WRZESIEŃ 2020

  • w dniu 23.09.2020 został zawarty Aneks nr 3 do Zamówienia podstawowego polegający na opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów pozwalających na wykonanie prac budowlanych oraz wykonaniu prac budowlanych związanych z dobudową drugiej jezdni (prawej) od km ok. 2+425 do km ok. 7+825 obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  • została oddana do eksploatacji droga powiatowa DP 3543L
  • od strony Zamościa została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (TOR)