PAŹDZIERNIK 2020

  1. W dniu 29.10.2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.04.01.00-00-0016/20-00 dla projektu pn. “Budowa Obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17”
  2. Układanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA gr. 4 cm na trasie zasadniczej S17.
  3. Zmiana tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na DW 850 –  likwidacja bypassu.
  4. Rozbiórka połowy drogi krajowej DK17 od strony Zamościa.
  5. W miesiącu październiku odbyło się największe betonowanie na budowie ustroju nośnego – estakada ED-3.
  6. Wykonawca rozpoczął wykonywania robót na obiekcie WD-9.