 m3

Wykop w km 8+250 – 8+625

8+625 – 8+750

2 000 m3

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm KŁSM

8+600 – 8+720 JL, JP

3 300 m2

Podbudowa AC 22 P gr. 12 cm

8+600 – 8+720 JL, JP 7+825 – 7+990 JP

4 150 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8 cm

7+825 – 7+990 JP, 8+600 – 8+720 JL, JP

6 570 m2

Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm

DD22 0+110 – 0+488

2 760 m2

Warstwa podbudowy AC 22 W gr. 7 cm

DD22 0+110 – 0+488

2 380 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 5 cm

DD22 0+110 – 0+488

2 330 m2

Pobocze z kruszywa

DD 22

400 m2

KWIECIEŃ 2020

ODCINEK I

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

Warstwa ulepszonego podłoża WUP C0,4/0,5 gr. 25 cm

1+025 – 1+050

415 m2

Wykonanie nasypów

pobocza

1 000 m3

Wykonanie nasypów – GWN

4+215 – 4+500, 0+575 – 1+025

5 800 m3

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw niezwiązanych/odsączająca gr. 20 cm

1+025 – 1+050

386 m2

Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm

4+215 – 4+500, 0+575 – 1+025,

5 225 m2

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm KŁSM

2+200 – 2+425, 4+225 – 4+500

6 500 m2

Podbudowa AC 22 P gr. 12 cm

2+200 – 2+425

2 700 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8 cm

2+200 – 2+425

2 650 m2

Ściek trójkątny

4+215 – 4+500

285 mb

Drenaż drogowy

3+300 – 3+600

300 mb

Wykonanie rowów szczelnych wraz z humusowaniem

3+575 – 3+900 str. L

325 mb

Konsolidacja podłoża – TYP K

Rozbiórka 0+0575 – 1+050

5 000 m3

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1

Nasyp GWN

Łącznice

2 000 m3

Konsolidacja podłoża – TYP K

Częściowa rozbiórka nasypów przeciążeniowych na węźle W-1

5 000 m3

ODCINEK II

Wykonanie nasypów – GWN

4+500 – 4+750

1000 m3

Wykop

Rów str. L 7+000 – 7+400, 6+200 – 6+350str. L

200 m3

Nasyp (bez GWN)

Przy obiekcie PZM-9 oraz WD-4

1 000 m3

Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm

4+500 – 4+750, WD-4a, PZM-9

2 600 m3

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm KŁSM

4+500 – 4+750

1 000 m2

Ściek trójkątny

4+500 – 4+725

225 mb

Humusowanie skarp rowów wraz z obsianiem traw i umocnień rowu

6+900 – 7+400 str. L

1 050 m2

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

Nasyp (bez GWN)

250 m3

Konsolidacja podłoża – TYP K

Rozbiórka

2 000 m3

Wykop

0+000 – 0+180 str. L, rów str. P WD-5, – 0+625

600 m3

Warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 32 cm

0+000 – 0+180 str. L

660 m2

Podbudowa zasadnicza stab. spoiwem hydr. C3/4 gr. 22 cm

0+028 – 0+180

1 000 m2

Krawężnik wylewny na mokro

0+000 – 0+180 str. L

180 mb

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK III oraz węzeł W-2

Warstwa ulepszonego podłoża WUP gr. 45 cm

7+900 – do obiektu WD-7

600 m3

Wykop na pozostałych odcinkach TZ+W2

100 m3

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

500 m3

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5

8+625 – 8+750

1 643 m3

Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm

8+800 – 9+000 JP, JL, 8+005 – 8+270 JP, 7+900 – do obiektu WD-7, 8+625 – 8+800 JP,JL

13 800 m2

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm KŁSM

8+005 – 8+250 JP,JL, 7+800 – 8+000 JL

8 300 m2

Podbudowa AC 22 P gr. 12 cm

8+800 – 9+150JP,JL, 7+900 – WD-7 JL

7 700 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8 cm

8+800 – 9+000 JP, 8+800 – 9+150 JP, 7+900 – WD-7 JL

7 600 m2

Ściek trójkątny

1 070mb

MARZEC 2020

ODCINEK I

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

1.

Wykonanie wykopów – rowy

Rowy 1+200 – 1+300

1000m3

2.

