Aktualności z 17.10.2018

Wykonawca przekazał prawomocne i ostateczne decyzje wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski w zakresie pozwolenia wodnoprawnego:

  • LU.RUZ.421.35.2018.VR z dnia 22 sierpień 2018r – dla odcinka od km 4+500 do km 7+400
  • LU.RUZ.421.43.2018.VR z dnia 29 sierpień 2018r. – dla przepustów P-11.1 i P.11-2 w ciągu rowu melioracyjnego ,,I-1”
  • LU.RUZ.421.28.2018.VR z dnia 5 września 2018r. – dla odcinka od km 0+000 do km 4+500 oraz od km 7+400 do km 9+579,50

–  w październiku nadzór archeologiczny działający na zlecenie Wykonawcy dokonał prospekcji terenowej na odcinkach objętych aktualnie pracami

– w październiku dokonano rozpoznania saperskiego w odcinku od km 1+150 do km 1+300 trasy głównej.