Spotkanie koordynacyjne

Dnia 7 stycznia 2019, odbyło się spotkanie koordynacyjne w sprawie dokumentacji projektowej.