Wykonanie nasypów

3+890 – 3+920

1000 m3

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

Konsolidacja podłoża – TYP K

Dojazd do obiektu WD-2, ED-3

500 m3

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1
2.

Konsolidacja podłoża – TYP K

Częściowa rozbiórka nasypów przeciążeniowych na węźle W-1

5000 m3

ODCINEK II

Wykop

400 m3

1.

Nasyp (bez GWN)

Rejon obiektu WD-6

1700 m3

2.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

3.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

1.

Nasyp (bez GWN)

Dojazdy do obiektu WD-5

1570 m3

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK III oraz węzeł W-2

1.

Odhumusowanie

DD17, DD21

1400 m3

2.

Wykop na pozostałych odcinkach TZ+W2

Rów str. P7+500- 7+650 oraz 7+100

940 m3

3.

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

Pobocza str..P

650 m3

LUTY 2020

ODCINEK I

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

1.

Wykonanie wykopów – rowy

Rowy 1+200 – 1+300

500m3

2.

Wykonanie nasypów

3+890 – 3+920

2 500 m3

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

5.

Konsolidacja podłoża – TYP K

Dojazd do obiektu WD-2, ED-3

500 m3

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1
1.

Nasyp

Strefy przejściowe WD-2

500 m3

2.

Konsolidacja podłoża – TYP K

Częściowa rozbiórka nasypów przeciążeniowych na węźle W-1

11 000 m3

ODCINEK II

1.

Nasyp (bez GWN)

Rejon obiektu WD-6

720 m3

2.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

3.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

1.

Nasyp (bez GWN)

Dojazdy do obiektu WD-5

600 m3

2.

Wykop

Rowy 6+900 – 7+400 str.P

520 m3

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

5.

Konsolidacja podłoża – TYP K

Częściowa rozbiórka nasypów przeciążeniowych na DP 3543L

700 m3

ODCINEK III oraz węzeł W-2

1.

Montaż przepustów PEHD

SK-7

1 szt.

2.

Wykop na pozostałych odcinkach TZ+W2

Zbiornik UR-3 oraz rowy 7+400 – 7+800

1 050 m3

3.

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

Pobocza str..P

650 m3

STYCZEŃ 2020

ODCINEK I

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

1.

Wykonanie wykopów – rowy

Rowy

1 100 m3

2.

Wykonanie nasypów

3+900 – 3+920

2 000 m3

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1
1.

Nasyp

Strefy przejściowe WD-2

2 800 m3

ODCINEK II

1.

Nasyp (bez GWN)

Pobocza str. L,P

500 m3

2.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

3.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

1.

Odhumusowanie

DD 12.1

522,88 m3

2.

Wykop

Rowy 6+900 – 7+400 str.P

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK III oraz węzeł W-2

1.

Montaż przepustów PEHD

SK-7, W-2 Ł3 km 0+105

2 szt.

2.

Wykop na pozostałych odcinkach TZ+W2

Zbiornik UR-3 oraz rowy 7+400 – 7+800

2 500 m3

3.

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

Pobocza str..P

3 000 m3

GRUDZIEŃ 2019

ODCINEK I

1.

Odhumusowanie

0+400 – 0+550

2.

Wykonanie wykopów – rowy, makroniwelacja

2+500 – 3+500

3.

Wykonanie nasypów

4+350 – 4+475, 3+200 – 3+500 (pobocza); 1+250 – 2+400 (pas rozdziału)

4.

Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana 0/31,5 mm gr. 20 cm

2+250 – 2+425 JP

5.

Wymiana gruntu DD 11

0+000 – 0+139,7

6.

Roboty porządkowe przedświąteczne

7.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1
1.

Konsolidacja podłoża – TYP K

0+240 –WD-2, WD-2 – 0+590

2.

Nasyp

0+220 –WD-2, WD-2 – 0+590

3.

Roboty porządkowe przedświąteczne

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego – TOR (Tymczasowej Organizacji Ruchu)

ODCINEK II

1.

Wykop – rowy + makroniwelacja

Makroniwelacja 7+300 – 7+400; 6+300 – 6+900

2.

Nasyp

Pobocza str. lewa

3.

Roboty porządkowe przedświąteczne

4.

Zabezpieczenie poboczy przed rozmyciem

6+300 – 6+900

5.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

1.

Nasyp

0+386 – 0+525

2

Konsolidacja podłoża – TYP K

0+386 – 0+525

3.

