SIERPIEŃ 2020

  • Osiągnięcie 3 Kamienia Milowego dot. oddania do użytkowania obiektów WD-2 oraz WD-5 wraz z dojazdami
  • Wprowadzenie TOR na DD 22 w celu wykonania połączenia istniejącej nawierzchni DK 17 z budowaną S17