Przekazanie dzienników budowy

Dnia 26 02 2019 nastąpiło przekazanie przez Lubelski Urząd Wojewódzki dzienników budowy Wykonawcy.