ZAAWANSOWANIE DROGOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć jakie prace zostały wykonane.

KWIECIEŃ 2020

ODCINEK I

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

Warstwa ulepszonego podłoża WUP C0,4/0,5 gr. 25 cm

1+025 – 1+050

415 m2

Wykonanie nasypów

pobocza

1 000 m3

Wykonanie nasypów – GWN

4+215 – 4+500, 0+575 – 1+025

5 800 m3

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw niezwiązanych/odsączająca gr. 20 cm

1+025 – 1+050

386 m2

Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm

4+215 – 4+500, 0+575 – 1+025,

5 225 m2

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm KŁSM

2+200 – 2+425, 4+225 – 4+500

6 500 m2

Podbudowa AC 22 P gr. 12 cm

2+200 – 2+425

2 700 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8 cm

2+200 – 2+425

2 650 m2

Ściek trójkątny

4+215 – 4+500

285 mb

Drenaż drogowy

3+300 – 3+600

300 mb

Wykonanie rowów szczelnych wraz z humusowaniem

3+575 – 3+900 str. L

325 mb

Konsolidacja podłoża – TYP K

Rozbiórka 0+0575 – 1+050

5 000 m3

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1

Nasyp GWN

Łącznice

2 000 m3

Konsolidacja podłoża – TYP K

Częściowa rozbiórka nasypów przeciążeniowych na węźle W-1

5 000 m3

ODCINEK II

Wykonanie nasypów – GWN

4+500 – 4+750

1000 m3

Wykop

Rów str. L 7+000 – 7+400, 6+200 – 6+350str. L

200 m3

Nasyp (bez GWN)

Przy obiekcie PZM-9 oraz WD-4

1 000 m3

Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm

4+500 – 4+750, WD-4a, PZM-9

2 600 m3

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm KŁSM

4+500 – 4+750

1 000 m2

Ściek trójkątny

4+500 – 4+725

225 mb

Humusowanie skarp rowów wraz z obsianiem traw i umocnień rowu

6+900 – 7+400 str. L

1 050 m2

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

Nasyp (bez GWN)

250 m3

Konsolidacja podłoża – TYP K

Rozbiórka

2 000 m3

Wykop

0+000 – 0+180 str. L, rów str. P WD-5, – 0+625

600 m3

Warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 32 cm

0+000 – 0+180 str. L

660 m2

Podbudowa zasadnicza stab. spoiwem hydr. C3/4 gr. 22 cm

0+028 – 0+180

1 000 m2

Krawężnik wylewny na mokro

0+000 – 0+180 str. L

180 mb

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK III oraz węzeł W-2

Warstwa ulepszonego podłoża WUP gr. 45 cm

7+900 – do obiektu WD-7

600 m3

Wykop na pozostałych odcinkach TZ+W2

100 m3

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

500 m3

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5

8+625 – 8+750

1 643 m3

Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm

8+800 – 9+000 JP, JL, 8+005 – 8+270 JP, 7+900 – do obiektu WD-7, 8+625 – 8+800 JP,JL

13 800 m2

Podbudowa zasadnicza 0/31,5 mm KŁSM

8+005 – 8+250 JP,JL, 7+800 – 8+000 JL

8 300 m2

Podbudowa AC 22 P gr. 12 cm

8+800 – 9+150JP,JL, 7+900 – WD-7 JL

7 700 m2

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8 cm

8+800 – 9+000 JP, 8+800 – 9+150 JP, 7+900 – WD-7 JL

7 600 m2

Ściek trójkątny

1 070mb

MARZEC 2020

ODCINEK I

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

1.

Wykonanie wykopów – rowy

Rowy 1+200 – 1+300

1000m3

2.

Wykonanie nasypów

3+890 – 3+920

1000 m3

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

Konsolidacja podłoża – TYP K

Dojazd do obiektu WD-2, ED-3

500 m3

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1
2.

Konsolidacja podłoża – TYP K

Częściowa rozbiórka nasypów przeciążeniowych na węźle W-1

5000 m3

ODCINEK II

Wykop

400 m3

1.

Nasyp (bez GWN)

Rejon obiektu WD-6

1700 m3

2.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

3.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

1.

Nasyp (bez GWN)

Dojazdy do obiektu WD-5

1570 m3

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK III oraz węzeł W-2

1.

