Wykonano odcinki próbne warstwy ścieralnej SMA8, SMA 11; Wykonano sprężenie ustroju nośnego na ED-3A dla Etapu I ...

Zabetonowanie płyty ustroju nośnego dla Estakady ED-3A W branży drogowej realizowano warstwy konstrukcyjne na TZ S17 tj. układanie warstwy podbudowy zasadniczej AC22P oraz warstwy wiążącej AC16W ...

Realizacja obiektu ED-3A; Na trasie głównej wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm ...

Nastąpiła zmiana Tymczasowa Organizacja Ruchu na drodze DP3521L ( pod obiektem ED-3A) Trwa kontynuacja robót zbrojarsko, ciesielskie na obiekcie ED-3A ...

15 marca zakończył się okres zimowy na budowie 16 marca Wykonawca rozpoczął roboty drogowe, mostowe oraz branżowe ...

od 15.12.2021r. rozpoczął się okres zimowy na budowie 23.12.2021r. zostało wystawione Świadectwo Przejęcia części robót dla zadania podstawowego W grudniu Wykonawca osiągnął Kamień Milowy nr 5 zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 ...