Przekazanie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Wykonawca przekazał podpisane obustronnie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.