Odhumusowanie

DD17, DD21

1400 m3

2.

Wykop na pozostałych odcinkach TZ+W2

Rów str. P7+500- 7+650 oraz 7+100

940 m3

3.

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

Pobocza str..P

650 m3

LUTY 2020

ODCINEK I

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

1.

Wykonanie wykopów – rowy

Rowy 1+200 – 1+300

500m3

2.

Wykonanie nasypów

3+890 – 3+920

2 500 m3

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

5.

Konsolidacja podłoża – TYP K

Dojazd do obiektu WD-2, ED-3

500 m3

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1
1.

Nasyp

Strefy przejściowe WD-2

500 m3

2.

Konsolidacja podłoża – TYP K

Częściowa rozbiórka nasypów przeciążeniowych na węźle W-1

11 000 m3

ODCINEK II

1.

Nasyp (bez GWN)

Rejon obiektu WD-6

720 m3

2.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

3.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

1.

Nasyp (bez GWN)

Dojazdy do obiektu WD-5

600 m3

2.

Wykop

Rowy 6+900 – 7+400 str.P

520 m3

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

5.

Konsolidacja podłoża – TYP K

Częściowa rozbiórka nasypów przeciążeniowych na DP 3543L

700 m3

ODCINEK III oraz węzeł W-2

1.

Montaż przepustów PEHD

SK-7

1 szt.

2.

Wykop na pozostałych odcinkach TZ+W2

Zbiornik UR-3 oraz rowy 7+400 – 7+800

1 050 m3

3.

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

Pobocza str..P

650 m3

STYCZEŃ 2020

ODCINEK I

ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

1.

Wykonanie wykopów – rowy

Rowy

1 100 m3

2.

Wykonanie nasypów

3+900 – 3+920

2 000 m3

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1
1.

Nasyp

Strefy przejściowe WD-2

2 800 m3

ODCINEK II

1.

Nasyp (bez GWN)

Pobocza str. L,P

500 m3

2.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

3.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

1.

Odhumusowanie

DD 12.1

522,88 m3

2.

Wykop

Rowy 6+900 – 7+400 str.P

3.

Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie terenu budowy

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK III oraz węzeł W-2

1.

Montaż przepustów PEHD

SK-7, W-2 Ł3 km 0+105

2 szt.

2.

Wykop na pozostałych odcinkach TZ+W2

Zbiornik UR-3 oraz rowy 7+400 – 7+800

2 500 m3

3.

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

Pobocza str..P

3 000 m3

GRUDZIEŃ 2019

ODCINEK I

1.

Odhumusowanie

0+400 – 0+550

2.

Wykonanie wykopów – rowy, makroniwelacja

2+500 – 3+500

3.

Wykonanie nasypów

4+350 – 4+475, 3+200 – 3+500 (pobocza); 1+250 – 2+400 (pas rozdziału)

4.

Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana 0/31,5 mm gr. 20 cm

2+250 – 2+425 JP

5.

Wymiana gruntu DD 11

0+000 – 0+139,7

6.

Roboty porządkowe przedświąteczne

7.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK I – DW 850, Węzeł W-1
1.

Konsolidacja podłoża – TYP K

0+240 –WD-2, WD-2 – 0+590

2.

Nasyp

0+220 –WD-2, WD-2 – 0+590

3.

Roboty porządkowe przedświąteczne

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego – TOR (Tymczasowej Organizacji Ruchu)

ODCINEK II

1.

Wykop – rowy + makroniwelacja

Makroniwelacja 7+300 – 7+400; 6+300 – 6+900

2.

Nasyp

Pobocza str. lewa

3.

Roboty porządkowe przedświąteczne

4.

Zabezpieczenie poboczy przed rozmyciem

6+300 – 6+900

5.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

ODCINEK II – Droga powiatowa

1.

Nasyp

0+386 – 0+525

2

Konsolidacja podłoża – TYP K

0+386 – 0+525

3.

Montaż reperów

4.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego– TOR (Tymczasowej Organizacji Ruchu)

ODCINEK III oraz węzeł W-2

1.

Wykop odc. bez skały

makroniwelacja

2.

Wykop na pozostałych odcinkach

Rowy, profilowanie skarp

3.

Nasyp na pozostałych odcinkach TZ+W2

Rejon WD7

4.