Montaż reperów

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego– TOR (Tymczasowej Organizacji Ruchu)

ODCINEK III oraz węzeł W-2

1.

Wykop odc. bez skały

makroniwelacja

2.

Wykop na pozostałych odcinkach

Rowy, profilowanie skarp

3.

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

Rejon WD7

4.

Roboty porządkowe przedświąteczne

5.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego– TOR (Tymczasowej Organizacji Ruchu)

6.

Nasyp GWN C 04/05 przewóz materiałów bez ulepszeń

8+050 – 8+200

LISTOPAD 2019

Odcinek I – Trasa Główna

1

Zdjęcie humusu

2

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25cm oraz o gr. 30cm

3

Konsolidacja podłoża – TYP K

4

Wykop

5

Nasyp

6

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego lub gruntu niewysadzinowego pełniąca funkcję warstwy odsączającej gr. 20cm

7

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cementem C5/6 gr. 15cm

8

Podb. zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kr. 90/3 gr. 20cm

9

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm

10

Wykonanie w-wy wiążącej AC16W gr. 8 cm

11

Wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2 DD1.1

12

Wykonanie podbudowy zasadniczej C3/4 DD1.1

13

Wymiana gruntu DD11

Odcinek I – DW850, Węzeł W1

1

Konsolidacja podłoża – TYP K

2

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25cm

3

Nasyp

4

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5 (GWN)

Odcinek II – Trasa Główna

1

Wykop

2

Nasyp (bez GWN)

4

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cem C5/6 gr. 15 cm

5

Podb. zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kr. 90/3 gr. 20cm

6

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm

7

Wykonanie w-wy wiążącej AC16W gr. 8 cm

9

P7 – wymiana gruntu

ODCINEK II – od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA

1

Nasyp

2

Konsolidacja podłoża – TYP K

3

DD.13.A; 10.3 – w-wa wiążąca AC 16W – gr. 7cm

4

objazd tymczasowy WD-5 – w-wa wiążąca

5

DD.10.3; P8 – wykonanie poboczy z kruszywa

6

rozbiórka naw istn. DP 3543

7

materac geosyntetyczny typ M

8

montaż reperów do pomiaru osiadań

Odcinek III – TG + W2

1

Wykop odc km 8+250 – 8+625

2

Wykop na pozostałych odcinkach (TG + W2)

3

Nasyp na pozostałych odcinkach (TG + W2)

4

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cementem C5/6 gr. 15 cm – na odc 8+250-8+750 – pod obiektem WD-8, 8+430 – 8+475 J.L,
8+425 – 8+450 J.P

5

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 na odc 8+250-8+750

6

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm KR5 na pozostałych odcinkach

7

D21 – odhumusowanie

8

DD22 – odhumusowanie oraz nasyp

9

DD 22 w-wa mrozoochronna C 1,5/2,0

10

DD 22 w-wa z kruszywa 0/31,5

11

DD 22 w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej
PAŹDZIERNIK 2019

L.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

Odcinek I – Trasa Główna

1

Zdjęcie humusu

2

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25cm oraz o gr. 30cm

3

Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X

4

Konsolidacja podłoża – TYP K

5

Wykop

6

Nasyp

7

W-wa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego lub gruntu niewysadzinowego pełniąca funkcję warstwy odsączającej gr. 20cm

8

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5 (GWN)

9

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cementem C5/6 gr. 15cm

10

Podb. zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kr. 90/3 gr. 20cm

11

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm

12

Wykonanie w-wy wiążącej AC16W gr. 8 cm

Odcinek I – DW850, Węzeł W1

1

Konsolidacja podłoża – TYP K

2

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25cm

3

Nasyp

Odcinek II – Trasa Główna

1

Wykop

2

Nasyp (bez GWN)

3

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5 (GWN)

4

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cem C5/6 gr. 15 cm

5

Podb. zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kr. 90/3 gr. 20cm

6

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm

7

Wykonanie w-wy wiążącej AC16W gr. 8 cm

8

Ściek trójkątny

9

P7 – wymiana gruntu

10

P8 – podbudowa zasadnicza C3/4

11

DD 10.3 w-wa mrozoochronna

12

DD 10.3 podbudowa zasadnicza C3/4

13

DD 13A WUP C 0,4/0,5 – gr. 32 cm

14

DD13A podbudowa zasadnicza C3/4

ODCINEK II – od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA

1

Nasyp

Odcinek III – TG + W2

1

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 45cm – trasa główna

2

Wykop odc km 8+250 – 8+625

3

Wykop na pozostałych odcinkach (TG + W2)

4

Nasyp w km 8+625 – 8+750

5

Nasyp na pozostałych odcinkach (TG + W2)

6

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5 na odcinku 8+925-8+750

7

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5 na pozostałych odcinkach

8

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cementem C5/6 gr. 15 cm – na pozostałych odcnikach (tylko TG)

9

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 na pozostałych odcnikach (tylko TG)

10

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 na odc 8+250-8+750

11

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm KR5 na pozostałych odcinkach

12

Wykonanie w-wy wiążącej AC16W gr. 8 cm KR5

13

D22 – odhumusowanie oraz podłoże pod nasyp

14

P8 – górna w-wa stab C 1,5 / 2 (WIP)

15

DD 10.3 w-wa mrozoochronna niezwiązana

14

DD22 – nasyp

15

DD 22 WUP C 0,4 / 0,5
WRZESIEŃ 2019
Odcinek I – Trasa Główna

1

Zdjęcie humusu

2

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego pod konstrukcją nawierzchni – TYP WUP A

3

Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X

4

Wykop

5

Nasyp (bez GWN)

6

wykonanie w-wy ulepszonego podłoża C0,4/0,5, 25 cm ( DD 4b)

7

wykonanie stabilizacji podstawy nasypu DD 4b

8

wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 DD 3

9

montaż reperów do monitoringu osiadania wysokich nasypów

10

wykonanie stabilizacji podłoża pod nasyp

11

zdjęcie humusu L1 0+300 – 0+656
Odcinek I – DW850, Węzeł W1

1

Nasyp (bez GWN)
Odcinek II – Trasa Główna

1

zdjęcie humusu

2

wzmocnienie gruntu za pomocą kolumn CSC

3

Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X

4

Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S

5

Nasyp – GWN

6

Nasyp (bez GWN C0,4/0,5)
ODCINEK II – od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA

1

Wzmocnienie podłoża – Kolumny DSM
Odcinek III

1

Zdjęcie humusu – trasa główna

2

Zdjęcie humusu – węzeł W2

3

Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S

4

Wykop – trasa główna (grunt skalisty i nieskalisty)

