Październik 2019

„ Rada Budowy odbyła się 16.10.2019 r w biurze Inżyniera zostały omówione bieżące sprawy Kontraktu.

W październiku rozpoczęto prace związane z układaniem warstw konstrukcyjnych z mieszanek mineralno-asfaltowych, układanie warstwy podbudowy zasadniczej AC22P oraz układanie warstwy wiążącej AC16W.

Wykonane zostały nasypy przeciążeniowe na trasie zasadniczej.”