Roboty porządkowe przedświąteczne

5.

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego– TOR (Tymczasowej Organizacji Ruchu)

6.

Nasyp GWN C 04/05 przewóz materiałów bez ulepszeń

8+050 – 8+200

LISTOPAD 2019

Odcinek I – Trasa Główna

1

Zdjęcie humusu

2

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25cm oraz o gr. 30cm

3

Konsolidacja podłoża – TYP K

4

Wykop

5

Nasyp

6

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego lub gruntu niewysadzinowego pełniąca funkcję warstwy odsączającej gr. 20cm

7

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cementem C5/6 gr. 15cm

8

Podb. zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kr. 90/3 gr. 20cm

9

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm

10

Wykonanie w-wy wiążącej AC16W gr. 8 cm

11

Wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2 DD1.1

12

Wykonanie podbudowy zasadniczej C3/4 DD1.1

13

Wymiana gruntu DD11

Odcinek I – DW850, Węzeł W1

1

Konsolidacja podłoża – TYP K

2

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25cm

3

Nasyp

4

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5 (GWN)

Odcinek II – Trasa Główna

1

Wykop

2

Nasyp (bez GWN)

4

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cem C5/6 gr. 15 cm

5

Podb. zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kr. 90/3 gr. 20cm

6

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm

7

Wykonanie w-wy wiążącej AC16W gr. 8 cm

9

P7 – wymiana gruntu

ODCINEK II – od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA

1

Nasyp

2

Konsolidacja podłoża – TYP K

3

DD.13.A; 10.3 – w-wa wiążąca AC 16W – gr. 7cm

4

objazd tymczasowy WD-5 – w-wa wiążąca

5

DD.10.3; P8 – wykonanie poboczy z kruszywa

6

rozbiórka naw istn. DP 3543

7

materac geosyntetyczny typ M

8

montaż reperów do pomiaru osiadań

Odcinek III – TG + W2

1

Wykop odc km 8+250 – 8+625

2

Wykop na pozostałych odcinkach (TG + W2)

3

Nasyp na pozostałych odcinkach (TG + W2)

4

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cementem C5/6 gr. 15 cm – na odc 8+250-8+750 – pod obiektem WD-8, 8+430 – 8+475 J.L,
8+425 – 8+450 J.P

5

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 na odc 8+250-8+750

6

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm KR5 na pozostałych odcinkach

7

D21 – odhumusowanie

8

DD22 – odhumusowanie oraz nasyp

9

DD 22 w-wa mrozoochronna C 1,5/2,0

10

DD 22 w-wa z kruszywa 0/31,5

11

DD 22 w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej
PAŹDZIERNIK 2019

L.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

Odcinek I – Trasa Główna

1

Zdjęcie humusu

2

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25cm oraz o gr. 30cm

3

Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X

4

Konsolidacja podłoża – TYP K

5

Wykop

6

Nasyp

7

W-wa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego lub gruntu niewysadzinowego pełniąca funkcję warstwy odsączającej gr. 20cm

8

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5 (GWN)

9

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cementem C5/6 gr. 15cm

10

Podb. zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kr. 90/3 gr. 20cm

11

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm

12

Wykonanie w-wy wiążącej AC16W gr. 8 cm

Odcinek I – DW850, Węzeł W1

1

Konsolidacja podłoża – TYP K

2

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25cm

3

Nasyp

Odcinek II – Trasa Główna

1

Wykop

2

Nasyp (bez GWN)

3

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5 (GWN)

4

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cem C5/6 gr. 15 cm

5

Podb. zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kr. 90/3 gr. 20cm

6

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm

7

Wykonanie w-wy wiążącej AC16W gr. 8 cm

8

Ściek trójkątny

9

P7 – wymiana gruntu

10

P8 – podbudowa zasadnicza C3/4

11

DD 10.3 w-wa mrozoochronna

12

DD 10.3 podbudowa zasadnicza C3/4

13

DD 13A WUP C 0,4/0,5 – gr. 32 cm

14

DD13A podbudowa zasadnicza C3/4

ODCINEK II – od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA

1

Nasyp

Odcinek III – TG + W2

1

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 45cm – trasa główna

2

Wykop odc km 8+250 – 8+625

3

Wykop na pozostałych odcinkach (TG + W2)