5

Nasyp – trasa główna

6

Nasyp – węzeł W2
SIERPIEŃ 2019
Odcinek I – Trasa Główna
1 Zdjęcie humusu
2 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego pod konstrukcją nawierzchni – TYP WUP A
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wykop
5 Nasyp (bez GWN)
6 wykonanie w-wy ulepszonego podłoża C0,4/0,5, 25 cm ( DD 4b)
7 wykonanie stabilizacji podstawy nasypu DD 4b
8 wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 DD 3
9 montaż reperów do monitoringu osiadania wysokich nasypów
10 wykonanie stabilizacji podłoża pod nasyp
11 zdjęcie humusu L1 0+300 – 0+656
Odcinek I – DW850, Węzeł W1
1 Nasyp (bez GWN)
Odcinek II – Trasa Główna
1 zdjęcie humusu
2 wzmocnienie gruntu za pomocą kolumn CSC
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
5 Nasyp – GWN
6 Nasyp (bez GWN C0,4/0,5)
ODCINEK II –  od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA
1 Wzmocnienie podłoża – Kolumny DSM
Odcinek III
1 Zdjęcie humusu – trasa główna
2 Zdjęcie humusu – węzeł W2
3 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
4 Wykop – trasa główna (grunt skalisty i nieskalisty)
5 Nasyp – trasa główna
6 Nasyp – węzeł W2
LIPIEC 2019
Odcinek I – Trasa Główna
1 Zdjęcie humusu
2 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego pod konstrukcją nawierzchni – TYP WUP A
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wykop
5 Nasyp (bez GWN)
6 wykonanie w-wy ulepszonego podłoża C0,4/0,5, 25 cm ( DD 4b)
7 wykonanie stabilizacji podstawy nasypu DD 4b
8 wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 DD 3
9 montaż reperów do monitoringu osiadania wysokich nasypów
10 wykonanie stabilizacji podłoża pod nasyp
11 zdjęcie humusu L1 0+300 – 0+656
Odcinek I – DW850, Węzeł W1
1 Nasyp (bez GWN)
Odcinek II – Trasa Główna
1 zdjęcie humusu
2 wzmocnienie gruntu za pomocą kolumn CSC
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
5 Nasyp – GWN
6 Nasyp (bez GWN C0,4/0,5)
ODCINEK II –  od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA
1 Wzmocnienie podłoża – Kolumny DSM
Odcinek III
1 Zdjęcie humusu – trasa główna
2 Zdjęcie humusu – węzeł W2
3 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
4 Wykop – trasa główna (grunt skalisty i nieskalisty)
5 Nasyp – trasa główna
6 Nasyp – węzeł W2
CZERWIEC 2019
Odcinek I
1. wykonanie nasypów węzeł W1 (Ł1, Ł2, Ł3, Ł4), TG km 1+825-1+950, 3+625-3+900
2. wykonanie wykopów węzeł W1 (Ł1, Ł2, Ł3, Ł4),, km 1+810-1+950, 3+200-3+575
3. odhumusowanie km 1+550-1+650, 1+825-1+950, 2+050-2+175, W1 (Ł1, Ł2, Ł3)
4. montaż reperów do monitoringu osiadania wysokich nasypów
5. wykonanie warstwy ulepszonego podłoża C0,4/0,5 gr. 24 cm (DD)
6. wzmocnienie podłoża pod nasyp – typ S
7. wymiana gruntu (tylko usunięcie gruntów organicznych)
L5, 0+025-0+075, 0+365-0+422,76
8. wykonanie warstwy ulepszonego podłoża C0,4/0,5 gr 25 cm
9. wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm (DD3 0+200-0+350)
10. Przepust w km 0+050 DD3
11. Przepust w km 0+219 DD3
12. Przepust w km 0+015 DG111852L
Odcinek II
1 wykonanie nasypów km 6+100-6+900
2 wykonanie w-wy ulepszonego podłoża C0,4/0,5 gr 30 cm km 5+875-6+025 6+475-6+650
3 wymiana gruntu km 5+400-5+575
4 odhumusowanie km 4+850-5+125
5 DSM – strefy przejściowe na DP3543L
6 przygotowanie platformy roboczej dla wzmocnienia podłoża
Odcinek III
1 wykonanie nasypów węzeł W2
2 wykonanie GWN C0,4/0,5 km 7+400-7+500
MAJ 2019

1. Odhumusowanie: TG

– km 1+550- 1+650
– km 1+710- 1+750
– km 1+820 – 1+940
– km 3+000 – 3+330
– km 3+400 – 3+750
– km 3+750 – 3+850
– km 5+800 – 5+950
– km 6+070 – 6+350
– km 7+400 – 8+000
– od WD9 do km 8+810
– km 8+900 – 9+000

2. Wykonanie warstwy zabezpieczającej nasypu:
– TG od WD7 do km 8+080
– W1 łącznice L2, L3

3. Wykonanie WUP C0,4/0,5
– TG km 7+200 – 7+400

4. Roboty przygotowawcze: droga powiatowa 3543 L

5. Profilowanie podłoża pod nasyp: TG km 7+400 – 7+500

6. Przygotowywanie i profilowanie podłoża KRZ: TG

– km 7+000 – 7+400
– km 7+500 – 7+600

7. Wykonywanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2: DD 6.7 2472 m2

8. Wykonywanie nasypów: TG
– od WD7 do km 8+080
– km 6+150 do WD6
– km 7+400 – 7+500
– km 8+080 – 8+200

9. Wykonywanie wykopów: TG
– km 2+350 – 2+475
– km 7+200 – 7+400
– km 7+600 – 7+900

10. Wykonywanie przepustów: DD 8.1 PØ80 w km 0+0+050

11. Ulepszanie podłoża pod nasyp: TG km 3+730 – 3+900

12. Wymiana gruntu TG
– km 5+600-5+675
– km 5+400 – 5+450

13. Profilowanie skarp TG km 8+300

14. Naprawa wypłukań po deszczu

15. Wykonywanie profilowania skarp TG km 8+300

16. Roboty związane z zabezpieczeniem i odwodnieniem terenu budowy

MARZEC 2019

Drogi dojazdowe, pasy technologiczne, drogi technologiczne

 • Prace związane z przebudową rowu melioracyjnego A i C.
 • Wymiana gruntu DT w śladzie DD 10.1 km 0+000-0+250.
 • Wykonanie odwodnienia DT w śladzie PT L-2.
 • Wykonanie odwodnienia DT w km 2+000-5+600.
 • Ulepszenie podłoża DT przez stabilizację gruntu spoiwami w śladzie L8, L15 oraz DD15, DD14c
 • Wymiana gruntu w śladzie PT L2 km 0+000-0+120
 • Przygotowanie PT w śladzie L-9 km 0+000-0+500

Trasa główna

 • Makroniwelacja od km 5+975 do km 6+075
 • Wymiana gruntu w km 4+650-4+725 (poletko próbne)
 • Ustawienie siatki w postaci tymczasowych płotów dla płazów
 • Prace przygotowawcze związane ze wzmocnieniem podłoża kolumnami w km 4+500-4+650 – wykonanie platformy roboczej
 • Wymiana gruntu w km 4+355-4+650
LUTY 2019

Drogi dojazdowe, pasy technologiczne, drogi technologiczne

 • Wymiana gruntu DT w śladzie DD 10.1 w km 0+-000 – 1 +075,99
 • Ulepszenie podłoża DT poprzez stabilizację gruntu spoiwem:
  • w śladzie DD 10.1 od km 0+000 do km 1+075,99 (45%)
 • Odhumusowanie terenu pod DT w śladzie PT L2 od km 0+000 do km 0+294,78
 • Wykonanie rowów wzdłuż dróg technologicznych celem odwodnienia terenu i odprowadzeniem wody do odbiorników naturalnych.

Trasa główna

 • Makroniwelacja w ciągu głównym od km 5+975 do km 6+075
 • Wymiana gruntu w ciągu głównym km 4+650 – 4+725 (poletko próbne),
 • Ustawienie siatki w postaci tymczasowych płotów dla płazów.
STYCZEŃ 2019

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • DT w śladzie  DD 10.1 od km 0+000 do km 1+075,99

Wymiana gruntu:

 • DD 10.1 w km 0+000 – 1+075,99

Wykonanie platformy roboczej pod palownicę w km 4+500- 4+650

Wprowadzenie TOR w zakresie dróg powiatowych DP3521L oraz DP3543L

GRUDZIEŃ 2018

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • DT w śladzie DD 10.1 od km 0+000 do km 1+075,99

Wykonanie dróg technologicznych w śladzie:

 • DT w śladzie DD 10.3 od km 0+000 do km 0+434,21

Ulepszenie podłoża poprzez stabilizację spoiwami

 • DT w śladzie DD  10.3 od km 0+000 do km 0+434,21
 • DT w śladzie PT L-5 od km 0+000 do km 0+422
LISTOPAD 2018

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • PT L-9 od km 0+000 do km 0+696

 

Wykonanie dróg technologicznych w śladzie:

 • PT L-6 od km 0+000 do km 0+705,32
 • PT L-5 od km 0+000 do km 0+422
 • PT L-7 od km 0+000 do km 0+414,88
 • PT L-8 od km 0+000 do km 0+451,17
 • DD-14c od km 0+000 do km 0+303,35
 • DD-15 od km 0+000 do km 0+300

Wykonanie drogi technologicznej przy obiekcie WD-5 na potrzeby realizacji kontraktu.

Montaż wagi najazdowej w rejonie węzła W-1 Tomaszów Lubelski-Północ.

Transport elementów wytwórni mas bitumicznych na wynajęty teren.

PAŹDZIERNIK 2018

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • DD 6.1 od km 0+000 do km 0+450
 • DD-10,3 od km 0+000 dom km 0+200
 • PT L-6 od km 0+000 do km 0+705,32
 • PT L-5 od km 0+000 do km 0+422
 • PT L-7 od km 0+000 do km 0+414,88
 • DD-14c od km 0+000 do km 0+300

Zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia robót.

WRZESIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca zakończył roboty związane z wycinką drzew i krzewów w rejonie drogi wojewódzkiej DW850 oraz drogi krajowej DK17. Teren po wycince został uporządkowany a drewno zwiezione na tymczasowe składowisko zlokalizowane w granicach pasa drogowego przy węźle W2.