Wykonawca uzyskał zamienne pozwolenie na budowę

Wykonawca uzyskał zamienne pozwolenie na budowę w zakresie odcinka 1 i 3 decyzją Wojewody Lubelskiego nr IF-I.7840.5.26.2018.ZS