4

Nasyp w km 8+625 – 8+750

5

Nasyp na pozostałych odcinkach (TG + W2)

6

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5 na odcinku 8+925-8+750

7

Nasyp stabilizowany cementem C0,4/0,5 na pozostałych odcinkach

8

Podbudowa pomocnicza z mieszanek związanych cementem C5/6 gr. 15 cm – na pozostałych odcnikach (tylko TG)

9

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 na pozostałych odcnikach (tylko TG)

10

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 na odc 8+250-8+750

11

Wykonanie w-wy podbudowy AC22P gr. 12 cm KR5 na pozostałych odcinkach

12

Wykonanie w-wy wiążącej AC16W gr. 8 cm KR5

13

D22 – odhumusowanie oraz podłoże pod nasyp

14

P8 – górna w-wa stab C 1,5 / 2 (WIP)

15

DD 10.3 w-wa mrozoochronna niezwiązana

14

DD22 – nasyp

15

DD 22 WUP C 0,4 / 0,5
WRZESIEŃ 2019
Odcinek I – Trasa Główna

1

Zdjęcie humusu

2

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego pod konstrukcją nawierzchni – TYP WUP A

3

Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X

4

Wykop

5

Nasyp (bez GWN)

6

wykonanie w-wy ulepszonego podłoża C0,4/0,5, 25 cm ( DD 4b)

7

wykonanie stabilizacji podstawy nasypu DD 4b

8

wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 DD 3

9

montaż reperów do monitoringu osiadania wysokich nasypów

10

wykonanie stabilizacji podłoża pod nasyp

11

zdjęcie humusu L1 0+300 – 0+656
Odcinek I – DW850, Węzeł W1

1

Nasyp (bez GWN)
Odcinek II – Trasa Główna

1

zdjęcie humusu

2

wzmocnienie gruntu za pomocą kolumn CSC

3

Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X

4

Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S

5

Nasyp – GWN

6

Nasyp (bez GWN C0,4/0,5)
ODCINEK II – od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA

1

Wzmocnienie podłoża – Kolumny DSM
Odcinek III

1

Zdjęcie humusu – trasa główna

2

Zdjęcie humusu – węzeł W2

3

Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S

4

Wykop – trasa główna (grunt skalisty i nieskalisty)

