Powiadomienie urzędów

Dmia 13 lutego 2019 Wykonawca złożył powiadomienie Urzędu Gminy i Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski o rozpoczęciu Robót związanych z przebudową oraz regulacją cieków naturalnych i urządzeń melioracyjnych.