Kontynuacja robót na obiekcie ED-3A; Wykonano oznakowanie poziome w obrębie skrzyżowanie SK-6 i SK-7; Rozpoczęcie wykonywania oznakowania poziomego na TZ S17; ...

Wykonano odcinki próbne warstwy ścieralnej SMA8, SMA 11; Wykonano sprężenie ustroju nośnego na ED-3A dla Etapu I ...

Zabetonowanie płyty ustroju nośnego dla Estakady ED-3A W branży drogowej realizowano warstwy konstrukcyjne na TZ S17 tj. układanie warstwy podbudowy zasadniczej AC22P oraz warstwy wiążącej AC16W ...

Realizacja obiektu ED-3A; Na trasie głównej wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm ...

Nastąpiła zmiana Tymczasowa Organizacja Ruchu na drodze DP3521L ( pod obiektem ED-3A) Trwa kontynuacja robót zbrojarsko, ciesielskie na obiekcie ED-3A ...

15 marca zakończył się okres zimowy na budowie 16 marca Wykonawca rozpoczął roboty drogowe, mostowe oraz branżowe ...