5

Nasyp – trasa główna

6

Nasyp – węzeł W2
SIERPIEŃ 2019
Odcinek I – Trasa Główna
1 Zdjęcie humusu
2 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego pod konstrukcją nawierzchni – TYP WUP A
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wykop
5 Nasyp (bez GWN)
6 wykonanie w-wy ulepszonego podłoża C0,4/0,5, 25 cm ( DD 4b)
7 wykonanie stabilizacji podstawy nasypu DD 4b
8 wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 DD 3
9 montaż reperów do monitoringu osiadania wysokich nasypów
10 wykonanie stabilizacji podłoża pod nasyp
11 zdjęcie humusu L1 0+300 – 0+656
Odcinek I – DW850, Węzeł W1
1 Nasyp (bez GWN)
Odcinek II – Trasa Główna
1 zdjęcie humusu
2 wzmocnienie gruntu za pomocą kolumn CSC
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
5 Nasyp – GWN
6 Nasyp (bez GWN C0,4/0,5)
ODCINEK II –  od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA
1 Wzmocnienie podłoża – Kolumny DSM
Odcinek III
1 Zdjęcie humusu – trasa główna
2 Zdjęcie humusu – węzeł W2
3 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
4 Wykop – trasa główna (grunt skalisty i nieskalisty)
5 Nasyp – trasa główna
6 Nasyp – węzeł W2
LIPIEC 2019
Odcinek I – Trasa Główna
1 Zdjęcie humusu
2 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego pod konstrukcją nawierzchni – TYP WUP A
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wykop
5 Nasyp (bez GWN)
6 wykonanie w-wy ulepszonego podłoża C0,4/0,5, 25 cm ( DD 4b)
7 wykonanie stabilizacji podstawy nasypu DD 4b
8 wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 DD 3
9 montaż reperów do monitoringu osiadania wysokich nasypów
10 wykonanie stabilizacji podłoża pod nasyp
11 zdjęcie humusu L1 0+300 – 0+656
Odcinek I – DW850, Węzeł W1
1 Nasyp (bez GWN)
Odcinek II – Trasa Główna
1 zdjęcie humusu
2 wzmocnienie gruntu za pomocą kolumn CSC
3 Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X
4 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
5 Nasyp – GWN
6 Nasyp (bez GWN C0,4/0,5)
ODCINEK II –  od km 4+500 do km 7+400 – DROGA POWIATOWA
1 Wzmocnienie podłoża – Kolumny DSM
Odcinek III
1 Zdjęcie humusu – trasa główna
2 Zdjęcie humusu – węzeł W2
3 Wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu – TYP S
4 Wykop – trasa główna (grunt skalisty i nieskalisty)
5 Nasyp – trasa główna
6 Nasyp – węzeł W2
CZERWIEC 2019
Odcinek I
1. wykonanie nasypów węzeł W1 (Ł1, Ł2, Ł3, Ł4), TG km 1+825-1+950, 3+625-3+900
2. wykonanie wykopów węzeł W1 (Ł1, Ł2, Ł3, Ł4),, km 1+810-1+950, 3+200-3+575
3. odhumusowanie km 1+550-1+650, 1+825-1+950, 2+050-2+175, W1 (Ł1, Ł2, Ł3)
4. montaż reperów do monitoringu osiadania wysokich nasypów
5. wykonanie warstwy ulepszonego podłoża C0,4/0,5 gr. 24 cm (DD)
6. wzmocnienie podłoża pod nasyp – typ S
7. wymiana gruntu (tylko usunięcie gruntów organicznych)
L5, 0+025-0+075, 0+365-0+422,76
8. wykonanie warstwy ulepszonego podłoża C0,4/0,5 gr 25 cm
9. wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm (DD3 0+200-0+350)
10. Przepust w km 0+050 DD3
11. Przepust w km 0+219 DD3
12. Przepust w km 0+015 DG111852L
Odcinek II
1 wykonanie nasypów km 6+100-6+900
2 wykonanie w-wy ulepszonego podłoża C0,4/0,5 gr 30 cm km 5+875-6+025 6+475-6+650
3 wymiana gruntu km 5+400-5+575
4 odhumusowanie km 4+850-5+125
5 DSM – strefy przejściowe na DP3543L
6 przygotowanie platformy roboczej dla wzmocnienia podłoża
Odcinek III
1 wykonanie nasypów węzeł W2
2 wykonanie GWN C0,4/0,5 km 7+400-7+500
MAJ 2019

1. Odhumusowanie: TG

– km 1+550- 1+650
– km 1+710- 1+750
– km 1+820 – 1+940
– km 3+000 – 3+330
– km 3+400 – 3+750
– km 3+750 – 3+850
– km 5+800 – 5+950
– km 6+070 – 6+350
– km 7+400 – 8+000
– od WD9 do km 8+810
– km 8+900 – 9+000

2. Wykonanie warstwy zabezpieczającej nasypu:
– TG od WD7 do km 8+080
– W1 łącznice L2, L3

3. Wykonanie WUP C0,4/0,5
– TG km 7+200 – 7+400

4. Roboty przygotowawcze: droga powiatowa 3543 L

5. Profilowanie podłoża pod nasyp: TG km 7+400 – 7+500

6. Przygotowywanie i profilowanie podłoża KRZ: TG

– km 7+000 – 7+400
– km 7+500 – 7+600

7. Wykonywanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2: DD 6.7 2472 m2

8. Wykonywanie nasypów: TG
– od WD7 do km 8+080
– km 6+150 do WD6
– km 7+400 – 7+500
– km 8+080 – 8+200

9. Wykonywanie wykopów: TG
– km 2+350 – 2+475
– km 7+200 – 7+400
– km 7+600 – 7+900

10. Wykonywanie przepustów: DD 8.1 PØ80 w km 0+0+050

11. Ulepszanie podłoża pod nasyp: TG km 3+730 – 3+900

12. Wymiana gruntu TG
– km 5+600-5+675
– km 5+400 – 5+450

13. Profilowanie skarp TG km 8+300

14. Naprawa wypłukań po deszczu

15. Wykonywanie profilowania skarp TG km 8+300

16. Roboty związane z zabezpieczeniem i odwodnieniem terenu budowy

MARZEC 2019

Drogi dojazdowe, pasy technologiczne, drogi technologiczne

 • Prace związane z przebudową rowu melioracyjnego A i C.
 • Wymiana gruntu DT w śladzie DD 10.1 km 0+000-0+250.
 • Wykonanie odwodnienia DT w śladzie PT L-2.
 • Wykonanie odwodnienia DT w km 2+000-5+600.
 • Ulepszenie podłoża DT przez stabilizację gruntu spoiwami w śladzie L8, L15 oraz DD15, DD14c
 • Wymiana gruntu w śladzie PT L2 km 0+000-0+120
 • Przygotowanie PT w śladzie L-9 km 0+000-0+500

