Aktualności z 18.10.2018

Wykonawca złożył do Inżyniera Kontraktu Operat Pomiarowy stanu 0 dla odcinka 1 i 3.