Lipiec 2020

  • Zostały wykonane odcinki próbne SMA 8/11 gr. 3/4 cm dla ruchu KR5 na trasie zasadniczej w km 0+480-1+500 oraz odcinek próbny AC 11S gr. 4 cm dla ruchu KR4 łącznica Ł1 węzła W1
  • Zgłoszono do oddania na użytkowanie obiekty WD 2 oraz WD 5
  • Prowadzone są roboty wykończeniowe w tym montaż urządzeń BRD (oznakowanie pionowe, bariery energochłonne dla DW 850 oraz DP 3543L)
  • Wprowadzenie TOR i Oznakowania miejsca robót na czas włączenia S17 w DK17 (od strony Bełżca)
  • Wprowadzenia TOR i Oznakowania miejsca robót na czas budowy estakady ED3 nad DP 3521L
  • Wprowadzenia TOR i Oznakowania miejsca robót na czas połączenia węzła W2 z DK17
  • Wprowadzenie TOR i Oznakowania miejsca robót na czas funkcjonowania bypassu w ciągu DP 3543L