Trasa główna

 • Makroniwelacja od km 5+975 do km 6+075
 • Wymiana gruntu w km 4+650-4+725 (poletko próbne)
 • Ustawienie siatki w postaci tymczasowych płotów dla płazów
 • Prace przygotowawcze związane ze wzmocnieniem podłoża kolumnami w km 4+500-4+650 – wykonanie platformy roboczej
 • Wymiana gruntu w km 4+355-4+650
LUTY 2019

Drogi dojazdowe, pasy technologiczne, drogi technologiczne

 • Wymiana gruntu DT w śladzie DD 10.1 w km 0+-000 – 1 +075,99
 • Ulepszenie podłoża DT poprzez stabilizację gruntu spoiwem:
  • w śladzie DD 10.1 od km 0+000 do km 1+075,99 (45%)
 • Odhumusowanie terenu pod DT w śladzie PT L2 od km 0+000 do km 0+294,78
 • Wykonanie rowów wzdłuż dróg technologicznych celem odwodnienia terenu i odprowadzeniem wody do odbiorników naturalnych.

Trasa główna

 • Makroniwelacja w ciągu głównym od km 5+975 do km 6+075
 • Wymiana gruntu w ciągu głównym km 4+650 – 4+725 (poletko próbne),
 • Ustawienie siatki w postaci tymczasowych płotów dla płazów.
STYCZEŃ 2019

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • DT w śladzie  DD 10.1 od km 0+000 do km 1+075,99

Wymiana gruntu:

 • DD 10.1 w km 0+000 – 1+075,99

Wykonanie platformy roboczej pod palownicę w km 4+500- 4+650

Wprowadzenie TOR w zakresie dróg powiatowych DP3521L oraz DP3543L

GRUDZIEŃ 2018

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • DT w śladzie DD 10.1 od km 0+000 do km 1+075,99

Wykonanie dróg technologicznych w śladzie:

 • DT w śladzie DD 10.3 od km 0+000 do km 0+434,21

Ulepszenie podłoża poprzez stabilizację spoiwami

 • DT w śladzie DD  10.3 od km 0+000 do km 0+434,21
 • DT w śladzie PT L-5 od km 0+000 do km 0+422
LISTOPAD 2018

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • PT L-9 od km 0+000 do km 0+696

 

Wykonanie dróg technologicznych w śladzie:

 • PT L-6 od km 0+000 do km 0+705,32
 • PT L-5 od km 0+000 do km 0+422
 • PT L-7 od km 0+000 do km 0+414,88
 • PT L-8 od km 0+000 do km 0+451,17
 • DD-14c od km 0+000 do km 0+303,35
 • DD-15 od km 0+000 do km 0+300

Wykonanie drogi technologicznej przy obiekcie WD-5 na potrzeby realizacji kontraktu.

Montaż wagi najazdowej w rejonie węzła W-1 Tomaszów Lubelski-Północ.

Transport elementów wytwórni mas bitumicznych na wynajęty teren.

PAŹDZIERNIK 2018

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • DD 6.1 od km 0+000 do km 0+450
 • DD-10,3 od km 0+000 dom km 0+200
 • PT L-6 od km 0+000 do km 0+705,32
 • PT L-5 od km 0+000 do km 0+422
 • PT L-7 od km 0+000 do km 0+414,88
 • DD-14c od km 0+000 do km 0+300

Zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia robót.

WRZESIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca zakończył roboty związane z wycinką drzew i krzewów w rejonie drogi wojewódzkiej DW850 oraz drogi krajowej DK17. Teren po wycince został uporządkowany a drewno zwiezione na tymczasowe składowisko zlokalizowane w granicach pasa drogowego przy węźle W2.