WRZESIEŃ 2019

Rada Budowy odbyła się 18.09.2019 r w biurze Inżyniera Kontraktu – omówienie bieżących spraw.

We wrześniu zakończyło się wbijanie pali prefabrykowanych na obiektach WD-2 i ED-3.

Badania archeologiczne zostały ukończone w terminie. Wcześniej zamknięty odcinek pod badania został ponownie przekazany Wykonawcy.

Postęp robót drogowych był zadowalający.

Zakończone zostały wszystkie prace związane z przebudową kolizji. Kolizje nie stanowią przeszkód w prowadzeniu robót drogowych i mostowych.