Wywóz drewna z wycinki

5.11.2018 odbył się wywóz całości drewna z wycinki składowanego na placu budowy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu