Aktualności z 24.10.2018

Wykonawca złożył do odbioru Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz Plan działań środowiskowych.